บทสรุป

10 อินโฟกราฟิกส์ ประเทศไทย: กลับสู่เส้นทางและฟื้นฟูการเติบโต

วันที่ 29 มีนาคม 2560


Image

ทั้ง 10 เรื่องนี้เผยให้เห็นโอกาสและความท้าทายด้านการพัฒนาของประเทศไทย ซึ่งเป็นผลการศึกษาจากรายงานการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาประเทศไทยอย่างเป็นระบบ โดยมีดีไซเนอร์และนักเขียนรุ่นใหม่ร่วมกันสร้างสรรค์ออกมาในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์


Infographics

Image

 

ลดสะท้านแผ่นดินสะเทือน 7 โปรโมชั่นเตือนภัยประเทศไทยกำลังจน

อ่าน | ดาวน์โหลด (pdf)

 

โดย ณัฐธิดา เกิดฤทธิ์  และ ณัฐฐิญา สินค้า

Image

 

เลิก Freeze ประเทศไทย ได้เวลาเดินต่อ

อ่าน | ดาวน์โหลด (pdf)

 

โดย ลักษมี แสนเลิศ และ อรกมล ดวงมาลย์ 

Image

 

เต่าวิ่งไว หรือกระต่ายไทยไม่เคยไปไหน

อ่าน | ดาวน์โหลด (pdf)

 

โดย Sarochin Srisawad  และ ธนทร เกตุรัตนกุล

Image

เปลี่ยน “สายงาน” เพื่อขับเคลื่อน “สายพาน”

อ่าน | ดาวน์โหลด (pdf)

โดย พุฒิภัทร ปรีเปรม และ เกวลิน ศักดิ์สยามกุล

Image

ยกระดับ คนท้ายแถว ให้เท่าเทียม

อ่าน | ดาวน์โหลด (pdf)

โดย เฉลิมจิต มักศิริสมบัติ และ จิระฤทธิ์ จิระสุขประเสริฐ

Image

3 วิธีจัดการสีเขียวใหม่ให้ไทย “โตฉลาด”

อ่าน | ดาวน์โหลด (pdf)

โดย อธิศีล ธัญญ์ ณ ป้อมเพชร และ ภควันทน์ สาระกิจ

Image

ราชการไทยในยุค 4.0 เช็คสุขภาพระบบราชการไทย

อ่าน | ดาวน์โหลด (pdf)

โดย ทวารัตน์ หงษ์นคร และ อภิวัฒน์ องค์พฤกษา

Image

โครงสร้างพื้นฐานไทย ทำไมไม่คืบหน้า

อ่าน | ดาวน์โหลด (pdf)

โดย ปณิชา เมธาวิชิตชัย และ ธาม โรจน์ชีวพันธ์

Image

แสงแห่งความรู้ ฟื้นฟูอนาคตเด็กไทย

อ่าน | ดาวน์โหลด (pdf)

โดย จันธิกานต์ ปิยสถิตธรรม และ ทิว จิตรานนท์

Image

ปลดล็อคการแข่งขัน

อ่าน | ดาวน์โหลด (pdf)

โดย จินตนุช สุทธิสมบูรณ์ และ ณัฐพร ดวงฉวี

Image

December 2016: The Quest for Productivity Growth

Highlights | Presentation |  Download report (pdf) 

Sections in this edition:

Recent economic development and outlook (p. 8)
Selected issue notes (p. 28)
   - The Quest for Productivity Growth

Image

June 2016: Leveraging Trade Agreements

Highlights | Presentation |  Download report (pdf) 

Sections in this edition:

Recent economic development and outlook (p. 6)
Selected issue notes (p. 27)
   - Leveraging Trade Agreements

Image

December 2015: Immigrant Labor

Highlights | Download report (pdf)

Sections in this edition:

Recent economic development and outlook (p. 6)
Selected issue notes (p. 28)
   - Immigrant Labor

Image

June 2015: Transforming Urban Transport

Highlights | Download report (pdf)

Sections in this edition:

Recent economic development and outlook (p. 5)
Selected issue notes (p. 23)
   - Value-added taxes: boon or  bane?
   - Realizing the economic potential of women
Transforming urban transport (p. 34)

Image

December 2014: Towards a Middle-Class Society

Highlights | Download report (pdf) | 
Executive Summary (Bahasa Malaysia-pdf)

Sections in this edition:

Recent economic development and outlook (p.5)
Selected issue notes (p. 20)
   - Implications of lower oil prices for Malaysia’s economy
   - Flows and ebbs: capital flows to Malaysia and their macro-financial
     implications
   - Informing and prioritizing Malaysia’s skills investment
Towards a middle-class society (p. 41)

Image

June 2014: Boosting Trade Competitiveness

Highlights | Download report (pdf)

Sections in this edition:

Recent economic development and outlook (p.5)
Selected issue notes (p. 22)
   - Matching talent to jobs
Boosting trade competitiveness (p. 32)

Image

December 2013: High-performing Education

Highlights | Download report (pdf)

Sections in this edition:

Recent economic development and outlook (p.5)
Selected issue notes (p. 25)
   - Malaysia’s narrowing current account and export competitiveness
   - Assessing Malaysia’s recent investment boom
   - Progress update on structural reforms
High-performing education (p. 45)

Image

June 2013: Harnessing Natural Resources

Highlights | Download report (pdf)

Sections in this edition:

Recent economic development and outlook (p.5)
Selected issue notes (p. 27)
   - Shared prosperity in Malaysia
Harnessing natural resources (p. 30)

Image

November 2012: Unlocking Women’s Potential

Highlights | Download report (pdf)

Sections in this edition:

Recent economic developments (p.5)
Economic outlook (p. 18)
Unlocking women’s potential (p.41)

Image

April 2012: Modern Jobs

Press release | Download report (pdf)

Sections in this edition:

Recent economic developments (p.17)
Economic outlook (p. 56)
Modern jobs (p. 83)

Image

November 2011: Smart Cities

Press release | Download report (pdf)

Sections in this edition:

Recent economic developments (p.6)
Economic outlook (p. 32)
Smart cities (p. 48)

Image

April 2011: Brain Drain

Press release | Download report (pdf)

Sections in this edition:

Recent economic developments (p.17)
Economic outlook (p. 56)
Brain drain (p. 83)

Image

November 2010: Inclusive Growth

Press release | Download report (.pdf)

Sections in this edition:

Recent economic developments (p.17)
Economic outlook (p. 43)
Promoting inclusive growth (p. 63)

Image

April 2010: Growth through Innovation

Press release | Download report (pdf)

Sections in this edition:

Recent economic developments (p.17)
Economic outlook (p. 52)
Growth through innovation (p. 70)

Image

November 2009: Repositioning for Growth

Download report (pdf)

Sections in this edition:

Recent economic developments (p.12)
Economic outlook (p. 36)
Repositioning for growth (p. 52)

December 2014: Towards a Middle-Class Society

Image

December 2016: The Quest for Productivity Growth

Highlights | Presentation |  Download report (pdf) 

Sections in this edition:

Recent economic development and outlook (p. 8)
Selected issue notes (p. 28)
   - The Quest for Productivity Growth

Image

June 2016: Leveraging Trade Agreements

Highlights | Presentation |  Download report (pdf) 

Sections in this edition:

Recent economic development and outlook (p. 6)
Selected issue notes (p. 27)
   - Leveraging Trade Agreements

Image

December 2015: Immigrant Labor

Highlights | Download report (pdf)

Sections in this edition:

Recent economic development and outlook (p. 6)
Selected issue notes (p. 28)
   - Immigrant Labor

Image

June 2015: Transforming Urban Transport

Highlights | Download report (pdf)

Sections in this edition:

Recent economic development and outlook (p. 5)
Selected issue notes (p. 23)
   - Value-added taxes: boon or  bane?
   - Realizing the economic potential of women
Transforming urban transport (p. 34)

Image

December 2014: Towards a Middle-Class Society

Highlights | Download report (pdf) | 
Executive Summary (Bahasa Malaysia-pdf)

Sections in this edition:

Recent economic development and outlook (p.5)
Selected issue notes (p. 20)
   - Implications of lower oil prices for Malaysia’s economy
   - Flows and ebbs: capital flows to Malaysia and their macro-financial
     implications
   - Informing and prioritizing Malaysia’s skills investment
Towards a middle-class society (p. 41)

Image

June 2014: Boosting Trade Competitiveness

Highlights | Download report (pdf)

Sections in this edition:

Recent economic development and outlook (p.5)
Selected issue notes (p. 22)
   - Matching talent to jobs
Boosting trade competitiveness (p. 32)

Image

December 2013: High-performing Education

Highlights | Download report (pdf)

Sections in this edition:

Recent economic development and outlook (p.5)
Selected issue notes (p. 25)
   - Malaysia’s narrowing current account and export competitiveness
   - Assessing Malaysia’s recent investment boom
   - Progress update on structural reforms
High-performing education (p. 45)

Image

June 2013: Harnessing Natural Resources

Highlights | Download report (pdf)

Sections in this edition:

Recent economic development and outlook (p.5)
Selected issue notes (p. 27)
   - Shared prosperity in Malaysia
Harnessing natural resources (p. 30)

Image

November 2012: Unlocking Women’s Potential

Highlights | Download report (pdf)

Sections in this edition:

Recent economic developments (p.5)
Economic outlook (p. 18)
Unlocking women’s potential (p.41)

Image

April 2012: Modern Jobs

Press release | Download report (pdf)

Sections in this edition:

Recent economic developments (p.17)
Economic outlook (p. 56)
Modern jobs (p. 83)

Image

November 2011: Smart Cities

Press release | Download report (pdf)

Sections in this edition:

Recent economic developments (p.6)
Economic outlook (p. 32)
Smart cities (p. 48)

Image

April 2011: Brain Drain

Press release | Download report (pdf)

Sections in this edition:

Recent economic developments (p.17)
Economic outlook (p. 56)
Brain drain (p. 83)

Image

November 2010: Inclusive Growth

Press release | Download report (.pdf)

Sections in this edition:

Recent economic developments (p.17)
Economic outlook (p. 43)
Promoting inclusive growth (p. 63)

Image

April 2010: Growth through Innovation

Press release | Download report (pdf)

Sections in this edition:

Recent economic developments (p.17)
Economic outlook (p. 52)
Growth through innovation (p. 70)

Image

November 2009: Repositioning for Growth

Download report (pdf)

Sections in this edition:

Recent economic developments (p.12)
Economic outlook (p. 36)
Repositioning for growth (p. 52)

December 2014: Towards a Middle-Class Society


มัลติมีเดีย

Welcome