У ФОКУСУ

Инклузија данас, просперитет сутра: користи од раног развоја ромске деце

26. август 2015.


Image

Главни садржај
  • Рани развој деце поставља темеље за помоћ деци да развију вештине и буду успешни у свим сферама живота.
  • Приступ образовању, посебно раном образовању, остаје изазов за маргинализовану ромску децу.
  • Раним интервенцијама којима се унапређује квалитет раног развоја – обезбеђивањем свеобухватнијег и бољег раног образовања и путем програма који се односе на родитељство и друге вештине – могуће је смањити потенцијалне неједнакости са којима се већина Рома сусреће од рођења.

Слика приказује кратак тренутак радости: поносни отац држи сина пред камерама, док се његов отац осмехује и пружа руку да помилује дете. Дете – обучено у плаво оделце и са белом капом на глави – делује збуњено пред камерама, покушавајући да разуме свет око себе.

Три генерације Рома овековечене пред камером у једном тренутку среће.

Оно што се на овој слици, наравно, не види, су тренуци који предстоје. Иако је још беба, она се већ суочава са зачараним кругом сиромаштва и ексклузије, који за већину Рома почиње већ по рођењу и наставља се током читавог живота.  

Када дете напуни три године – узраст за предшколско образовање – шансе да се образује већ почињу да се смањују. Приступ образовању, посебно раном образовању, и даље је изазов за маргинализовану ромску децу.

Рани развој деце поставља темеље који ће им помоћи да развију вештине и буду успешни у свим сферама живота – у школи, на послу, код куће, итд. Деца која похађају програме раног развоја постижу боље резултате у основној школи и имају веће зараде када се запосле, али упркос томе многа ромска деца млађа од пет година ускраћена су за ове могућности.

Иако скоро 75% деце у региону Европе и Централне Азије похађа предшколско образовање, када се говори о ромској деци узраста 3–6 година овај проценат пада испод 50 посто. У Србији, на пример, само 6% ромске деце узраста 3-5 година која живе у неформалним насељима похађа програме раног образовања.

Поред тога, много је већа вероватноћа да ће Ромска деца одрастати у сиромашним домаћинствима, што често подразумева и ограничен приступ текућој води, струји или купатилу у кући.

Посебну корист од похађања програма раног развоја имају деца из угрожених окружења, што значи да је још важније укључити маргинализоване Роме у програме и иницијативе раног развоја.  

Решавање недостатака у раном развоју деце промовисањем одрживих вештина родитељства и унапређењем  расположивости или доступности квалитета услуга током првих 1.000 дана живота, могло би у великој мери да повећа могућности које ће се пружити ромској деци када одрасту.

Како би се ови проблеми решили, Група Светска банка наставља да ради са Ромима у бројним областима, укључујући и искуства по питању политика инклузије, ширење најбоље праксе и партнерски развој. Ране интервенције које јачају квалитет раног развоја деце – обезбеђивањем свеобухватнијег  и бољег раног развоја и путем програма развоја родитељских и других вештина – могу допринети смањењу потенцијалне неједнакости са којима се већина Рома сусреће од рођења.

Поред уписа у предшколско образовање, угрожена ромска деца би могла имати више користи од веће когнитивне стимулације код куће. Одрастајући у породицама које се суочавају са великим сиромаштвом и ниским степеном образовања, многој ромској деци прети опасност од неухрањености и недостатка успешних техника васпитања.

Овај недостатак раног развоја, резултира неједнаким приступом квалитетном основном образовању.

Наведене неједнакости условљене су суштински нефер правилима игре, која се јављају још на рођењу и настављају се током живота Рома. Уколико дете започне живот са ограниченим приступом раном образовању или пристојним стамбеним решењем или адекватним хигијенским условима, за то дете ће бити теже да буде здраво, постане успешан ученик и пронађе запослење.

Увођењем низа комплементарних развојних иницијатива које почињу раним образовањем, Група Светска банка и њени партнери раде на прекидању овог зачараног круга неједнаких могућности,  етничке дискриминације и потиснутих аспирација – како би дете које расте и даље имало разлога да се насмеје пред камером. Api
Api