COMUNICAT DE PRESĂ

Banca Mondială în România Condamnă Actele de Rasism Împotriva Romilor

9 aprilie 2016


București, 9 aprilie 2016 - Grupul Banca Mondială îşi exprimă regretul său pentru actele de ură faţă de comunitatea de Romi din România manifestată seara trecută prin acte de vandalism asupra cortului Centrului Naţional pentru Cultura Romilor amplasat în Piaţa Universităţii din Bucureşti. Aceste fapte reprezintă o agresiune împotriva comunităţii Romilor şi un act de discriminare, și sunt incompatibile cu valoarile de bază ale Europei în ceea ce privește drepturile omului.

Banca Mondială sprijină pe deplin România si organizatiile ce reprezintă Romii în lupta acestora împotriva discriminării. Activitățile Băncii în România includ programe ce adresează problema incluziunii Romilor. Cercetăriile noastre analitice argumentează fără echivoc faptul că incluziunea Romilor este nu numai o datoria morală, dar şi o abordare economică inteligentă. Integrarea socio-economică a romilor este esenţială pentru ca România să atingă un nivel de convergenţă cu Uniunea Europeană şi să beneficieze de o creștere economică sustenabilă.

Majoritatea romilor fac parte din categoria celor mai săraci şi vulnerabili români ce se confruntă cu probleme de discriminare şi excluziune socială. Inegalităţile dintre romi si non-romi încep devreme şi sunt perpetuate pe tot parcursul vieţii. Discriminarea etnică la scară largă continuă să submineze aplicarea eficientă a politicilor de includere a comunităților Roma marginalizate.

Nimeni nu trebuie să se confrunte cu discriminarea din cauza originii etnice sau de rasă. După o lungă istorie de excluziune socială în România, este timpul să sporim eforturile noastre în lupta împotriva discriminării şi în promovarea incluziunii Romilor şi egalitatea de şanse pentru toţi.

Contacte media
În București
Victor Neagu
tel : +40 742 099 098
vneagu@worldbank.org

COMUNICAT DE PRESĂ NR.:
2016/ECA/121

Api
Api

Welcome