สุนทรพจน์ และ บันทึกสุนทรพจน์

สุนทรพจน์ของประธานธนาคารโลกในการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุรักษ์เสือโคร่งแห่งเอเชีย ครั้งที่ 1

วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2553

Vinod Thomas ประเทศไทย

เพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งมอบ

27 มกราคม พ.ศ. 2553
โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ หัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์

ท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน

กระผมขอแสดงความขอบพระคุณต่อรัฐบาลไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ฯพณฯ สุวิทย์  คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และท่าน ศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมระดับรัฐมนตรีในครั้งนี้ขึ้น นอกจากนี้ กระผมยังต้องขอขอบพระคุณคณะผู้แทนจากเหล่าประเทศต่างๆ ที่ต่อต้านการคุกคามเสือ ที่ให้เกียรติเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ด้วย

ความหวังของกระผมต่ออนาคตของเสือโคร่งในภูมิภาคเอเชียมีความชัดเจนมากขึ้น การเข้าร่วมการประชุมของเหล่ารัฐมนตรีจากภูมิภาคต่างๆ ที่มีความหลากหลายในโอกาสนี้ เป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าเรากำลังก้าวไปข้างหน้า อย่างไรก็ตาม ทุกท่านในที่นี้คงทราบกันดีว่า จำนวนเสือโคร่งที่อาศัยอยู่ในป่านั้นกำลังลดน้อยลงไปทุกขณะ ดังนั้น เราจึงไม่อาจเสียเวลาได้อีกต่อไป

ธนาคารโลกมีความซาบซึ้งใจในความเป็นผู้นำและการอุทิศตนของรัฐบาลไทย การมองการณ์ไกลของ ฯพณฯ รัฐมนตรี    สุวิทย์ ตลอดจนการให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสัตว์ป่า รวมทั้งความร่วมมืออันไร้พรมแดน ซึ่งได้ทำให้พวกเราทุกคนได้มารวมตัวกัน ณ ที่นี้

นับตั้งแต่มีการริเริ่มโครงการอนุรักษ์เสือโลก (Global Tiger Initiative) เราได้ร่วมมือกันจนสามารถบรรลุถึงความสำเร็จไปบางประการ

ข้อแนะนำกัฏมัณฑุ (Kathmandu Recommendations) ได้ระบุถึงข้อปฏิบัติโดยสังเขปไว้สำหรับกลุ่มประเทศที่ต่อต้านการคุกคามเสือโคร่ง รวมทั้งยังระบุถึงข้อตกลงระดับภูมิภาคและในระดับทวิภาคีไว้อีกด้วย

เมื่อไม่นานมานี้ กระผมได้มีโอกาสเข้าพบ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีซิงห์ และ ฯพณฯ รัฐมนตรีราเมช ของประเทศอินเดีย รวมทั้ง ฯพณฯ รัฐมนตรีโบฮาราแห่งประเทศเนปาล ซึ่งผู้นำประเทศเหล่านี้เป็นผู้ให้การสนับสนุนการอนุรักษ์เสือโคร่งเช่นเดียวกับ ฯพณฯ รัฐมนตรีสุวิทย์ และทุกท่านก็ได้ดำเนินการขยายเขตป่าสงวน ตลอดจนส่งเสริมให้มีการทำข้อตกลง   ไร้พรมแดนกับประเทศจีนอีกด้วย  ในส่วนของประเทศจีนได้ประกาศขั้นตอนการดำเนินการในการยับยั้งการค้าเสืออย่างผิดกฎหมาย และยังได้พยายามลดปริมาณความต้องการอวัยวะของเสือ

อย่างไรก็ตาม วิกฤตด้านประชากรเสือโคร่งยังคงดำเนินต่อไป

มีการคาดการณ์ว่าเฉพาะในประเทศอินเดียและรัสเซีย เสือโคร่งจำนวน 200 ตัวได้หายไป ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ในวันข้างหน้า อาจไม่มีพื้นที่ป่าเหลือให้เสือโคร่งและสัตว์ป่าอื่นๆในภูมิภาคเอเชีย หากการพัฒนาเศรษฐกิจตลอดจนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใดๆโดยไม่คำนึงถึงการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน เสือโคร่งอาจเป็นเพียงสัตว์สายพันธุ์หนึ่งเท่านั้น หากแต่ชะตากรรมที่พวกมันต้องเผชิญกลับเป็นสิ่งเน้นย้ำให้เห็นถึงวิกฤตด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่กำลังดำเนินอยู่ในภูมิภาคเอเชีย     ยิ่งไปกว่านั้นความยากจนอาจทวีความรุนแรงขึ้น หากประชาชนต้องสูญเสียประโยชน์ที่พวกเขาได้รับจากระบบนิเวศน์อันเป็นสิ่งจำเป็น ซึ่งเกิดจากผืนป่าและทุ่งหญ้าที่เหล่าเสือโคร่งอาศัยอยู่

เราทุกคนกำลังยืนอยู่ ณ จุดอันสำคัญ และโอกาสนี้ก็ถือเป็นครั้งแรกที่เสือโคร่งได้รับความสนใจในระดับนโยบายและการเมืองจากทุกประเทศที่ต่อต้านการคุกคามเสือโคร่งอย่างแท้จริง ซึ่งทำให้เกิดความหวังที่เป็นรูปธรรมว่าเราอาจจะสามารถทำให้จำนวนประชากรเสือกลับคืนดังเดิมได้

รัฐบาลของประเทศที่ต่อต้านการคุกคามเสือโคร่งล้วนมีความกระตือรือล้นที่จะก้าวไปข้างหน้า เราจึงต้องคว้าโอกาสนี้ และหยุดยั้งการลดจำนวนของเสือโคร่งให้จงได้ ก่อนที่จะมีการจัดการประชุมสุดยอดเสือโลกขึ้น ณ ประเทศรัสเซีย ในเดือนกันยายนนี้  การประชุมดังกล่าวจะเปิดโอกาสให้มีการเร่งดำเนินการตามข้อแนะนำกาฏมาณฑุ โดยนโยบายระดับชาติจะต้องอยู่บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นเลิศ และการดำเนินการดังกล่าวยังจะช่วยสร้างความเป็นมืออาชีพให้กับการจัดการอุทยานแห่งชาติได้โดยการสร้างเสริมศักยภาพ ใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัย ตลอดจนการเรียนรู้จากต้นแบบที่สามารถแสดงให้เห็นถึงคุณค่าทางเศรษฐกิจของเสือที่อาศัยอยู่ในป่าได้อีกด้วย

ในการดำเนินการขั้นต้นที่สำคัญ รัฐบาลจะต้องควบคุมการลักลอบล่าและค้าเสือโคร่งให้มีประสิทธิภาพมากกว่าที่เป็นอยู่ นอกจากนี้เรายังจำเป็นต้องปกป้องสัตว์ป่าต่างๆ ที่เป็นเหยื่อของเสือโคร่ง อุทยานแห่งชาติ ตลอดจนแหล่งที่อยู่อาศัยของเสือจากการพัฒนาโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่มีความยั่งยืนและไม่เป็นมิตรกับเสือโคร่ง  อันที่จริงแล้วการคุ้มครองประชากรเสือโคร่งที่มีอยู่ควรจะถูกจัดให้เป็นความจำเป็นเร่งด่วนอันดับแรก เพื่อที่เราจะสามารถตั้งความหวังในอันที่จะบรรลุเป้าหมายในการเพิ่มประชากรเสือโคร่งขึ้นเป็นสองเท่าในประเทศที่ต่อต้านการคุกคามเสือให้ได้ ภายในปี พ.ศ. 2565

ความร่วมมือในระดับภูมิภาคถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการอนุรักษ์เสือโคร่ง ตลอดจนการปกปักรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในภูมิภาคเอเชีย

ธนาคารโลกพร้อมที่จะให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการในระดับภูมิภาคในการบังคับใช้กฏหมาย การพัฒนาชุมชน รวมทั้งการระดมทุนจากแหล่งใหม่ๆ ในขณะนี้ เรากำลังร่วมมือกับสถาบันสมิธโซเนียนในการพัฒนาศักยภาพโดยดำเนินการฝึกอบรมให้กับผู้กำหนดนโยบายรวมทั้งผู้ปฏิบัติงานจากภูมิภาคต่างๆ  นอกจากนี้ธนาคารโลกยังยินดีให้การสนับสนุนโครงการใหม่ๆในภาคพื้นอินเดีย ซึ่งรวมถึงพื้นที่เตราอี อาร์ค (Terai Arc landscape) ที่ทอดยาวพาดผ่านประเทศอินเดียและเนปาล รวมทั้งในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งยังคงมีพื้นที่อยู่อาศัยมากเพียงพอสำหรับประชากรเสือโคร่งที่จะเพิ่มจำนวนขึ้นได้

ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องระดมทุนจากผู้บริจาค และพัฒนาแหล่งเงินทุนใหม่ๆ เพื่อให้การสนับสนุนกองทุนอนุรักษ์เสือโคร่ง

เราจำเป็นจะต้องเข้าถึงภาคเอกชน และโน้มน้าวเพื่อให้ผู้นำทางธุรกิจให้การสนับสนุนโครงการต่างๆ ของเรา แม้ในการประชุม ณ กรุงโคเปนเฮเกนจะเกิดความยุ่งยากบางประการอยู่บ้าง แต่ก็มีการสนับสนุนการปลูกป่าและการหลีกเลี่ยงการตัดไม้ทำลายป่าอย่างเข้มงวดและแพร่หลาย นอกจากนี้ โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทำลายป่าและความเสื่อมโทรมของป่าในประเทศกำลังพัฒนา (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries - REDD และ Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries Plus Enhancement of Carbon Stocks - REDD+)  ซึ่งให้ความสำคัญกับผืนป่าและสัตว์ป่า ก็นับเป็นอีกช่องทางอันดีที่น่าจะได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนจากแหล่งต่างๆอีกด้วย

เราจำเป็นต้องสร้างความเป็นไปได้ให้กับการดำเนินการต่างๆที่จะเกิดขึ้นในการประชุมใหญ่ ณ กรุงวลาดิวอสต็อก ประเทศรัสเซีย ในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้

แม้ในภาคทางการเมืองจะมีนโยบายซึ่งนำไปสู่การปฏิบัติมากขึ้น แต่นับจากนี้ภาคประชาชนจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้น รัฐบาลของประเทศที่ต่อต้านการคุกคามเสือโคร่ง จำเป็นต้องส่งเสริมแผนการอนุรักษ์เสือโคร่งทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคนับจากนี้เป็นต้นไป เราจำเป็นต้องดำเนินโครงการนำร่องด้านเทคโนโลยี การจัดการอุทยาน รวมถึงการเสริมสร้างศักยภาพ และนำข้อแนะนำด้านวิทยาศาสตร์ที่ระบุไว้ในการประชุมที่กาฏมาณฑุไปสู่การปฏิบัติ ยิ่งไปกว่านั้น องค์กรที่เกี่ยวข้องและรัฐบาลยังควรเพิ่มความพยายามในการเข้าถึง และการสื่อสารเพื่อเพิ่มการรับรู้ของกลุ่มประชากรที่อยู่นอกชุมชนการอนุรักษ์อีกด้วย

ปีนี้เป็นปีเสือ และเราจะสามารถทำให้มันกลายเป็นปีแห่งเสือได้อย่างแท้จริง โดยเราทุกคนจะต้องมุ่งหน้าเพื่อฟื้นฟู ตลอดจนเพิ่มจำนวนเสือโคร่งในทุกๆพื้นที่   

การคุ้มครองเสือจะเป็นความภาคภูมิใจของชาติที่ต่อต้านการคุกคามเสือ ในปัจจุบัน มีเสือโคร่งป่าอาศัยอยู่เพียงใน 33 ประเทศเท่านั้น แต่หากประชากรทั่วทั้งโลกล้วนต้องการให้ความคุ้มครองเสือเหล่านี้ ก็ควรมีส่วนในความอยู่รอดของเสือด้วย  การที่จะประสบความสำเร็จได้นั้น เราจำเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือกันระหว่างประเทศและองค์กรต่างๆที่นำความชำนาญและความมุ่งมั่นของตนมาใช้ให้เป็นประโยชน์ ปี พ.ศ. 2553 เป็นปีที่สำคัญที่สุดสำหรับเสือ และจะต้องเป็นปีที่เราก้าวย่างอย่างมั่นใจเพื่อปกป้องคุ้มครองสายพันธุ์อันสูงส่งนี้

 

Api
Api

Welcome