Skip to Main Navigation
Video 25 maj 2021

Energji për të ardhmen e Kombinatit

Ndërtimi i nënstactionit të ri elektrik në Lagjen Kombinat, Tiranë, mbështetur nga financime të Bankës Botërore ka përmirësuar cilësinë dhe furnizimin e pandërprerë me energji për 120 mijë banorë dhe 1500 biznese të zonës. Nënstacioni aktualisht përdor vetëm një të tretën e potencialit, duke paraprirë plotësimin e nevojave në rritje të zonës edhe për 40 vitet e ardhshme.