KISACA

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Dünya Bankası Tarafından Kadınların Ekonomik Fırsatlara Erişiminin Artırılması Konusunda Yapılacak Araştırmalar ile İlgili Bilgilendirme

13 Şubat 2014Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü-KSGM) ve Dünya Bankası tarafından, Türkiye’de kadınların ekonomik fırsatlara erişimini sağlamak ve kadınların daha çok ve iyi koşullarda istihdam olanaklarına erişimini arttırmak için İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Ajansı (SIDA)’ndan sağlanan hibe kaynakları ile uygulanmakta olan “Kadınların Ekonomik Fırsatlara Erişiminin Artırılması” projesi kapsamında kanıta dayalı politika gelişimine imkân ve bilgi sağlamak için desteklenecek olan araştırmaların seçim süreci tamamlanmıştır.

Desteklenecek araştırmacılar ve konu başlıkları, isim sırasına göre, aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

Baş araştırmacı

Konu

Doç. Dr. Betül Altuntaş

Engelli Bakımı Alanında Kadın İstihdamı, Sosyal Bakım ve Bakım Emeği

Development Analytics

Kadınların Görünmeyen Emeği: Ev İçinde Sağlanan Yaşlı ve Çocuk Bakımı Hizmetlerinin Ekonomik Değeri

İnovatif Çözümler Merkezi

İstihdam Teşviki (Sigorta Primleri) Uygulamasının Etki Değerlendirmesi

Girişimci İş Kadınları ve Destekleme Derneği

İş Hayatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İşveren Eğilim ve Beklentileri Açısından Değerlendirilmesi

Doç. Dr. Gülen Özdemir

Tarım İşletmelerinde Alternatif Gelir Sağlama Olanaklarına Kadınların Bakış Açısı ve Örgütlenme Durumlarının Belirlenmesi: Trakya Bölgesi Araştırması

Kadın ve Demokrasi Derneği

Hizmet Sektöründe Çalışan Kadınların Yaşadıkları Sorunlar ve Yükselmelerinin Önündeki Engeller

Doç. Dr. Kezban Çelik

Gezici Mevsimlik Tarım İşinde Çalışan Kadınların Çalışma ve Yaşam Koşullarının İrdelenmesi

Prof. Dr. Meral Uysal

Yaşamboyu Öğrenme Çerçevesinde Türkiye’de Mesleki Eğitimin Kadın Güçlenmesindeki Dönüştürücü Rolü: Mesleki Eğitimin Kadın İstihdamını Artırmada Etkisi

Dr. Nihan Akyelken

Türkiye’de Organize Sanayi Bölgelerinde İşgücünün Cinsiyete Bağlı Mekansal Dağılımı ve Ulaşım Örüntüleri: Afyonkarahisar ve Şanlıurfa Örnekleri

Prof. Dr. Nurcan Özkaplan

AVM’lerde Çalışan Kadın Satış Elemanlarının Çalışma Yaşamları: Mesleki Algılar ve Kariyer Beklentileri

POI Research

Çağrı Merkezlerinde Kadın İstihdamı ve Çalışma Koşulları

Doç. Dr. Saniye Dedeoğlu

Türkiye’de ‘Yeni Kapitalizm’ ve Kadın Emeği

Prof. Dr. Sibel Kalaycıoğlu

 

Bakım Sektöründe Kayıt-Dışı Kadın Emeğinin Farklı Aktörleri ve Boyutları

Yrd. Doç. Dr. Şerif Baldıran

Meslek Yüksekokullarında Eğitim Alan Kadınların İş Bulma Olanakları ve İstihdamlarının Sürekliliği

Konu ve içerik açısından çok sayıda araştırmanın yeterli görülmesi sonucunda destek bütçesinin yaklaşık %50 oranında arttırılması uygun görülmüştür. Bu çerçevede, bu alana ayrılan toplam bütçenin yaklaşık 450.000 ABD Doları tutarında gerçekleşmesi beklenmektedir.

Araştırmalar sürelerine göre üç sınıfa ayrılmış olup; başarıyla sonuçlandırılan araştırmalar 2015 yılı Eylül ayından itibaren kamuoyu ile paylaşılacaktır. 


Welcome