Skip to Main Navigation
COMUNICAT DE PRESĂ 16 septembrie 2020

Pandemia COVID-19 dezvăluie importanța investițiilor în capitalul uman din Moldova, menționează Banca Mondială

WASHINGTON, 16 septembrie 2020 – Pandemia COVID-19 pune în pericol efectele benefice obținute cu greu în domeniul sănătății și educației pe parcursul ultimului deceniu, în special în țările în curs de dezvoltare, după cum constată o nouă analiză a Grupului Băncii Mondiale. Investițiile în capitalul uman - cunoștințele, abilitățile și starea de sănătate acumulate de oameni pe parcursul vieții - reprezintă elementul cheie pentru descătușarea potențialului unui copil și îmbunătățirea creșterii economice în fiecare țară.

Indicele Capitalului Uman 2020 include datele privind sănătatea și educația pentru 174 de țări, acoperind 98% din populația lumii până-n martie 2020 și prezentând nivelul de referință pre-pandemic. Actualizarea dată mai prezintă și viziunea de un deceniu privind evoluția rezultatelor ce țin de capitalul uman din 2010 până-n 2020, constatând îmbunătățiri în toate regiunile lumii și la toate nivelurile de venit, pentru care sunt disponibile date. Acestea s-au datorat mai cu seamă îmbunătățirilor survenite în domeniul sănătății, oglindite în rate mai bune de supraviețuire în rândul copiilor și adulților și reducerea subdezvoltării, cât și într-o sporire a ratei de școlarizare. Acest progres se află în prezent în pericol din cauza pandemiei globale.

“Protecția și investirea în oameni este mai importantă ca niciodată pe fundalul pandemiei, deoarece ar putea service drept temelie pentru o recuperare durabilă și inclusivă și dezvoltare pe viitor”, a menționat președintele Grupului Băncii Mondiale, David Malpass. “Pandemia relevă importanța sistemelor robuste de sănătate, sistemelor reziliente și flexibile de învățământ, precum și a programelor de protecție socială care oferă ajutor tuturor celor care au nevoie”.  

Din cele 48 de țări din Europa și Asia Centrală incluse în Indicele Capitalului Uman 2020 (ICU), 33 sunt printre treimea superioară a țărilor din lume, iar aproape jumătate sunt în jumătatea superioară. Totuși, în cadrul regiunii se înregistrează variații semnificative. Printre economiile emergente și în dezvoltare din regiune, un copil născut în Polonia poate sconta să atingă 75% din productivitatea unui adult cu studii complete și stare optimă de sănătate. Pe când un copil născut în Tadjikistan poate sconta să atingă doar 50% din productivitate.

Un copil născut astăzi în Moldova poate sconta să atingă 58% din productivitatea unui adult cu studii complete și stare optimă de sănătate. Acest scor este mai mic decât media pentru regiunea Europei și Asiei Centrale, dar mai mare decât media pentru țările cu venituri medii inferioare. Pe parcursul ultimului deceniu, valoarea ICU al Moldovei a crescut puțin de la 0,56 până la 0,58 datorită investițiilor făcute în educație, protecție socială și asistență medicală. Este necesar de continuat și de direcționat mai bine investițiile în aceste domenii pentru ca moldovenii să-și atingă potențialul lor uman deplin

Banca Mondială acordă asistență Moldovei în realizarea acestui obiectiv, inclusiv prin intermediul suportului urgent pentru îmbunătățirea reacției de răspuns la pandemia COVID-19. Banca Mondială acordă sprijin în sectorul sănătății pentru abordarea poverii bolilor netransmisibile și îmbunătățirea eficienței și calității asistenței medicale oferite în spitale (inclusiv prin elaborarea unui mecanism de remunerare pentru performanță), precum și pentru consolidarea răspunsului guvernului la COVID-19 prin finanțarea echipamentelor și consumabililor urgente. Suportul dat este complimentat de măsuri întreprinse pentru atenuarea impactului economic al crizei COVID prin regândirea și extinderea programului Ajutor Social pentru a cuprinde mai multe familii sărace și cele în prag de sărăcie și sporirea permanentă a generozității prestațiilor oferite familiilor cu copii.

În domeniul educației, Banca Mondială susține consolidarea atât a învățământului de bază (inclusiv dezvoltarea capacităților pentru învățământul digital pe parcursul COVID-19) cât și a învățământului superior pentru a ajuta în asigurarea moldovenilor cu locuri bune de muncă acasă, fără a trebui să caute oportunități de muncă peste hotare.

Proiectele în derulare susținute de Banca Mondială întru consolidarea dezvoltării umane în Moldova însumează 185 milioane dolari SUA, inclusiv finanțarea de granturi din partea Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare și Facilitatea de finanțare a răspunsului de urgență la pandemie.

Grupul Băncii Mondiale, fiind una din cele mai vaste surse de finanțare și cunoștințe pentru țările în curs de dezvoltare, întreprinde acțiuni rapide și de amploare  pentru a ajuta țările în curs de dezvoltare să-și consolideze răspunsul lor la pandemie. Noi susținem intervențiile de sănătate publică, depunând eforturi pentru a asigura fluxul de echipamente și consumabile critice și ajutând sectorul privat să activeze și să mențină locurile de muncă. Noi vom pune la dispoziție un sprijin financiar de 160 miliarde dolari SUA de-a lungul unei perioade de 15 luni pentru a ajuta peste 100 de țări să-i protejeze pe cei săraci și vulnerabili, să susțină afacerile și să contribuie la recuperarea economică. Acesta include 50 miliarde dolari SUA din noile resurse IDA prin intermediul granturilor și împrumuturilor în condiții deosebit de avantajoase.


COMUNICAT DE PRESĂ NR.: 2020/ECA/14

Contact

Washington, DC
Indira Chand
+1 (703) 376-7491
ichand@worldbank.org
Chișinău
Boris Ciobanu
bciobanu@worldbank.org
Api
Api