Türkiye Ekonomi Monitörü: Yelkenleri Ayarlamak

En Son Yayım: 
  • no. 4


Raporun ana bulgularına hızlı bir bakış.

World Bank Group

MAKALENİN İLGİNÇ NOKTALARI
  • Türkiye‘de COVID-19 salgınının ekonomik etkileri dışsal etkenler, yurt için üretim, istihdam ve işletme kanalları yoluyla yayıldı.
  • Türkiye ve küresel ekonomi için 2020 yılının zorlu geçmesi, yoksullukta bir artış yaşanması bekleniyor. 2021 yılı için yeniden yükseliş ise belirsizliklere tabi.
  • Türkiye’nin kısa vadeli ekonomik rahatlamaya odaklı politikalardan dayanıklılık sağlayıcı ve toparlanmayı hızlandırıcı politikalara geçmesi gerekiyor.

Image

11 Ağustos 2020: Türkiye Ekonomik İzleme Raporunun 4’üncü Sayısı

PDF İndir (EN)


Genel Değerlendirme

COVID-19 hızlı bir şekilde modern zamanların en derin ekonomik şoklarından birisine dönüşen, benzeri görülmemiş bir küresel sağlık pandemisi oldu. Mevcut veriler Türkiye’nin salgının yayılımını ve COVID-19 virüsünün en kötü sağlık etkilerini kontrol altına alabildiğini, ancak bu hassas eğilimin sürdürülebilmesi için ihtiyatlı tutumun devam ettirilmesi gerektiğini göstermektedir.

Küresel talepte yaşanan şok, Türkiye’nin ticaretinde ve finansal akışlarında büyük olumsuz etkiler yaratmıştır. Gerekli salgın kontrol önlemleri ile birlikte bu etkenler Nisan ve Mayıs aylarında Türkiye’nin iç talebinin ve üretiminin ani bir şekilde durmasına yol açmıştır. Haziran ayındaki kısa süreli bir yükselişe rağmen, genellikle daha fazla dayanıklılık sergileyen özel tüketim ve hizmetler üzerindeki etkiler özellikle derin olmuştur.

Şirket anketi üzerinden yapılan analizler, pandeminin farklı işletme türleri üzerindeki etkilerinin ciddiyet düzeylerini göstermektedir. En fazla etkilenen işletme türleri arasında küçük ve genç işletmeler ile konaklama, ulaştırma ve depolama ve eğitim sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler yer alıyor.

Yetkililer salgının etkilerine karşı hızlı bir şekilde politika müdahaleleri uygulamıştır. Hedefli mali önlemler sağlık sektörüne, hanehalklarına ve işletmelere destek sağlamış ve sağlamaya devam etmektedir. Büyük ölçekli bir parasal müdahale yoluyla finansal sisteme likidite enjekte edilmiştir. Ekonomik faaliyette toparlanma işaretleri görülmektedir. Ancak fiyat baskılarının devam etmesi, dış dengesizliklerin yeniden ortaya çıkması ve bunların sonucunda finansal istikrarsızlık yaşanması riskleri halen geçerliliğini korumaktadır.

Geleceğe Bakış

Küresel ekonomi ve Türkiye zorlu bir 2020 yılı ile karşı karşıya, sonrasında ise 2021 yılında yeniden yükseliş belirsizliklere tabi. Baz senaryoya göre Türkiye ekonomisinin 2020 yılında yüzde 3,8 daralması bekleniyor. Türkiye ekonomisinin önemli sektörleri COVID ile ilişkili ekonomik baskılara karşı yüksek derecede kırılgan durumdadır ve bu durum istihdamı daha da düşürebilir, işgücüne katılımı azaltabilir ve 2020 yılında yoksul nüfusu 1,2 milyon kişi daha arttırabilir.

Krizden etkilenen diğer yükselen piyasa ekonomileri gibi, Türkiye’nin 2019 yılında yüzde 4’ün altına düştüğü tahmin edilen (son 15 yıldaki en düşük seviye) potansiyel hasılasında bir düşüş yaşaması muhtemeldir.

Kısa vadeli dış borç yükümlülükleri yönetilebilir görünse de, artan cari açık ve rezervlerdeki sert düşüş dışsal kırılganlıkları arttırmıştır.

Uygulanan politika önlemleri hanehalklarına ve işletmelere önemli rahatlama sağlamıştır ancak şu andaki zorluk artık dayanıklılığı sağlamak ve toparlanmayı hızlandırmaktır. Bunun için aşağıdaki adımların atılması gerekebilir:

  • Bir yandan daha fazla parasal genişlemeyi kontrol altına alırken, mali duyarlılığı ve esnekliği korumak
  • Ödemeleri rahatlatmak için uygulanan önlemlerin etkilerini ayrıntılı bir şekilde incelemek ve finansal sektörün istikrarını korumak için gerekli uyarlamaları yapmak
  • Geçim kaynaklarını ve insan sermayesini korumak için hanehalklarına yönelik destek programlarını yaygınlaştırmak
  • Yapısal reformların hızlandırılması yoluyla yeniden inşa sürecinin iyileştirilmesi.

Önceki Türkiye Ekonomi Monitörleri

Image

Türkiye Ekonomi Monitörü 3: Yeni Bir Rota Çizmek

Dünya Bankası, Kasım 2019

PDF İndir (EN)

 

 

Image


Türkiye Ekonomi Monitörü 2: Istikrarı Sağlamak

Dünya Bankası, Aralık 2018

PDF İndir (EN)

 

 

Image


Türkiye Ekonomi Monitörü 1: Dış Açığı Önemsemek-Yönetici Özeti 

Dünya Bankası, Mayıs 2018

PDF İndir (EN)


Media contact

Tunya Celasin
(495) 745-7000
E-postaImage
INTERACTIVE DATA
The Macro Poverty Outlook is a semi-annual report, which analyses macro and poverty developments in developing countries. It is jointly produced by the Poverty & Equity and Macroeconomics and Fiscal Management Global Practices of the World Bank.
LEARN MORE