COMUNICAT DE PRESĂ

Noul cadru de achiziţii al Băncii Mondiale promovează sistemele naționale de achiziții publice consolidate

1 iulie 2016O abordare mai flexibilă va ajuta țările să utilizeze cheltuielile publice în mod optim

Noul Cadru de Achiziţii al Băncii Mondiale a intrat în vigoare la 1 iulie 2016. Orientat înspre a ajuta țările să utilizeze în mod optim cheltuielile publice, noul Cadru va îmbunătăţi rolul strategic al achizițiilor în eficientizarea impactului dezvoltării.

„Noul Cadru de achiziții reflectă opiniile, cunoştinţele şi expertiza unei game largi de părţi interesate la nivel global. În momentul de faţă, Banca poate pune la dispoziţie un sistem de achiziții mai modern și mai dinamic care să contribuie la promovarea dezvoltării durabile,” a declarat Hart Schafer, Vice Președinte Politici Operațiuni și Servicii de Țară, Banca Mondială.

Noul Cadru de Achiziţii va permite Băncii Mondiale să răspundă mai bine nevoilor ţărilor cliente, menţinând în acelaşi timp standardele robuste de achiziţii în cadrul proiectelor sprijinite de către Bancă. Acesta asigură o gamă extinsă de instrumente de achiziții care răspund mai bine contextelor naţionale diferite şi nevoilor clientului.  

„Prin modernizarea sistemului de achiziții, Banca este dornică să lucreze împreună cu ţările partenere pentru a consolida eficienţa cheltuielilor publice şi pentru a consolida sistemele de achiziții la nivel global. Acest lucru va asigura faptul că resursele publice sunt bine utilizate, iar ţările pot furniza mai bine servicii în domenii importante precum educaţie, sănătate şi infrastructură” a declarat Deborah Wetzel, Director Senior Practici Globale Guvernanță.

Comitetul Director al Băncii Mondiale a aprobat inițial această politică nouă în iulie 2015. Aceasta guvernează achiziţiile în cadrul proiectelor finanţate de către Bancă în 172 de ţări, având o valoare aproximativă de 56 de miliarde dolari SUA. Acest Cadru nou este rezultatul unui proces de revizuire și consultanță ce a durat trei ani şi care a implicat peste 5.000 de persoane din 100 de ţări, inclusiv ţările partenere, societatea civilă şi sectorul privat.

„Acest Cadru nou asigură o mai mare flexibilitate și posibilitate de a face alegeri, un nivel mai ridicat de calitate și răspundere, favorizând în același timp o capacitate mai mare de adaptare la contextul național și reflectând cele mai recente evoluţii în domeniul achiziţiilor,” a declarat Robert Hunja, Director, Practici Globale Guvernanţă.

Noul Cadru permite Băncii să aibă o colaborare mai strânsă cu țările partenere în vederea îmbunătățirii sistemelor de achiziții ale acestora. În plus, în temeiul acestui cadru, clienţii pot utiliza măsurile de achiziţie ale altor parteneri de dezvoltare multilaterală sau ale agenţiilor naţionale în anumite circumstanţe.

Noul Cadru va introduce un instrument tehnologic de urmărire și monitorizare, numit Urmărirea Sistematică a Schimburilor în Achiziţii (Systematic Tracking of Exchanges in Procurement (STEP)) pentru ca procesul de achiziţii să fie mai rapid, promovând în acelaşi timp transparenţa şi răspunderea. Totodată, Banca își va intensifica acțiunile în domeniul soluționării plângerilor referitoare la achiziții.

Contacte media
În Washington D.C.
Rachel Winter Jones
tel : + 1 (202) 458-4720
Rjones1@worldbank.org
For Broadcast Requests:
Huma Imtiaz
tel : +1 (202) 473-2409
himtiaz@worldbankgroup.org

MULTIMEDIA


COMUNICAT DE PRESĂ NR.:
2016/423/Gov

Api
Api

Welcome