Skip to Main Navigation
ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2565

การฟื้นฟูเศรษฐกิจเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกเผชิญความเสี่ยงจากสงครามยูเครน การเข้มงวดทางการเงินของสหรัฐฯ และการชะลอตัวของจีน

วอชิงตัน 4 เมษายน 2565 — สงครามในยูเครนจะส่งผลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ไม่เท่าเทียมกันของประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ธนาคารโลกแถลงเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา สงครามครั้งนี้ซ้ำเติมปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดจากการแพร่ระบาดที่ยืดเยื้อ การเข้มงวดทางการเงินในสหรัฐฯ และการกลับมาแพร่ระบาดในจีนทั้งที่มีนโยบายปลอดโควิด

ผลสะเทือนจากสงครามในยูเครนและการคว่ำบาตรรัสเซียกำลังทำให้อุปทานสินค้าสะดุด เพิ่มภาวะตึงเครียดทางการเงิน และฉุดรั้งการเติบโตทั่วทั้งโลก ธนาคารโลกระบุใน รายงานตามติดเศรษฐกิจเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก: ฝ่าพ้นพายุ ประเทศในภูมิภาคที่เป็นผู้นำเข้าเชื้อเพลิงรายใหญ่ เช่น มองโกเลียและไทย และนำเข้าอาหาร เช่น ประเทศหมู่เกาะแปซิฟิก กำลังประสบภาวะถดถอยของรายได้ที่แท้จริง (real incomes) ส่วนประเทศที่มีหนี้สูง เช่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและมองโกเลีย และพึ่งพาการส่งออกสูง เช่น มาเลเซียและเวียดนาม มีความอ่อนไหวเปราะบางเป็นพิเศษต่อภาวะสะดุดทางการเงินและการเติบโตของทั้งโลก 

“ขณะที่เศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกกำลังฟื้นตัวจากภาวะช็อคที่เป็นผลจากการแพร่ระบาด สงครามในยูเครนก็มาฉุดดึงการเติบโตที่กำลังเดินหน้า” รองประธานธนาคารโลกสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก มานูเอลา วี. เฟอโร กล่าว “พื้นฐานที่เข้มแข็งและการดำเนินนโยบายที่เหมาะสมในภูมิภาคจะทำให้เศรษฐกิจสามารถฝ่าฟันพ้นพายุคราวนี้ไปได้” 

ในขณะที่ประเทศผู้ผลิตสินค้าโภคภัณฑ์และประเทศที่ดำเนินนโยบายการคลังอย่างระมัดระวังและรอบคอบอาจมีความพร้อมมากกว่าที่จะผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ โดยผลสะเทือนจากเหตุการณ์ต่างๆ เหล่านี้จะฉุดรั้งการเติบโตของประเทศส่วนใหญ่ในภูมิภาค โดยคาดว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมจะชะลอลงเป็นร้อยละ 5 ในปี 2565 ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ในเดือนตุลาคมร้อยละ 0.4 หากสภาพการณ์ทั้งโลกแย่ลงไปกว่าที่ประเมินไว้และประเทศต่างๆ ใช้นโยบายที่ไม่เหมาะสมในการรับมือกับสถานการณ์ อาจทำให้การเติบโตลดลงไปเป็นร้อยละ 4 ทั้งนี้ เศรษฐกิจจีนที่มีขนาดเศรษฐกิจคิดเป็นร้อยละ 86 ของทั้งภูมิภาค คาดว่าจะเติบโตร้อยละ 5 ในกรณีฐานและร้อยละ 4 ในกรณีเลวร้าย ผลผลิตของส่วนที่เหลือในภูมิภาคคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.8 ในกรณีฐานและร้อยละ 4.2 ในกรณีเลวร้าย ซึ่งในกรณีเลวร้ายคาดว่าจำนวนผู้ที่ตกอยู่ในความยากจนในภูมิภาคปี 2565 จะเพิ่มขึ้นอีก 6 ล้านคน ณ เส้นความยากจนที่ 5.50 เหรียญสหรัฐฯ/วัน

สงคราม การเข้มงวดทางการเงิน และการชะลอตัวของจีนมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้เศรษฐกิจหลังยุคโควิดเผชิญกับอุปสรรคที่มากขึ้นจากเดิม โดยกิจการในภูมิภาคที่รายงานว่ามีหนี้ค้างชำระในปี 2564 คิดเป็นกว่าร้อยละ 50 ของกิจการทั้งหมด จะได้รับผลกระทบจากภาวะชะงักงันของอุปทานและอุปสงค์ครั้งใหม่ ครัวเรือนต่างๆ จำนวนมากที่กลับไปอยู่ในความยากจนในช่วงการแพร่ระบาด จะประสบกับการหดตัวของรายได้ที่แท้จริงหนักยิ่งขึ้นไปอีกเมื่อราคาสินค้าถีบตัวสูงขึ้น ประเทศที่มีฐานะเป็นลูกหนี้และมีสัดส่วนหนี้ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 นับตั้งแต่ปี 2562 จะประสบกับความยากลำบากในการดำเนินนโยบายสนับสนุนเศรษฐกิจ โดยประเมินว่าอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นมากกว่าคาดอย่างน้อยที่ร้อยละ 1 จากราคาน้ำมันเพียงปัจจัยเดียว จะลดขีดความสามารถในการผ่อนคลายนโยบายการเงิน

“ภาวะช็อคที่โถมเข้ามาอย่างต่อเนื่องหมายความว่าประชาชนที่ต้องกลืนเลือดในทางเศรษฐกิจหนักขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากรัฐบาลของตัวเองจะมีศักยภาพทางการคลังลดด้อยถอยลงไปอีก” อาดิตยา แมตทู หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ประจำเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก กล่าว “การปฏิรูปทางการคลัง การเงิน และการค้าจะลดความเสี่ยง ฟื้นการเติบโต และลดความยากจนได้”

รายงานนี้เสนอแนะการดำเนินนโยบายสี่แบบ แทนที่จะใช้มาตรการควบคุมราคาและการให้ความช่วยเหลืออย่างไม่มีการแยกแยะ การให้ความช่วยเหลือแก่ครัวเรือนและกิจการอย่างมีเป้าหมายจะจำกัดความเจ็บปวดจากภาวะช็อคและสร้างพื้นที่สำหรับการดำเนินนโยบายด้านการลงทุนที่ส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจ การจัดทำการทดสอบภาวะวิกฤติ หรือ Stress Test ในสถาบันการเงินจะช่วยประเมินความเสี่ยงที่ซุกซ่อนอยู่ จากผลของนโยบายการปรับโครงสร้างหนี้และการผ่อนปรนหลักเกณฑ์สำหรับสถาบันการเงินในช่วงวิกฤตโควิด-19 การปฏิรูปนโยบายเกี่ยวกับการค้าและภาคบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาคบริการที่ยังได้รับการคุ้มครองในระดับสูง จะทำให้ประเทศต่างๆ ได้ประโยชน์จากความเปลี่ยนแปลงในการค้าโลก การพัฒนาทักษะและการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งจะส่งเสริมศักยภาพและสร้างแรงจูงใจให้มีการรับเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่: 2022/073/EAP

รายชื่อผู้ติดต่อ

ในวอชิงตัน
Kym Smithies
+1 (202) 458 0152
ขออนุญาตถ่ายทอด:
Kym Smithies
ในกรุงเทพฯ
Arnold Marseille
+66 612280247

บล็อก

    loader image

เรื่องราวใหม่ๆ

    loader image