Skip to Main Navigation
NJOFTIME PËR SHTYP28 shtator 2023

Banka Botërore dhe Kosova nënshkruajnë Marrëveshjen për Mbështetjen e Qeverisjes Digjitale për Ofrim të Shërbimeve

UASHINGTON, 28 shtator 2023  — Ministri i Financave i Republikës së Kosovës, Hekuran Murati, dhe Menaxheri i Bankës Botërore për Kosovën dhe Maqedoninë e Veriut, Massimiliano Paolucci, nënshkruan sot Marrëveshjen Financiare për Projektin për Forcimin e Qeverisjes Digjitale për Ofrim të Shërbimeve në Kosovë, i cili synon përmirësimin e cilësisë së shërbimeve administrative publike të përzgjedhura dhe të qasjes së përdoruesve në to.

Mbështetja e aprovuar financiare për projektin pesëvjeçar është kredi koncesionare prej 20 milionë dollarësh, nga Asociacioni Ndërkombëtar për Zhvillim (IDA) i Grupit të Bankës Botërore. Kredia ka maturitet prej 25 vjetësh dhe grejs-periudhë prej 5 vjetësh. Projekti do të zbatohet nga Agjencia për Shoqërinë e Informacionit.

Kosova ka arritur disa pika historike në drejtim të reformave digjitale, duke përfshirë një nga nivelet më të larta të lidhshmërisë në Evropë, por përparimet nuk janë përkthyer mjaftueshëm në ofrimin e përmirësuar të shërbimeve për qytetarët dhe bizneset.

“Zhvillimi i arkitekturës institucionale të qeverisjes digjitale dhe forcimi i infrastrukturës së rrjetit qeveritar dhe platformave të përbashkëta janë themelet kyçe për të mbështetur transformimin digjital të shërbimeve qeveritare dhe publike,” tha Massimiliano Paolucci, Menaxher i Bankës Botërore për Kosovën dhe Maqedoninë e Veriut. “Dixhitalizimi i suksesshëm i shërbimeve dhe nxitja e përdorimit të tyre do t’i përforcojnë përpjekjet e Kosovës për luftimin e korrupsionit, për përmirësimin e fuqizimit të grave, si dhe për luftimin e ndryshimeve klimatike”.

Projekti i propozuar synon të mbështesë përpjekjet e qeverisë për të hedhur themele solide për sa i përket infrastrukturës, institucioneve dhe shkathtësive digjitale si prioritete që mundësojnë kushtet e nevojshme për ofrim të shërbimeve me qytetarin në qendër sipas qasjes së ngjarjeve jetësore. Projekti do të mbështesë përmirësimet në ndërveprimin e sistemeve qeveritare, zgjidhjeve për rimëkëmbje nga ndonjë fatkeqësi, përkatësisht vazhdimësi të punës së këtyre sistemeve, si dhe të platformave të përbashkëta. Projekti do të mbështesë zgjerimin e shërbimeve elektronike të qeverisë përmes përmirësimit të portalit e-Kosova dhe pilotimit të një qasjeje inovative për ofrimin proaktiv të shërbimeve me qytetarin në qendër dhe të organizuar sipas ngjarjeve jetësore.

DEKLARATA PËR SHTYP NR: 2024/ECA/011

Kontakt

Prishtinë
Lundrim Aliu
+383-38-224454-1107
Uashington
Christopher M. Walsh
+1-202-473-4594

Blogje

    loader image

ÇFARË ËSHTË E RE

    loader image