Skip to Main Navigation
САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ 28. септембар 2023.

Svetska banka i Kosovo potpisali sporazum za podršku digitalnom upravljanju za pružanje usluga

VAŠINGTON, 28. septembar 2023. - Ministar finansija Republike Kosovo Hekuran Murati, i menadžer Svetske banke za Kosovo i Severnu Makedoniju, Massimiliano Paolucci, potpisali su danas Sporazum o finansiranju projekta „Jačanje digitalnog upravljanja na Kosovu za pružanje usluga“, što ima za cilj da poboljša kvalitet i pristup korisnika odabranim javnim administrativnim uslugama.

Odobrena finansijska podrška za petogodišnji projekat je koncesioni kredit od 20 miliona dolara, od Međunarodnog udruženja za razvoj (IDA) Grupacije Svetske banke. Ima rok dospeća od 25 godina i „grejs“ period od 5 godina. Projekat će realizovati Agencija za informaciono društvo.

Kosovo je ostvarilo neke važne prekretnice u pogledu digitalnih reformi, uključujući ovde i jedan od najviših nivoa povezanosti u Evropi, ali napredak nije u dovoljnoj meri preveden u poboljšano pružanje usluga za građane i preduzeća.

„Razvoj institucionalne arhitekture digitalnog upravljanja i jačanje vladine mrežne infrastrukture i zajedničkih platformi su ključne osnove za podršku digitalnoj transformaciji vladinih i javnih službi, što će doprineti poboljšanju života ljudi na Kosovu,“ rekao je Massimiliano Paolucci, menadžer Svetske banke za Kosovo i Severnu Makedoniju. „Uspešna digitalizacija usluga i njihovo preuzimanje će podstaći napore Kosova u borbi protiv korupcije, zatim u poboljšanju osnaživanja žena i u borbi protiv klimatskih promena.“

Predloženi projekat ima za cilj da podrži napore vlade da postavi čvrste temelje u pogledu digitalne infrastrukture, institucija i veština kao prioritetnih uslova koji su potrebni za pružanje usluga usredsređenih na građane u skladu sa pristupom prema životnim događajima. Projekat će podržati poboljšanja interoperabilnosti vladinih sistema, rešenja za oporavak ili kontinuitet poslovanja, kao i zajedničke platforme. Ovo će pomoći širenje vladinih e-usluga kroz nadograđenu platformu „e-Kosova“ i pilotirati inovativni pristup proaktivnom pružanju usluga usredsređenog na građane u vezi sa njihovim životnim događajima.

 

Саопштење бр.: 2024/ECA/011

Контакт

Priština
Lundrim Aliu
+383-38-224454-1107
Vašington
Christopher M. Walsh
+1-202-473-4594

Blogs

    loader image

WHAT'S NEW

    loader image