Drita Dade

Drita Dade

Specialiste e Lartë e Menaxhimit të Burimeve Natyrore

Drita Dade është një Specialiste e Lartë e Menaxhimit të Burimeve Natyrore në Zyrën e Bankës Botërore në Tiranë.

Para se të bashkohej me Bankën Botërore, znj. Dade ishte Menaxhere e Projektit të Projektit Rajonal të PNUD / GEF për Ruajtjen e Ekosistemeve Bregdetare dhe Ligatinave në Mesdhe. Ajo ka punuar si Specialiste e Marrëdhënieve Ndërkombëtare në Departamentin e Legjislacionit dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare në Agjencinë Kombëtare të Mjedisit dhe ish Komitetin e Mbrojtjes së Mjedisit.

Kualifikimet e saj kryesore janë në fushën e menaxhimin të mjedisit, politikave dhe legjislacionit mjedisor, si dhe menaxhimin e projekteve. Fusha e saj e ekspertizës është menaxhimi i burimeve natyrore, menaxhimi i integruar i ujit, zbutja e ndryshimeve klimatike dhe adaptimi, menaxhimi i tokës dhe zhvillimi rural.

Znj. Dade ka diplomë Master në Studime Europiane dhe Ligj, një diplomë Bachelor në Shkenca Juridik, me specializim në Ligjin Europian të Mjedisit, si dhe një diplomë Bachelor në Gjuhën dhe Letërsinë Angleze.


FUSHAT E EKSPERTIZËS
  • Ndryshimi i klimës
  • Administrimi i burimeve të ujit
  • Marrëveshja