COMUNICAT DE PRESĂ

Studiul privind comerțul în Moldova: Mai multe provocări înseamnă mai multe oportunități de reforme

21 martie 2016


CHIȘINĂU, 21 martie 2016 - Oficiul Grupului Băncii Mondiale din Moldova a prezentat „Studiul privind comerțul în Moldova” ce evaluează performanța comerțului extern al Republicii Moldova și oferă recomandări de politici pentru a stimula exporturile.

Fiind o economie mică și deschisă, crearea locurilor de muncă în Moldova depinde de comerț. Economia a devenit mai deschisă în ultimii 20 de ani, iar valoarea comerțului a crescut de patru ori. Totuși, Moldova nu a putut să beneficieze pe deplin de oportunitățile aferente comerțului extern.

Managerul de țară al Băncii Mondiale pentru Moldova, Dl. Alexander Kremer, a subliniat: „Acest studiu arată, de fapt, cum perspectivele de export ale Moldovei depind de reformele din interiorul Republicii Moldova.  Stoparea complicațiilor de la frontieră și reducerea birocrației sunt mult mai importante pentru exporturile moldovenești, decât acordurile internaționale privind comerțul.”

Studiu prezintă constatările sale în patru domenii. Primul domeniu se concentrează pe competitivitatea comercială a Moldovei, analizând patru dimensiuni ale competitivității – creșterea, diversificarea, îmbunătățirea calității și supraviețuirea. De asemenea, acesta identifică și analizează constrângerile de dezvoltare cum ar fi rolul serviciilor de bază, accesul la finanțe, mediul de afaceri și calitatea instituțională. Al doilea domeniu examinează opțiunile diferite ale politicii comerciale a Republicii Moldova. Acesta examinează impactul scenariilor alternative ale politicii comerciale asupra creșterii PIB, comerțului și inechității, pe când domeniul al treilea examinează provocările din sectorul agricol în Moldova, iar cel de al patrulea evaluează impactul zonelor economice libere asupra comerțului moldovenesc. Constatările principale și recomandările „Studiului privind comerțul în Moldova” includ:

  • Exporturile au crescut: suma exporturilor plus importurile s-a extins substanțial de la 1 250 milioane dolari SUA în 2000 la 7 800 milioane dolari SUA în anul 2013.
  • Diversificarea piețelor și produselor a contribuit în mod considerabil la creșterea exportului.
  • Investițiile străine directe (ISD), cruciale pentru stimularea competitivității exporturilor, s-au redus după anul 2007 și au rămas la un nivel dezamăgitor de 3,11% din PIB în anul 2013.
  • Zonele economice libere din Moldova au jucat un rol foarte importante în atragerea ISD.
  • Probabilitatea este mai mare ca reformele structurale ale climatului de afaceri să rețină ISD și să încurajeze investițiile și inovațiile, decât facilitățile fiscale.
  • Corupția dăunează productivității companiilor.
  • Aprofundarea comerțului și integrarea investițiilor sunt critice pentru perspectivele de dezvoltare de lungă durată ale țării.
  • ZLSAC este o oportunitate nemaipomenită: mai mult pentru că aceasta trebuie să impulsioneze reformele în țară, decât pentru că oferă acces mai mare la piețele UE.
  • Agricultura și sectorul agro-alimentar este un promotor important al comerțului internațional al Republici Moldova, competitivitatea exportului și reducerea sărăciei.
  • Sectorul agrar din Moldova a avut o performanță destul de inegală, deoarece creșterea a fost înceată și extrem de variabilă, în mare parte, din cauza vulnerabilității sectorului la condițiile climatice.

------------------------------------------------------------------------

Din anul 1992 când Moldova s-a alăturat Băncii Mondiale, mai mult de 1 miliard de dolari SUA a fost alocat pentru aproximativ 60 de proiecte în țară.  În prezent, portofoliul Băncii Mondiale include 9 proiecte active cu angajamente totale în valoare de 335,5 milioane dolari SUA.  Domeniile de susținere includ reforma de reglementare și dezvoltarea afacerilor, educație, asistență socială, e-guvernare, sistemul medical, agricultură, drumuri locale, mediu și altele.

Corporația Financiară Internațională (IFC) a investit în Moldova un portofoliu de 60,2 milioane dolari SUA (57,2 milioane dolari SUA sunt scadente). Portofoliul este compus din 83% împrumuturi și 17% capital propriu și cvasi-capital propriu.  Agenția multinațională de garantare a investițiilor a oferit garanții în valoare totală de 95 milioane. Ambele instituții sunt membre ale Grupului Băncii Mondiale. 

Contacte media
În Chisinau
Elena Prodan
tel : (373 22) 262-236
eprodan@worldbank.orgCOMUNICAT DE PRESĂ NR.:
2016/ECA/096

Api
Api