САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ

Нова петогодишња стратегија Светске банке за Србију предвиђа подршку привредном расту и придруживању Европској унији

23. јун 2015.


Вашингтон, 24. јун, 2015— Одбор извршних директора Групе Светска банка одобрио је јуче програм подршке Србији (ЦПФ, енг. Country Partnership Framework) у периоду од 2015. до 2019. календарске године (фискалне 2016-2020. године), којим се предлаже давање зајма Међународне банке за обнову и развој (ИБРД) у износу до 1,6 милијарди долара и финансирање Међународне финансијске корпорације (ИФЦ) у износу до 600 милиона долара. У наредних пет година овим средствима Светска банка жели да подржи развој конкурентне и инклузивне привреде у Србији и, кроз то, придруживање земље Европској унији (ЕУ).  

Одбор извршних директора поздравио је константан напредак Србије у спровођењу структурних реформи које доприносе макро-економској одрживости и стварају тржишну привреду која је конкурентна. Уочили су да постоји јака посвећеност Владе Републике Србије тим реформама, које је одавно требало спровести.

Стратегија изнета у ЦПФ је у складу са прокламованим дуплим циљевима Светске банке о смањењу сиромаштва и бољи живот за што већи број грађана. ЦПФ је настао на основу закључака анализе коју је Светска банка урадила о Србији (такозвана Систематска анализа о Србији, СЦД, енг. Systematic Country Diagnostic), у којој је истакнута важност враћања Србије на пут привредног раста: од привредног раста у Србији су традиционално највеће користи имали сиромашни и осетљиве групе. Како би се вратила на пут привредног раста, Србија мора да ствара извозно-оријентисану привреду и да у исто време омогући сиромашним и неквалификованим људима да лакше налазе посао.

У оквиру овог ЦПФ програма, Светска банка, Међународна финансијска корпорација (ИФЦ) и Мултилатерална  агенција за гарантовање инвестиција (МИГА) ће се ангажовати на слојевитом програму који треба да помогне Србији у привлачењу инвестиција неопходних како би се омогућио привредни раст и отварање нових радних места.

“Србија има историјску прилику да убрза реформе и свој пут ка просперитету и интеграцији са ЕУ. Верујемо да ће  садашња посвећеност реформама помоћи враћању привредног раста, који је кључ смањења сиромаштва, јер од њега у Србији највеће користи имају сиромашни. Осим стварања услова за привредни раст, ми верујемо да посебну пажњу треба посветити креирању шанси за запошљавање маргинализованих група и неквалификованих радника, како би и они од раста могли да имају користи,“ каже Тони Верхеијен, директор Канцеларије Светске банке у Србији. “Нова стратегија Светске банке представља свеобухватан пакет финансијске и саветодавне подршке који треба да помогне да се остваре ти циљеви као и да припреме земљу да постане конкурентна чланица Европске уније.”

ЦПФ ће се усредсредити на два широко постављена приоритета. У првом, који се односи на управљање привредом и улогу државе, Светска банка посебно ће подржати напоре на унапређењу ефикасности у управљању јавним финансијама, затим на унапређењу могућности државне администрације да спроведе реформе и пружа јавне услуге, те на проналажењу решења за више од 500 државних и друштвених предузећа и боље пословање комуналних и предузећа за путеве.

“Стварање ефикасног јавног сектора који помаже приватне инвестиције и пружа добре услуге и фирмама и грађанима јесте кључни услов за привредни раст и бољи живот грађана у Србији," каже Тони Верхеијен, директор Канцеларије Светске банке у Србији. “Верујемо да ће наши напори да помогнемо влади да ради мање и да троши мање, али да има боље резултате, отворити простор и прилику за развој приватног сектора како би он створио високо вредне послове који су потребни Србији.”

Други приоритет је раст приватног сектора и укључење што већег броја људи у рад привреде. У оквиру тога Група Светске банке подржаће напоре владе да се поправи пословна клима, да се направи транспарентан и ефикасан систем који се односи на земљиште и некретнине и да се изграде квалитетне инфраструктурне мреже. ИФЦ и МИГА ће подржати развој приватног сектора. Коначно, напори да се у раст укључе сиромашни и угрожене групе обухватиће рад на прописима везаним за тржиште рада, бољу помоћ онима који траже посао и развој вештина потребних за рад. 

“ИФЦ ће и даље бити активан у секторима који повећавају запосленост, укључујући и финансијски сектор који подржава мала и средња предузећа, производњу добара високе додате вредности, обновљиве изворе енергије, као и улагање приватног сектора у инфраструктуру кроз инвестиције и јавно-приватно партнерство,” каже Томас Лубек, регионални шеф ИФЦ-а за западни Балкан. “ИФЦ ће наставити да помаже напоре да се унапреди пословна клима и да се привуку директне стране инвестиције у Србију, као и решавање питања ненаплативих кредита у Србији.”

Светска банка је већ дуго ангажована у јачању финансијског сектора у Србији. Имајући у виду колико је приступ финансијама важан за привредни раст и развој, Група Светска банка наставиће да буде активна у овом сектору, кроз активности ИБРД, ИФЦ и МИГА у сарадњи са другим партнерима.

“МИГА ће наставити да подржава Србију, чија је привреда погођена глобалном финансијском кризом,” каже Ден Билер, секторски менаџер МИГА-е. “Наша подршка финансијском сектору посебно може да допринесе продубљивању тржишта кредита који подржавају мала и средња предузећа, подстичући тако привредни раст и отварање нових радних места. Надамо се да ћемо убудуће бити у могућности да подржавамо и друге инвестиције, као што су оне у инфраструктуру, како бисмо допринели развоју Србије.”

С обзиром да висок ризик од природних катастрофа утиче на привредни раст и да климатске промене посебно погађају сиромашне, питање одговора на климатске промене и ризик од природних катастрофа јесте тема која ће се провлачити кроз оба приоритета.

Светска банка тренутно у Србији финансира осам пројеката укупне вредности 1,2 милијарде долара, док ИФЦ има портфолио вредан 417 милиона долара за 25 пројеката, а МИГА тренутно подржава 7 пројеката у вредности од 860 милиона долара.Контакти за медије
Вашингтон
Кристин Шрејдер-Ќинг
Тел. : +1-202-458-2736
kschrader@worldbank.org
Београд
Весна Костић
Тел. : +381 11 30 23 723
vkostic@worldbank.org
Београд
Слободан Бркић
Тел. : + 381 11 330 89 50
sbrkic@ifc.orgСаопштење бр.:
2015/ECA/097

Api
Api