Etkinlikler
Kadınların Ekonomik Fırsatlara Erişiminin Artırılması Projesi (logo)
Kadınların Ekonomik Fırsatlara Erişiminin Artırılması Konusunda Yapılacak Araştırmalara Çağrı Duyurusu
22 Ekim 2013Ankara, Turkey


T.C Aile ve Sosyal Politika Bakanlığı/Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü-KSGM, İsveç Hükümeti [İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Ajansı (SIDA)] ve Dünya Bankası (DB) Türkiye’deki kadınların ekonomik fırsatlara erişimlerini arttırmayı amaçlayan bir proje yürütmektedir.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı - Dünya Bankası Tarafından

Kadınların Ekonomik Fırsatlara Erişiminin Artırılması Konusunda Yapılacak

Araştırmalara Çağrı Duyurusu

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü-KSGM) ve Dünya Bankası, Türkiye’de kadınların ekonomik fırsatlara erişimini sağlamak ve bu çerçevede kadınların daha çok ve daha iyi koşullarda istihdam olanaklarına erişimini arttırmak için İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Ajansı (SIDA)’ndan sağlanan hibe kaynakları ile “Kadınların Ekonomik Fırsatlara Erişiminin Artırılması “ başlıklı bir proje uygulamaktadır.

Proje, söz konusu alanlarda politika tasarlanabilmesi için gereken kanıt zeminini güçlendirmeye, bilgileri derlemeye ve bunları temel aktörler ve paydaşlara aktarmaya ve belli gruplara yönelik hedeflenmiş destek uygulamalarını gerçekleştirmeye odaklanmaktadır.

Proje kapsamında kanıta dayalı politika gelişimine imkân ve bilgi sağlamak için araştırmaların desteklenmesi öngörülmektedir. Bu yolla istihdamda toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili araştırmaların ve bilgi üretiminin ulusal düzeyde ve politika yapma odağıyla geliştirilmesinin sağlanması hedeflenmektedir.

Araştırmaların desteklenmesi için 300.000 ABD Dolarlık bir bütçe ayrılmıştır. Araştırmalar, niteliklerine ve özelliklerine göre 15.000, 35.000 ve 50.000 ABD Doları tutarında üç sınıfa ayrılacaktır.

Alanında uzman akademisyenlerden oluşan bir jüri tarafından değerlendirilerek desteklenecek olan araştırmaların konu başlıkları, seçim kriterleri, uygulama takvimi ve başvurunun nasıl yapılacağı gibi bilgilere aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilecektir.

www.kadininstatusu.gov.tr

www.worldbank.org.tr

Araştırma tekliflerinin aşağıda verilen açık adrese, 25 Kasım 2013 günü mesai saati sonuna kadar (saat 18:00) elden veya posta ile teslim edilmesi; gyilmazturk@worldbank.org adresine de elektronik posta ile gönderilmesi gerekmektedir.

Dünya Bankası Ankara Ofisi, Uğur Mumcu Caddesi No:88, 06700 Gaziosmanpaşa, Ankara.

Araştırma teklifleri “Kadınların Ekonomik Fırsatlara Erişiminin Artırılması” referansı ile gönderilecektir. E-posta gönderilerinde konu başlığı için aynı referans kullanılacaktır.


Welcome