COMUNICAT DE PRESĂ

Banca Mondială anunţă componenţa Grupului de Dialog şi Cooperare pentru Incluziunea Romilor

20 iunie 2017


BUCUREŞTI, 20 iunie 2017 - Astăzi, Biroul Băncii Mondiale în România a anunţat componenţa Grupului de Dialog şi Cooperare pentru Incluziunea Romilor (Roma Sounding Board - RSB), o platformă a organizaţiilor societăţii civile menită să documenteze implicarea Băncii Mondiale în problematica specifică a romilor.

Grupul de Dialog şi Cooperare pentru Incluziunea Romilor reuneşte organizaţii ale societăţii civile care deţin experienţă specifică în domeniul incluziunii socioeconomice a romilor şi va reprezenta o platformă de dialog cu factorii interesaţi-cheie care sunt implicaţi în această problematică. Grupul va identifica acele domenii în care este necesară acordarea unei atenţii sporite politicilor publice, pentru a aborda domeniile de excluziune şi marginalizare a romilor. De asemenea, Grupul va susţine şi un schimb de cunoştinţe mai eficient şi o mai amplă diseminare a bunelor practici, implicând comunităţile şi actorii-cheie în crearea de parteneriate menite să susţină incluziunea romilor.

În urma unui proces competitiv, menit să promoveze reprezentarea geografică şi diversitatea de experienţă, au fost selecţionate următoarele organizaţii ca membre în Grupul de Dialog:

ONG-uri naţionale:

1)    Asociaţia Amare Rromentza

2)    Asociaţia E-Romnja

3)    Asociaţia „Împreună”

4)    Asociaţia Sastipen

5)    Centrul de Politici pentru Roma şi Minorităţi

6)    Romani CRISS

ONG-uri pro-roma:

7)    Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi

8)    Fondul pentru Educaţia Romilor

ONG-uri regionale

Regiunea centru

9)    Pakiv Romania

Regiunea de nord-est

10)  Agenţia pentru dezvoltare comunitară interactivă

Regiunea de sud-est

11)  Asociaţia DANROM Făurei

Regiunea Muntenia Sud

12)  Asociaţia CRISS

Regiunea Nord-vest

13)  Asociaţia Nevo Parudimos

Activitatea face parte din implicarea strategică a Băncii Mondiale în incluziunea socială, aşa cum este aceasta definită în Strategia de Parteneriat cu Ţara (SPŢ) pentru România, pentru perioada 2014-2017. Scopul SPŢ este acela de a reduce sărăcia în România şi de a suţine creşterea sustenabilă a veniturilor pentru 40% al populaţiei cu cele mai mici venituri. Conform unor studii recente, în România trăiesc 1.200.000-2.500.000 de romi. În ciuda progreselor înregistrate în ultimii ani pe calea promovării agendei de incluziune socio-economică, o mare parte din populaţia romilor rămâne săracă şi exclusă de la participarea integrală la viaţa socio-economică a României. Se înţelege din ce în ce mai bine faptul că soluţiile pentru intervenţii mai bune se articulează pe abordări personalizate şi pe o mai profundă implicare în viaţa comunităţii.

Contacte media
În Bucureşti
Victor Neagu
tel : +40 21 201 0388
vneagu@worldbank.org

COMUNICAT DE PRESĂ NR.:
2017/ECA/135

Api
Api