งานวิจัย


Api

Api
การพัฒนาเมือง

พัฒนาการทางอุตสาหกรรมของพื้นที่มหานคร (ภาษาอังกฤษ)

รายงานนี้วิเคราะห์การสร้างศักยภาพสูงสุดให้กับเมืองหลวงของประเทศ


ผู้เชี่ยวชาญ

วราภรณ์ หิรัญวัฒน์ศิริ

ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมอาวุโส

สุทยุต โอสรประสพ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนามนุษย์
ดูผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด »

การศึกษา

ความเลื่อมล้ำทางเพศในระบบการศึกษาของไทย

รายงานฉบับนี้ได้วิเคราะห์งานเขียนและมาตราการต่างๆ ที่สนับสนุนความเท่าเทียมกันทางเพศผ่านการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

Welcome