BASIN BÜLTENİ

Türkiye kadınlara yönelik ekonomik fırsatları arttırmak için İsveç ve Dünya Bankası’nın desteğiyle bir proje yürütmektedir

22 Ekim 2013ANKARA, 22 Ekim 2013— T.C Aile ve Sosyal Politika Bakanlığı/Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü-KSGM, İsveç Hükümeti [İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Ajansı (SIDA)] ve Dünya Bankası (DB) Türkiye’deki kadınların ekonomik fırsatlara erişimlerini arttırmayı amaçlayan bir proje yürütmektedir.

Proje, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (KSGM) ile Dünya Bankası tarafından ortaklaşa yürütülecek olup,  İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Ajansı (SIDA) tarafından 30 milyon İsveç Kronu (yaklaşık 4.5 milyon $)hibe desteği ile finanse edilecektir.  Projenin amacı özetle, (i) kanıta dayalı politika oluşturma sürecini güçlendirerek; (ii) bilgi paylaşımını (Türkiye’nin deneyimlerinin başka ülkelerle paylaşılması dahil olmak üzere) sağlayarak ve bilinç düzeyini yükselterek; ve (iii) kadın kooperatifleri pilot uygulamasını destekleyerek, devletin kadınların daha fazla ve daha iyi işe erişimini arttırmaya yönelik devam etmekte olan çabalarına katkı sağlamak olarak ifade edilebilir.

Projeye ilişkin Aile ve Sosyal Politika Bakanlığı, İsveç Krallığı Büyükelçiliği ve Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörlüğü arasında Mutabakat Zaptı  imzalanmıştır.

Projenin Tanıtımının ve Araştırma Projelerine yönelik teklif çağrısının yapıldığı Toplantıda Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Aşkın Asan şunları ifade etmiştir: “Türkiye’de 2002 yılından bu yana cinsiyet eşitliği konusunda kadınların sosyal, ekonomik, siyasi ve kültürel alanda hak ettikleri yerleri alabilmeleri amacıyla politikalar üretilmiş ve bu politikalar istikrarlı bir şekilde uygulanmaktadır. Bunlardan en dikkat çekici olanlardan biri de diğer alanları da etkileyen ve kadınların ekonomik yaşama dahil olmasını sağlayacak teşvik edici ve destekleyici politikalardır. Oluşturmuş olduğumuz bu politikaların etki analizlerinin yapılması ve yeni oluşturulacak politikalar açısından kanıta dayalı bilimsel bilgilerin üretilmesinin Bakanlığımızın bu konudaki çalışmalarında önemli bir kolaylık ve verimlilik sağlayacağı kuşkusuzdur. Bu anlamda İsveç Hükümetinin sağladığı kaynak ve Dünya Bankasının verdiği teknik destek, çalışmalarımıza yeni bir ivme kazandıracaktır.”  

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Martin Raiser, şunları belirtmiştir: ”Türkiye’de kadın istihdamının arttırılması ekonomik büyümeyi önemli ölçüde arttırabilir ve yoksulluğu azaltabilir. Dünya Bankası, tam zamanlı çalışan kadınların oranında sadece 6  puanlık bir artışın gelirleri yüzde 7 arttırabileceğini ve  yoksulluğu yüzde 15 düşürebileceğini tahmin etmektedir. Dünya Bankası kadınların ekonomik fırsatlara erişimlerini arttırmak için Türkiye ile birlikte çalışmaya devam etme konusunda kararlılığını korumaktadır.”

İsveç Büyükelçisi Lars Wahlund ise şöyle konuşmuştur: “ Ekonomik büyüme için kadınların istihdama katılımı mutlak gereklidir. İsveç’in Türkiye’de kadınların ekonomik fırsatlara erişimini arttırmak için sağladığı destek, cinsiyet eşitliğini arttırmaya ve Türkiye’nin AB’ye katılımını desteklemeye yönelik daha geniş bir çabanın bir parçasını oluşturmaktadır.

Projenin Tanıtım Toplantısı vesilesiyle, kadınlara yönelik ekonomik fırsatların arttırılması konusunda araştırma projeleri için bir teklif çağrısı yapılmıştır. Daha fazla bilgi ve başvuru prosedürleri için Dünya Bankası’nın (https://www.worldbank.org/tr) ve Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’nün (https://www.kadininstatusu.gov.tr/tr) web sitesini ziyaret ediniz.

Medya İletişim
Ankara
Tunya Celasin-Aydinalp
tel : +90 312 459-8342
tcelasin@worldbank.org


BASIN BÜLTENİ NO:
PR/ECA/TR

Api
Api

Welcome