Humberto Lopez

Humberto López

Türkiye Ülke Direktörü Dünya Bankası

Humberto López Dünya Bankası’nın Türkiye Cumhuriyeti Ülke Direktörüdür.

Sayın López en son olarak Doğu ve Güney Afrika bölgesi Strateji ve Operasyonlar Direktörü olarak görev yapmıştır. Bu görevi kapsamında, bölgedeki 26 ülkede strateji ve çalışma programlarının belirlenmesinde ve başarılı bir şekilde uygulanmasında Başkan Yardımcısı’na destek sağlamıştır. Başkan Yardımcılığı, 60 milyar ABD dolarının üzerinde bir bedele sahip 350’den fazla projeden oluşan bir portföyü yönetmektedir.

Sayın López bu görevi öncesinde Dünya Bankası’nın Latin Amerika ve Karayipler bölgesi Strateji ve Operasyonlar Direktörü olarak görev yapmıştır ve bu görevinin yanında Eylül 2019 ile Haziran 2020 tarihleri arasında Bölge Başkan Yardımcısı Vekili olarak da hizmet vermiştir.

Humberto López Dünya Bankası’ndaki kariyeri boyunca başka görevlerde de bulunmuştur. Orta Amerika Ülke Direktörü olarak,  Banka portföyünün uygulanmasının yanı sıra, teknik destek çalışmalarının, finansman araçlarının ve bilgi ürünlerinin yer aldığı çok geniş bir faaliyet programından sorumlu olmuştur. Ayrıca, Dünya Bankası’nın Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde Yoksulluğu Azaltma ve Ekonomik Yönetim Bölümü Direktörü olarak da görev yapmıştır.

Humberto López, maliye politikası, döviz kuru ve büyüme gibi çeşitli alanlarda kapsamlı çalışmalar yayınlamıştır ve serbest ticaret anlaşmaları, göç ve işçi dövizleri ve büyüme için yatırım ortamının rolü hakkında üç kitabın editörlüğünü yapmıştır. Ayrıca Dünya Bankası’nın 2016 yılında Latin Amerika bölgesi için hazırladığı büyüme ve yoksullukla mücadele konulu raporun da başyazarlığını yapmıştır. Sayın López Dünya Bankası’nda çalışmaya başlamadan önce Salamanca Üniversitesi’nde (İspanya) İktisat öğretim üyesi ve Baton Rouge’daki Louisiana Eyalet Üniversitesi’nde (ABD) misafir öğretim üyesi olarak görev yapmıştır.

Humberto López, İtalya’nın Floransa şehrindeki Avrupa Üniversitesi Enstitüsü’nden İktisat alanında doktora derecesi almıştır. Welcome