Learn how the World Bank Group is helping countries with COVID-19 (coronavirus). Find Out

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ

Раст у југоисточној Европи потпомогнут је инвестирањем, каже се у новом Економском извештају Светске банке

8. април 2016.БЕЧ, 8. април 2016—Предвиђа се да су земље југоисточне Европе (СЕЕ6[1]) имале раст у просеку од 2.1 процента у 2015. Овај раст је значајно виши од 0.3 процента раста у 2014, када је овај регион био озбиљно погођен рекордно великим поплавама. Тренутна процена за свих шест земаља у региону јесте реални раст БДП-а, с тим да се за Косово и БЈР Македонију предвиђа раст од 3.6 односно 3.7 процената. Србија која је највише била погођена поплавама 2014. године, требало би да, према проценама, има раст од 0.8 процената.

Виши раст у 2015. години донео је нова радна места у приватном сектору, што је представљало добродошло кретање. Нова радна места и нижа инфлација повећали су приход домаћинстава и смањили сиромаштво. У Албанији, БЈР Македонији, Црној Гори и Србији, просечна процењена стопа сиромаштва опала је за 2% између 2013 и 2015, што значи да је око 140,000 људи у ове четири земље избегло сиромаштво. Међутим, упркос привредном расту и запослености која коначно реагује на тај привредни раст, незапосленост у региону је у просеку још увек на неприхватљиво високом нивоу од 21.5%.

Знатно оживљавање инвестиција поспешило је привредни раст, посебно улагања у приватном сектору – и инострана и домаћа. Извоз такође помаже поспешивању овог раста. Домаћу потрошњу, мада још увек значајну привредну локомотиву у региону, претекла су ова два извора раста у већини земаља. Ово померање са потрошње између осталог финансиране дознакама, на приватна улагања и извоз, показује прве знаке прогреса у постепеном али преко потребном поновном уравнотежењу извора раста.

“Охрабрују први знаци померања у правцу улагања и раста предвођеног извозом у СЕЕ6“ , изјавила је Елен Голдстин, регионална директорка у Светској банци. „Ово поновно уравнотежење мора да се подржи на дуги рок продубљивањем економских реформи и преокретањем продуктивности која опада од времена глобалне кризе.“

Побољшање продуктивности и даље је кључ за поспешивање раста у региону. Према овом извештају, одржив раст може се постићи концентрисањем на агенду дугорочних реформи која се одвија на пет стубова, констатује се у извештају.  Конкретно, елиминисање слабости и баријера за формално запошљавање, побољшање климе пословања и управљања, смањење величине владиног апарата уз истовремено побољшање квалитета у пружању услуга, продубљивање трговинске и финансијске интеграције, и обезбеђивање одрживог коришћења природних ресурса.

Мада су знаци обновљеног улагања и раста повољни, знатни ризици и даље остају. Траљав опоравак у Европи и у свету у целини, већа спољна нестабилност на финансијских тржиштима, као и померања цена нафте доносе ризике за економски изглед у региону. Велико учешће зајмова који се нередовно отплаћују у региону такође може да умањи будући раст кредита. Стабилно спровођење економских реформи помоћи ће ублажавању ових ризика који стоје пред овим опоравком.

[1] СЕЕ6 су Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Бивша Југословенска Република Македонија (БЈР Македонија), Црна Гора и Србија.

Контакт:

Сарајево: Јасмина Хаџић, (+387-33) 251-502, jhadzic@worldbank.org

Београд:  Весна Костић, (+381-11) 302-3723, vkostic@worldbank.org

Тирана: Ана Гјокутај, (+355-4) 80-655, agjokutaj@worldbank.org  

Приштина: Лундрим Алиу, (+381-38) 224-454 #107, laliu1@worldbank.org   

Подгорица: Јасмина Хаџић, (+387-33) 251-502, jhadzic@worldbank.org

Скопље: Анита Божиновска, (+389-2) 3117-159, abozinovska@worldbank.org

Вашингтон:  Елена Карабан, (+1-202) 473-9277, ekaraban@worldbank.org

 

За раније Редовне економске извештаје за југоисточну Европу, посетите: www.worldbank.org/ECA/seerer

Пратите нас на Фејсбуку: https://www.facebook.com/WorldBankEuropeCentralAsia

Твитер: https://twitter.com/WorldBankECA

Јутјуб: https://www.youtube.com/worldbank


Саопштење бр.:
2016/ECA/118
Api
Api