BASIN BÜLTENİ

Ticaret Türkiye için Büyümenin Lokomotifi

22 Mayıs 2014


2023 ihracat hedeflerine ulaşabilmek için üretkenlik üzerinde odaklanılması gerekiyor

ANKARA, 23 Mayıs, 2014 - Dünya Bankası, bugün Ankara’da Ekonomi Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı ile ortaklaşa gerçekleştirilen bir konferansta “Türkiye Ülke Ekonomik Memorandumu (CEM): Yüksek Gelir için Ticareti Arttırmak” başlıklı yeni raporunu tanıttı.

Raporda, Dünya Bankası’nın Uluslararası Ticaret Bölümü tarafından geliştirilen Ticaret Rekabet Gücü Tanılama (TCD) araç kitine dayalı olarak Türkiye’nin ticaret performansı analiz ediliyor. 

Analizde, geçtiğimiz on yılda Türkiye’nin ihracat sepetinde orta teknolojili ve daha sofistike ürünlere geçiş ve ihracat kalitesinin yükseltilmesi sayesinde ihracat rekabet gücünü arttırdığı teyit  ediliyor. Ancak 2023 ihracat hedeflerine ulaşabilmek için Türkiye’nin yüksek teknolojili ürünlere yönelmesi, küresel talepteki değişimlerden yararlanabilmek için küresel değer zincirlerinin daha yüksek seviyelerine çıkması ve diğer düşük maliyetli üreticiler ile artan rekabeti göğüslemesi gerekiyor.

Raporda bunun için doğrudan üretkenlik artışını hedefleyen çok yönlü bir yaklaşımın gerektiği belirtiliyor ve (i) politikaların, ileri teknolojinin ve küresel üretim ağları ile entegrasyonun kilit bir aracı olan Yabancı Doğrudan Yatırımın (YDY) daha fazla çekilmesi üzerinde odaklandırılması, (ii) işletmelerde Ar-GE yatırımlarının arttırılması ve araştırmalar ile iş uygulamaları arasındaki bağlantıların güçlendirilmesi gibi yollarla yenilikçiliğin teşvik edilmesi; (iii) hem mevcut işgücünün hem de işgücüne yeni katılacak olanların becerilerinin daha üst düzeye çıkarılması ve (iv) dinamik KOBİ sektörünün potansiyelinin açığa çıkarılması amacıyla uzun vadeli finansmana erişimin arttırılması ve sermaye ve girişim sermayesi piyasalarının geliştirilmesi öneriliyor. Son olarak, hizmetler sektörünü daha rekabetçi hale getirecek düzenleyici reformların sadece hizmetler sektörünün ihracatını arttırmakla kalmayacağı aynı zamanda mal ihracatında rekabetçiliğe katkıda bulunacağı ifade ediliyor.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Martin Raiser raporun tanıtımı için düzenlenen toplantıda  şunları belirtti: “Ticaret, yüksek gelire geçişin kilit itici güçlerinden birisidir. Rapor, ihracatta rekabet gücünün sürdürülebilirliği için, Türkiye’nin fiziksel, beşeri ve kurumsal varlıklarının arttırılmasına yönelik yatay politikaların kilit öneme sahip olduğunu ortaya koyuyor.”

Rapor Ekonomi Bakanlığı ile yakın işbirliği içerisinde ve diğer kamu kurumlarının, özel sektörün ve sivil toplumun görüşleri alınarak hazırlanmıştır. Rapor bulguları ve ilgili konular hakkında tüm paydaşların görüş ve önerileri memnuniyetle karşılanacaktır.

 Medya İletişim
Ankara
Tunya Celasin
tel : +90-312-4598343
tcelasin@worldbank.org
Uashington
Kristyn Schrader-King
tel : +1 (202) 458-2736
kschrader@worldbank.org

KAYNAKLAR


BASIN BÜLTENİ NO:
2014/9/TR

Api
Api

Welcome