COMUNICAT DE PRESĂ

România, cu sprijin de la Banca Mondială, se pregătește să-și exploateze potențialul agricol în Europa

2 iunie 2015


Viziunea pentru agricultură și dezvoltare rurală în România

BUCUREȘTI, 2 iunie 2015—Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) și Banca Mondială organizează la București o conferință la nivel înalt pentru a prezenta viziunea pe termen mediu și lung în sectorul rural din România. Evenimentul are loc la hotelul Radisson Blu, pe 3 iunie.

România este printre cele mai bine dotate țări europene în ceea ce privește terenurile, apa și resursa umană. În cadrul conferinței, actorii interesaţi vor discuta provocările actuale ale agriculturii şi dezvoltării rurale din România, pentru ca potențialul țării să poată fi exploatat din plin în contextul tendințelor europene și globale.

„România aspiră să dezvolte și să implementeze politici și o administrație rurale moderne care să deservească fiecare persoană, în fiecare zi, în fiecare regiune a țării.” spune Elisabetta Capannelli, manager de țară, Banca Mondială, România. “Progresul în agricultură poate contribui în general la creșterea economică a României, la economii la buget, la o balanța de schimburi mai sustenabilă, în beneficul tuturor românilor.” adaugă Capannelli.

Ministrul Agriculturii și experții ministerului vor prezenta priorităţile de investiţii şi de reformă pe termen mediu şi lung, iar doi foști comisari europeni pentru agricultură și dezvoltare rurală, Dacian Cioloș, Comisar European între 2010 și 2014, și Franz Fischler, Comisar European între 1995 și 2004, sunt principalii vorbitori la conferință. Conferința va discuta sustenabilitatea economică, socială și climatică a agriculturii și dezvoltării rurale românești, și de asemenea despre sistemele de cunoaștere (knowledge) și informatice care să promoveze sectorul agricol al României în avangardă.

„Aderarea la Uniunea Europeană a adus numeroase beneficii agriculturii şi zonelor rurale din România. În ultima perioadă, s-au remarcat progrese importante în ceea ce priveşte producţia agricolă şi o transformare istorică a balanţei comerciale într-una pozitivă. Progresele sectoriale au fost sprijinite în mod semnificativ de oportunităţile de finanţare crescute. Investiţiile private tot mai mari în sectorul agro-alimentar au multiplicat efectele finanţării publice, atât naţională, cât şi europeană. Administraţia agricolă a gestionat peste 14 miliarde de euro în perioada 2007-2013 şi va gestiona alte 21,5 miliarde de euro în perioada 2014-2020.” a spus Daniel Constantin, Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Banca Mondială, prin directa asistență către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, a oferit planul pentru reformele necesare, astfel încât România să capteze deplin beneficiile financiare, economice și comerciale ale aderării la Uniunea Europeană. Adoptarea viziunii şi strategiei sectoriale reprezintă un pas major în direcţia stabilirii unui cadru coerent, cuprinzător şi stabil de politici publice. Implementarea viziunii va necesita un efort consistent și susținut pe termen mediu și lung, începând cu o reformă instituţională atotcuprinzătoare, care să includă modernizarea şi digitizarea sistemelor şi procedurilor, precum şi consolidarea capacităţii umane, pentru a putea face faţă nevoilor curente şi viitoare și pentru a gestiona eficient riscurile la care se expun fermierii. Aceste subiecte vor fi discutate de către experții Băncii Mondiale ca rezultat al Asistenţei Rambursabile Programatice pentru MADR derulate între 20012 și 2014 pentru consolidarea managementului strategic şi operaţional.

Vizitați-ne pe Facebook: https://www.facebook.com/worldbank

Stați la current via Twitter: https://www.twitter.com/worldbank

Pentru canalul nostrum de YouTube: https://www.youtube.com/worldbankContacte media
În Washington
Kristyn Schrader-King,
tel : +1 (202) 458-2736,
kschrader@worldbank.org
În București
Daniel Kozak
tel : +4021 2010 388,
dkozak@worldbank.org


COMUNICAT DE PRESĂ NR.:
2015/ECA/086

Api
Api

Welcome