COMUNICAT DE PRESĂ

Moldova sporește transparența cu sprijinul Băncii Mondiale

16 decembrie 2016


Chișinău, 16 decembrie 2016 Consiliul de directori al Grupului Băncii Mondiale a aprobat astăzi a doua Operațiune pentru politici de dezvoltare (OPD-2) pentru Moldova în sumă de 45 milioane de dolari SUA.

OPD-2 acordă suport bugetar Guvernului pentru a spori transparentizarea reglementării afacerilor și a o face mai puțin împovărătoare, pentru perfecționarea reglementării și supravegherii bancare și pentru  sporirea eficienței cheltuielilor banilor publici. Scopul este de a încuraja mediul de afaceri să investească și să creeze locuri de muncă, precum și de a direcționa cheltuielile publice acolo unde necesitățile sunt mai mari.

OPD-2 urmează prima Operațiune pentru politici de dezvoltare (OPD-1) aprobată în martie 2014. Operațiunea curentă este o componentă cheie a Strategiei de parteneriat de țara pentru Moldova pentru anii 2014-2017 și sprijină Strategia națională de dezvoltare a Guvernului Republicii Moldova „Moldova 2020”.

Aprobarea OPD-2 rezultă din acțiunile întreprinse de către Banca Națională a Moldovei și a Guvernului în vederea limitării fraudelor din sectorul bancar. Drept măsuri de politici convenite pentru OPD-2, Banca Mondială a sprijinit retragerea licențelor Băncii de Economii, Băncii Sociale și Unibank, auditurile diagnostice la alte bănci mari și măsurile de consolidare a reglementării și supravegherii bancare. Banca Mondială a colaborat cu FMI în privința recomandărilor de îmbunătățire a guvernării în sectorul financiar.

„Aprobarea OPD-2 este o recunoaștere a realizărilor recente ale Moldovei, în special în sectorul bancar, cât și a confirmării stabilizării macroeconomice”, a declarat Alex Kremer, Directorul de țară al Băncii Mondiale pentru Moldova. „Susținerea bugetară acordată de noi ține de eliminarea intereselor private din instituțiile economice publice, deoarece anume de aceasta are nevoie mediul de afaceri pentru a crea locuri de muncă pentru moldovenii de rând”.

A doua Operațiune pentru politici de dezvoltare sprijină un șir de reforme structurale importante care sporesc stabilitatea sectorului financiar, promovează transparența și perfecționează managementul investițiilor publice, făcând subvențiile investiționale în agricultură mai eficace și mai echitabile și extinzând acoperirea programelor de asistență socială bine direcționată.

„Prezenta finanțare este un reper important pentru Guvernul Republicii Moldova și sperăm să continuăm cooperarea în domeniul avansării reformelor structurale și rezolvării problemelor care constrâng creșterea economică și crearea locurilor de muncă”, a declarat Ruslan Piontkivsky, lider de echipă al OPD-ururi. „Este vital de a beneficia de acest impuls și de continuat mișcarea rapidă și fermă la implementarea reformelor cruciale”.

Din momentul aderării Moldovei la Grupul Băncii Mondiale în 1992, mai mult de 1 miliard de USD a fost alocat pentru aproximativ 60 proiecte de țară. În prezent portofoliul Băncii Mondiale include 9 proiecte active cu un angajament total de 353,3 milioane USD. Domeniile de suport includ, dar nu se limitează la, reforma de reglementare și dezvoltarea afacerilor, educație, asistență socială, guvernare electronică, sănătate, agricultură, drumuri locale și mediu.

Portofoliul asumat al Corporației Financiare Internaționale în Moldova este de 56,3 milioane USD (53,4 milioane USD neîndeplinit). Portofoliul este compus din 78 procente împrumuturi și 22 procente acțiuni și quasi-acțiuni. Agenția Multilaterală de Garantare a Investițiilor a oferit garanții în sumă totală de 95 milioane USD. Ambele instituții sunt membre ale Grupului Băncii Mondiale.

Contacte media
În Washington
Meriem Gray
tel : +1 202 473 7870
mgray@worldbank.org
În Chisinau
Boris Ciobanu
tel : +373 22 262 242
bciobanu@worldbank.org

COMUNICAT DE PRESĂ NR.:
2017/ECA/061

Api
Api

Welcome