Discursuri şi transcrieri

Aniversarea a 20 de ani de parteneriat între Banca Mondială şi Republica Moldova

16 octombrie 2012


Qimiao Fan, Directorul regional al Băncii Mondiale pentru Ucraina, Belarus şi Moldova Aniversarea a 20 de ani de parteneriat între Banca Mondială şi Republica Moldova Casa Vinului, Moldova

În forma pregătită pentru livrare

Am marea onoare şi privilegiu de a fi aici în capacitatea mea de Director regional al Băncii Mondiale pentru Moldova pentru a sărbători cu dumneavoastră două decenii de parteneriat între Grupul Băncii Mondiale şi Republica Moldova. Aş dori să vă urez bun-venit şi să vă mulţumesc tuturor că aţi venit în această seară în care noi sărbătorim un parteneriat foarte cuprinzător, prolific şi puternic dintre Moldova şi Grupul Băncii Mondiale.

În ultimii douăzeci de ani, Moldova a realizat un progres semnificativ în dezvoltarea sa:

 • Rata sărăciei a fost redusă de la 72 procente în 1999 urmare a crizei din Rusia la sub 22 procente în 2010.
 • Ţara a creat cadrul juridic şi instituţional de bază pentru o economie de piaţă.
 • În prezent există un sistem de asistenţă socială direcţionată mai bine pentru a susţine pe cei mai săraci şi cei mai vulnerabili.
 • De asemenea, Moldova a devenit membru al Organizaţiei Mondiale a Comerţului, astfel ţara este integrată mai strâns în economia mondială.
 • Şi la moment Moldova negociază Acordul de comerţ liber aprofundat şi cuprinzător cu UE, care va contribui la integrarea viitoare în Europa.

Suntem foarte bucuroşi că Grupul Băncii Mondiale a putut să susţină dezvoltarea Moldovei. În aceşti douăzeci de ani de parteneriat suportul nostru pentru Moldova a fost divers, de la susţinerea dezvoltării rurale, educaţiei, sănătăţii, protecţiei sociale la transport, energie, protecţia mediului, administrarea publică, dezvoltarea sectorului privat.

Portofoliul nostru de angajamente a ajuns la 910 milioane USD pentru susţinerea a 45 de operaţiuni, fiind acompaniate de 200 milioane USD din fondurile fiduciare. Colegii noştri de la Corporaţia Financiară Internaţională şi Agenţia Multilaterală de Garantare a Investiţiilor, ambele membre ale Grupului Băncii Mondiale, s-au direcţionat spre îmbunătăţirea climatului investiţional din ţară şi au oferit finanţare în sumă de aproape 300 milioane USD pentru a susţine sectoarele esenţiale ale economiei, oferind garanţii contra riscurilor, cu scopul de a atrage şi a reţine investiţii străine directe.

Fiind o instituţie care se concentrează pe eradicarea sărăciei şi sporirea prosperităţii comune, suntem bucuroşi că prin intermediul suportului nostru am putut contribui la îmbunătăţirea vieţilor a sute de mii de moldoveni la diferite nivele, precum şi la îmbunătăţirea competitivităţii Moldovei. Cu susţinerea noastră:

 • Au fost renovate 65 instituţii preşcolare, 600 de şcoli au primit materiale didactice, 1176 şcoli au beneficiat de granturi de echitate, 300 de şcoli au beneficiat de granturi de calitate pentru elevii din şcolile rurale sărace şi 8000 de învăţători şi directori au beneficiat de instruiri.
 • Au fost reabilitate peste 40 de centre de asistenţă medicală primară, care acum oferă comunităţilor rurale servicii de sănătate mai bune.
 • 27.000 de învăţători şi elevi şi 1,2 milioane pacienţi şi vizitatori din spitale au beneficiat de încălzire mai bună şi mai sigură.
 • Peste 50.000 de gospodării casnice sărace beneficiază de asistenţă socială direcţionată, drept parte a programului „Ajutor social” şi circa 932.000 persoane beneficiază de pe urma Fondului de Investiţii Sociale din Moldova.
 • Peste 400 de companii au beneficiat de cofinanţare prin intermediul schemei granturilor de finanţare şi 1.700 de afaceri noi în agricultură de valoare înaltă, vitărit şi industriile mici au fost create de rând cu 7.000 de locuri noi de muncă.
 • Peste 400.000 de producători agricoli beneficiază de servicii de o calitate mai înaltă din partea Agenţiei de dezvoltare rurală prin intermediul Proiectului de investiţii şi servicii rurale.

Toate aceste rezultate nu ar fi fost posibile fără munca grea şi angajamentul partenerilor noştri din guvern, organizaţiile academice şi neguvernamentale, sectorul privat, mulţi cetăţeni ai acestei ţări care au contribuit cu mintea şi inima pentru ca Moldova să devină un loc mai bun, şi angajaţii Grupului Băncii Mondiale care au muncit neobosit de-a lungul anilor pentru a duce misiunea Grupului Băncii în ţară.

Aş dori să mulţumesc de asemenea prietenilor şi colegilor noştri din comunitatea partenerilor de dezvoltare cu care împărtăşim atât un angajament de neclintit de a ajuta Moldova să devină o ţară de succes şi prosperă, cât şi determinarea de a lucra în parteneriat şi coordonare întru susţinerea reformelor critice şi de a folosi resursele şi expertiza noastră cât mai bine şi cât mai eficient.

Doamnelor şi domnilor, Moldova a obţinut mult în ultimii 20 de ani, dar multe rămân de a fi făcute pentru a realiza aspiraţiile Moldovei. Mediul extern este unul foarte ambiţios: riscurile şi incertitudinile legate de criza zonei euro par să continue, frecvenţa crizei pare să crească, impactul nefavorabil al schimbării climei este real, după cum a demonstrat seceta gravă care a avut loc recent în ţară, investitorii devin mult mai selectivi şi lumea devine în mod clar mult mai competitivă.

Pentru o economie mică, deschisă ca Moldova, aceasta înseamnă că va trebui să lucraţi mult mai mult pentru a îmbunătăţi climatul investiţional, pentru a investi în educaţie şi infrastructură şi pentru a spori guvernarea, calitatea şi eficienţa administraţiei publice, cu scopul de a atrage investitori străini de calitate şi de a stimula investiţiile locale.

După cum mulţi din voi cunoaşteţi, expresia chineză pentru criză înseamnă atât pericol, cât şi oportunitate. Într-adevăr, printre pericolele crizei euro, negocierile şi semnarea Acordului de comerţ liber aprofundat şi cuprinzător cu UE oferă Moldovei o oportunitate istorică de a accelera reformele structurale şi jurididce şi de a transforma Moldova într-o economie cu adevărat deschisă şi competitivă. Odată ce veţi continua eforturile voastre de a eradica sărăcia şi de a obţine prosperitate comună pentru toţi moldovenii prin intermediul acestei călătorii de transformare, veţi avea suportul nostru continuu, lipsit de rezerve.

Din nou, doresc să vă mulţumesc tuturor pentru contribuţiile voastre la acest parteneriat de două decenii dintre Moldova şi Grupul Băncii Mondiale şi vă mulţumesc că aţi venit. Am onoarea de a-l invita la microfon pe Prim-ministrul Filat.


Contacte media
În Moldova
Victor Neagu
vneagu@worldbank.org

Api
Api

Welcome