Skip to Main Navigation
САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ 14. мај 2018.

Званичници западног Балкана посвећени побољшању економских могућности за жене и девојчице

БЕЧ, 15. мај 2018. године – Виши званичници и представници земаља западног Балкана показали су посвећеност унапређењу родне равноправности усвајањем службеног саопштења о побољшању приступа економским могућностима за жене и девојчице током радионице Светске банке, која је одржана јуче у Бечу. Службено обавештење се фокусира на унапређење родне равноправности промовисањем бољег приступа пословима и имовини и кроз способност институција да прате напредак у погледу родне равноправности.

„Значај повећања приступа могућностима за жене на западном Балкану је од кључног значаја за раст, развој и приступање ЕУ,“ каже Линда Ван Гелдер, регионална директорка Светске банке за западни Балкан. „Овај програм је данас добио велики подстрек и подршку званичника из земаља западног Балкана који су се обавезали да ће омогућити да више жена пронађе запослење на боље плаћеним пословима који захтевају више квалификације.“

Процене показују да је до 18% регионалног БДП-а изгубљено због родног јаза на тржишту рада. Девојке и жене на западном Балкану, иако боље образоване него раније, и даље не учествују једнако на тржишту рада и, чак и када учествују, већа је вероватноћа да ће бити запослене на слабо плаћеним нискоквалификованим пословима. Током радионице, Ослобађање потенцијала за економски раст на западном Балкану кроз унапређење правичности и родне равноправности у приступу економским могућностима, владини званичници из шест земаља западног Балкана придружили су се стручњацима Светске банке и представницима међународних организација у дискусији о економским и друштвеним трошковима искључивања жена. Такође су разговарали о предностима промовисања равноправности у предузетништву и приступу тржишту рада, као и праћењу и вредновању напретка у погледу родних питања.

Службено обавештење које је усвојено јуче потврђује посвећеност родним питањима и равноправности која је усклађена са текућим напорима за јачање регионалне сарадње на западном Балкану и решавање заједничких изазова. Ови напори ће укључивати размене између колега и међусобно усаглашено праћење напретка.

Ове обавезе су у складу са Циљем 5 Одрживог развоја за постизање родне равноправности и оснаживање свих жена и девојчица, као и Поглављем 19 и Поглављем 23 Правне тековине  Европске уније (ЕU Acquis Communautaire) о Запошљавању и Основним правима и приступу правди. Свих шест земаља западног Балкана су земље кандидати или потенцијални кандидати на путу ка чланству у ЕУ. Светска банка ће наставити блиску сарадњу са Европском комисијом, Агенцијом УН за родну равноправност и оснаживање жена (UN Women), Немачком организацијом за међународну сарадњу (GiZ) и Француском агенцијом за развој (AFD), као и другим развојним партнерима у пружању подршке програму родне равноправности на западном Балкану, било кроз аналитички посао, дијалог или оперативно укључивање.


Саопштење бр.: 2018/ECA/113

Контакт

Вашингтон
Ким Смитиз
ksmithies@worldbank.org
Api
Api