ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มประเทศที่มีประชากรเสือโคร่งและองค์กรพันธมิตรสรุปข้อตกลงใหม่เพื่อการอนุรักษ์เสือโคร่ง จากการประชุมที่ประเทศไทย

วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2552
หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 29 มกราคม พ.ศ. 2553 - ในวันสุดท้ายของการประชุมระดับรัฐมนตรีในทวีปเอเชียด้านการอนุรักษ์เสือโคร่ง ครั้งที่หนึ่ง ที่จัดขึ้นที่หัวหิน รัฐบาลจากกลุ่มประเทศเอเชียที่มีประชากรเสือโคร่ง (Asia's Tiger Range Countries - TRC) ได้ส่งสัญญาณสำคัญแก่ประชาคมโลกด้วยการตกลงแนวทางการอนุรักษ์เสือโคร่งซึ่งประกอบด้วยนโยบายเร่งด่วน พร้อมกับการกระตุ้นให้มีการคุ้มครองผืนป่าอันเป็นที่อาศัยของเสือโคร่งอย่างเข้มงวดเด็ดขาด

รัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีในทวีปเอเชียว่าด้วยการอนุรักษ์เสือโคร่งครั้งที่ 1 ที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายสุวิทย์ คุณกิตติ รมว. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวถึงข้อตกลงภายใต้ ปฎิญญาระดับรัฐมนตรี (Ministry Declaration) และย้ำให้ประเทศที่มีประชากรเสือ (TRC) ต่างๆ ได้ปฎิบัติตามบทสรุปข้อแนะนำทางเทคนิค ซึ่งเป็นผลสืบทอดมาจากการประชุมที่กรุงกัทมัณฑุ ประเทศเนปาล นายสุวิทย์กล่าวว่า "ทุกประเทศจะขอความร่วมมือจากระดับสูงของภาครัฐของตนเพื่อสนับสนุนโครงการนี้ อันจะนำไปสู่ความร่วมมือในการประชุมสุดยอดผู้นำ ว่าด้วยการอนุรักษ์เสือโคร่งที่รัสเซีย (Head of Government Tiger Summit) เราจะร่วมมือกันอย่างมั่นคงและกล้าหาญเพื่ออนุรักษ์เสือโคร่งของโลก"

ประเทศไทยได้ให้คำมั่นสัญญาต่อที่ประชุมคือ

  • ไทยจะขยายโครงการ SMART Patrol ซึ่งเป็นโครงการลาดตระเวนในพื้นที่ป่าตะวันตกที่ห้วยขาแข้งทุ่งใหญ่
  • ไทยจะให้ความช่วยเหลือในการเพิ่มจำนวนประชากรเสือโคร่งในประเทศเพื่อนบ้าน เมื่อประชากรเสือในพื้นที่กลุ่มพื้นที่ป่าตะวันตก และ แก่งกระจาน/ กุยบุรี มีจำนวนสมบูรณ์เพียงพอ
  • รัฐบาลไทยจะตั้งให้ อาเซียน เว็น (ASEAN Wildlife Law Enforcement Network หรือ ASEAN-WEN) เป็นวาระงบประมาณถาวรประจำทุกปีงบประมาณของประเทศไทยในฐานะที่ประเทศไทยเป็นที่ตั้งของสำนักงานประสานงานอาเซียน เว็น

รัฐมนตรีจำนวน 7 คนและผู้แทนระดับสูงจากกลุ่มประเทศที่มีประชากรเสือทั้ง 13 ประเทศ พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญ และตัวแทนจากองค์กรระหว่างประเทศด้านการอนุรักษ์ และ องค์กรสนับสนุน เช่น ธนาคารโลก Global Tiger Initiative - GTI, USAID, มูลนิธิฟรีแลนด์ (FREELAND Foundation), WWF, Save the Tiger Fund, Wildlife Conservation Society และ TRAFFIC ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้เพื่อผลักดันให้การอนุรักษ์เสือโคร่งเป็นวาระสำคัญ เพื่อให้กลุ่มประเทศที่มีประชากรเสือโคร่งได้ปรับแผนปฎิบัติการระดับชาติ และ เพื่อประกาศข้อเสนอเฉพาะเพื่อคืนประชากรเสือโคร่งให้แก่ป่า

ภายในงานได้มีการเปิดสาส์นทางวีดิทัศน์จาก นายโรเบิร์ต บี. เซลลิค ประธานธนาคารโลก ผู้เปิดตัว GTI เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2551 ร่วมกับสถาบันสมิทธโซเนียน, Global Environment Facility และผู้มีส่วนร่วมอื่นๆ ได้กล่าวย้ำต่อรัฐมนตรีและผู้แทนต่างๆ ในการประชุม ถึงคำมั่นสัญญาของธนาคารโลกที่จะสนันสนุนกลุ่มประเทศที่มีประชากรเสือโคร่ง (TRC) และ การเป็นผุ้นำในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเอเชีย โดยนายโรเบิร์ต บี. เซลลิค กล่าวว่า "ธนาคารโลกพร้อมให้ความสนับสนุนโครงการระดับภูมิภาคของกลุ่มประเทศที่มีเสือโคร่ง (TRC) เพื่อขับเคลื่อนกลุ่มผู้บริจาค และ พัฒนาเครื่องมือการเงินที่จะสนับสนุนเงินทุนในการอนุรักษ์เสือโคร่ง"

ปัจจุบันประชากรเสือโคร่งของโลกมีเพียง 3,200 ตัวทั่วโลก จากเดิมที่เคยมีอยู่ 100,000 ตัว เมื่อหนึ่งร้อยปีที่แล้ว GTI เป็นตัวอย่างสำคัญที่ชี้ถึงความตั้งใจของธนาคารโลกที่จะเสริมสร้างกลยุทธ์อันสมดุลย์กันระหว่างการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวะภาพและการปกป้องสิ่งแวดล้อม

นอกจากนั้นพัฒนาการที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่เกิดจากการประชุมในประเทศไทยคือ การที่ ประธานาธิบดีวาลาดิเมีย ปูติน และรัฐบาลสหภาพรัสเซีย ประกาศอย่างเป็นทางการว่ารัฐบาลรัสเซียจะเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับสุดยอดผู้นำ ด้านการอนุรักษ์เสือ (Head of Government Tiger Summit) ในเดือนกันยายนศกนี้ ที่เมืองวลาดิวอสต็อก

ปฏิญญาระดับรัฐมนตรีของเอเชียที่เกิดขึ้นที่หัวหินนี้สะท้อนถึงความเห็นพ้องต้องกันของกลุ่มประเทศที่มีประชากรเสือโคร่งที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อหยุดยั้งการลดลงของจำนวนเสือโคร่ง พร้อมกับการฟื้นฟูแหล่งอาศัยของเสือโคร่ง และยังได้มีการวางแผนที่จะจัดการประชุมกลุ่มผุ้บริจาคระดับนานาชาติขึ้นในปีนี้เพื่อที่จะสนับสนุนให้มีการเพิ่มแหล่งเงินทุนและการประสานงานในนโยบายการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงาน (Game-changing Policy) เพื่อรักษาเสือโคร่งมิให้สูญพันธุ์ไปจากโลกนี้

กลุ่มประเทศที่มีประชากรเสือทั้ง 13 ประเทศที่เข้าร่วมการประชุมที่หัวหินในครั้งนี้ ได้แก่ บังกลาเทศ ภูฎาน กัมพูชา จีน อินเดีย อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า เนปาล รัสเซีย ไทย และ เวียดนาม

สื่อมวลชนโปรดติดต่อ
ใน วอชิงตัน ดีซี
อังเดรย์ คู๊ชลิน
โทร: 1-202-458-7268
akushlin@worldbank.org
ใน กรุงเทพ
พรวดี ปิยะคุณ
โทร: (02) 204 2719-21
pornvadee@freeland.org


Api
Api

Welcome