САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ

Svetska banka podržava napore koje Kosovo ulaže u jačanje sajber bezbednosti

25. јун 2015.


Priština, Kosovo, 25.06.2015. godine—Svetska banka pomaže oko jačanja sajber bezbednosti na Kosovu probnim vršenjem procene izgradnje kapaciteta u cilju utvrđivanja propusta u oblasti sajber bezbednosti. Njeni stručnjaci su tesno sarađivali sa Vladom i odgovornim institucijama oko preispitivanja načina izrade politike, pravnih i regulatornih okvira, politike i prakse u vezi sa informisanjem o sajber bezbednosti, obrazovanja i obuke, kao i usvajanja međunarodnih standarda i tehnologija za sajber bezbednost.

Uz dinamički porast digitalnih podataka i korišćenje širokopojasnih sprava, sajber rizici se sve više povećavaju za mreže kojima upravljaju Vlada Kosova, operateri ključne nacionalne infrastrukture (posebno javna komunalna preduzeća), kompanije unutar i van telekomunikacionog i finansijskog sektora, kao i domaćinstva. Na primer, nesigurne mreže mogu omogućiti curenje osetljivih informacija ili uzrokovati kvarove u sistemima odgovornim za pružanje javnih usluga (kao što su vodosnabdevanje, energija ili transport).

U saradnji sa Ministarstvom za ekonomski razvoj, Svetska banka je pomogla održavanje radionice pod nazivom Sajber bezbednost na Kosovu: Dijalog o strateškim prioritetima. Učesnici iz Vlade, privatnog sektora i civilnog društva razgovarali su o nalazima Procene modela zrelosti kapaciteta za sajber bezbednost koju je izvršio Centar za globalni kapacitet sajber bezbednosti Univerziteta Oksford u Ujedinjenom Kraljevstvu. Stručnjaci za sajber bezbednost su se usredsredili na trenutno stanje na Kosovu, uključujući relevantne inicijative politike javnog sektora, kao i mogućnosti za obrazovanje i obuku u oblasti sajber bezbednosti u javnom i privatnom sektoru, i iskustvo u privatnom sektoru u vezi sa otklanjanjem rizika po sajber bezbednost.

„Sve veće oslanjanje na internet kao na izvor informacija i sredstvo upravljanja stvara velike prilike ali sa sobom nosi i nove rizike.“ – rekao je Žan-Peter Olters, rukovodilac Svetske banke za Kosovo. „Sa stalnim i produbljenim fokusom na stvari sajber bezbednosti-domaćinstva, firme i vlade mogu da u celosti iskoriste pristup informacijama, jačanje uslova rukovođenja i nadzora, rastuću trgovinu i unapređenu komunikaciju, dok su zaštićeni, u onoj meri u kojoj je to moguće, od sajber kriminala i propusta u sajber bezbednosti.“

Svetska banka i Centar za globalni kapacitet sajber bezbednosti Univerziteta Oksford sarađuju oko razmene znanja i izgradnje kapaciteta u oblasti sajber bezbednosti. Grupa istraživača sa Univerziteta Oksford bila je u terensku posetu Prištini februara 2015. god. da bi obavila razgovor sa više vladinih i nevladinih aktera, kako bi se sastavili izveštaj i preporuke o modelu zrelosti kapaciteta sajber bezbednosti.

„Ovo je bila prva procena kapaciteta sajber bezbednosti na Zapadnom Balkanu primenom našeg novog istraživanja.“ – rekao je profesor Sejdi Kris, direktor Centra za globalni kapacitet sajber bezbednosti Univerziteta Oksford. „Počastvovani smo što smo mogli da tesno sarađujemo sa Vladom Kosova oko primene našeg novog modela kako bismo pomogli da se oblikuje obuhvatniji pristup sajber bezbednosti. Takođe, to je bilo od presudnog značaja u razvoju naše saradnje sa Svetskom bankom, sa zajedničkim ciljem da se poveća delotvornost sajber bezbednosti širom sveta.“

Agim Kukaj, načelnik Odeljenja za poštu, telekomunikacije, informacionu i komunikacionu tehnologiju kosovskog Ministarstva za ekonomski razvoj i glavni vladin pandan za procenu i radionicu rekao je: „Procena je dala realni uvid u prednosti i mane kapaciteta sajber bezbednosti različitih kategorija aktera na Kosovu, i u datom procesu izazvala je veliko interesovanje, posebno na nivou međuagencijske saradnje u javnom sektoru. Stoga, za Vladu bi to bila izgubljena prilika ako ne bi iskoristila procenu za dalje premošćavanje različitih interesa i iskorišćavanje sinergija.“

Svetska banka podržava agendu Kosova u oblasti sajber bezbednosti u sklopu svog većeg programa telekomunikacija kojim upravlja Transport and ICT Global Practice. Radni program je pokrenut juna meseca 2014. godine, zahvaljujući grantu Savetodavnog organa za javno-privatnu infrastrukturu (PPIAF), koji je pružio konsultantsku podršku Ministarstvu za ekonomski razvoj Kosova i javnom preduzeću KOSTT a. d. oko zajedničkog korišćenja infrastrukture. Korejski Green Growth Trust Fund, obezbedio je dodatna sredstva za povećanje broja priključaka na širokopojasni internet za trenutno nedovoljno zastupljene opštine, za šta se očekuje da će stvoriti platformu za zeleniji rast.Контакти за медије
Priština
Lundrim Aliu
Тел. : +38138224454
laliu1@worldbank.org
Vašington
Kristyn Schrader-King
Тел. : + 1 202 458 2736
kschrader@worldbank.org
Lucie Blyth
Тел. : + 1 202 473 9262
lblyth1@worldbankgroup.org


Саопштење бр.:
2015/ECA/105

Api
Api

Welcome