COMUNICAT DE PRESĂ

Perspective umbrite pentru creșterea economică în Europa Emergentă și Asia Centrală

08 octombrie 2014


Criza din Ucraina are impact, dar continuă să existe și provocări de reforme pe termen lung

WASHINGTON, 8 octombrie 2014―Creșterea economică în regiunea Europa Emergentă și Asia Centrală (EAC) rămâne apatică, creșterea PIB pentru regiune fiind estimată la doar 1,8 la sută în 2014, cu o mică îmbunătățire de până la 2,1 la sută în 2015, a declarat Banca Mondială în cadrul Adunărilor anuale ale Băncii Mondiale/Fondului Monetar Internațional din 2014.

“Regiunea Europa Emergentă și Asia Centrală se confruntă cu provocări majore în condițiile unei prognoze umbrite pentru creșterea economică,” a menționat Laura Tuck, vicepreședintele regiunii Europa Emergentă și Asia Centrală în cadrul Băncii Mondiale. “Tensiunile în Ucraina au avut, evident, un impact asupra creșterii economice a țării și au afectat activitatea economică. Însă multe probleme structurale întâmpinate de țările din regiune au existat până la criză și necesită a fi soluționate urgent.” 

Dna Tuck a adăugat că, “Deși noi monitorizăm impactul crizei din Ucraina asupra regiunii, este important de a menține în vizor aceste provocări pe termen mai lung, care trebuie să fie soluționate pentru a spori creșterea economică și a crea locurile de muncă atât de necesare. În multe țări din Europa și Asia Centrală provocarea constă în a depăși definitiv criza economică – a stimula sectorul financiar și a îmbunătăți climatul de afaceri. În regiunea Balcanilor, aprofundarea reformelor instituționale și ameliorarea cadrului de guvernanță sunt esențiale. În Rusia și multe țări vecine sunt importante reformele de sporire a competitivității și creare a surselor de la baza creșterii economice, altele decât petrolul și gazele naturale.” 


Image

Click here to see larger version


Semnele recuperării

În regiune au apărut unele semne de îmbunătățire. Țările din Europa Centrală și de Est (ECE) se așteaptă la o creștere economică accelerată de 2,5 la sută în 2014 și 2,8 la sută în 2015 – o îmbunătățire considerabilă față de ultimii doi ani, când creșterea economică a fost foarte modestă (0,8 la sută în 2012 și 1,3 la sută în 2013).  Însă recuperarea în noile state membre ale UE rămâne mixtă și creșterea economică în Europa de Vest este insuficientă. 

Ratele de șomaj în mai multe țări denotă acum semne pozitive. Deși rămân peste nivelul de 10 la sută în mai multe țări ECE, ele sunt în descreștere în majoritatea țărilor, precum Estonia, Letonia și Lituania, unde reformele structurale și politicile prudente au fost implementate rapid. Ținând cont de tendințele precedente, aceste evoluții pozitive se așteaptă a fi reflectate în creșterea mai mare a veniturilor pentru cele mai sărace 40 la sută din populație.

În Balcanii de Vest creșterea economică se așteaptă să scadă de la 2,4 la sută în 2013 la doar 0,6 la sută în 2014, din cauza datoriilor care reduc finanțarea pentru afaceri și a lipsei tracțiunii reformelor, și apoi să se recupereze modest la 1,9 la sută estimate în 2015.  

Criza din Ucraina

Între timp, tensiunile geopolitice în Ucraina s-au transformat într-o criză profundă pentru țară. Tendințele recente indică o scădere mai accentuată a PIB-ului real al Ucrainei în 2014 și o suprimare continuă în 2015, comparativ cu previziunile anterioare. Se preconizează contractarea PIB-ului Ucrainei cu 8 la sută în 2014 și 1 la sută în 2015. 

Conflictul în partea de est a perturbat activitatea economică, a generat deficultăți în colectarea impozitelor, a afectat negativ exporturile și încrederea investitorilor. Între timp, performanță slabă a veniturilor, presiunile de cheltuieli în ascensiune și deficitul Naftogaz în creștere produc dificultăți pentru ajustarea fiscală. Deficitul contului curent s-a ajustat din cauza deprecierii puternice, dar presiunile asupra balanței de plăți rămân substanțiale din cauza necesităților mari de refinanțare a datoriei externe, investițiile străine directe reduse și accesului limitat la finanțarea externă. Confruntările prelungite în est, oferta limitată de credite din cauza riscurilor în sectorul bancar, consumul intern constrâns și cererea de investiții – toate prezintă riscuri și afectează perspectivele de recuperare.

Stagnarea Rusiei

În Rusia, Banca Mondială a avertizat la începutul acestui an privind tranziția nefinalizată, inclusiv problemele curente în mediul de afaceri și dependența majoră de veniturile din petrol. În prezent, economia Rusiei încetinește odată ce factorii declanșatori ai creșterii economice din trecut s-au redus. Creșterea PIB-ului în Rusia a constituit doar 0,8 la sută în prima jumătate a anului 2014, comparativ cu 0,9 la sută în prima jumătate a anului 2013.

Activitatea economică a fost deja paralizată în 2013 din cauza problemelor structurale persistente și a atitudinii pasive din partea afacerilor și consumatorilor. Un impact negativ suplimentar asupra economiei – în afară de reformele structurale lente – a fost produs de creșterea tensiunilor geopolitice și un mediu incert de politici. Incertitudinea sub aspect de politici privind cursul economic al țării umbrește cel mai mult perspectivele pe termen mediu ale Rusiei. Se atestă o necesitate mai mare de reforme pentru a îmbunătăți climatul de afaceri în vederea consolidării căilor de creștere economică și reducerii dependenței de sectorul energetic.

Economiile Comunității Statelor Independente (CSI) s-au confruntat cu turbulențe datorită crizei în Ucraina și stagnării curente în Rusia. Totuși, impactul amlu asupra altor țări a fost limitat până în prezent. Dependența imensă a economiilor din CSI de exporturile energetice persistă și progresele în domeniul reformelor structurale a încetinit. Creșterea economică în aceste țări este preconizată la doar 1 la sută în 2014, cu o creștere mică până la 1,3 la sută în 2015.

În Turcia, creșterea economică a încetinit, de asemenea, de la 4 la sută în 2013, însă se preconizează să se stabilizeze la circa 3,5 la sută în 2014 și 2015.

Perspective

“Prognoza pentru regiunea Europa Emergentă și Asia Centrală rămâne apatică din cauza reformelor structurale tergiversate, precum și a creșterii economice actuale slabe în Europa de Vest și stagnării în Rusia,” a remarcat Hans Timmer, economist principal în regiunea Europa Emergentă și Asia Centrală în cadrul Băncii Mondiale. “Creșterea economică în regiune rămâne mai mică decât în alte regiuni ale lumii. Pe viitor, accentul trebuie plasat pe îmbunătățirea cadrului de guvernanță și a climatului investițional, fortificarea competitivității, asigurarea stabilității sectorului financiar și menținerea unui cadru macroeconomic solid.”

“Pentru a obține sustenabilitate pe termen lung, creșterea economică și prosperitatea partajată trebuie să fie accesibile sub aspect fiscal, responsabile din perspectiva mediului și favorabile pentru incluziunea socială,” a declarat dl Timmer.

Banca Mondială, lucrând împreună cu alte instituții ale Grupului Băncii Mondiale, ajută țările-client din Europa Emergentă și Asia Centrală să abordeze aceste și alte provocări în vederea reducerii sărăciei și stimulării prosperității partajate prin intermediul dialogului de politici, activităților analitice, finanțării de proiecte și serviciilor consultative rambursabile.


Contacte media
În Washington, DC
Kristyn Schrader-King
tel : +1-202-458-2736
kschrader@worldbank.org
În Washington, DC
Elena Karaban,
tel : +1-202-473-9722
ekaraban@worldbank.orgCOMUNICAT DE PRESĂ NR.:
2015/155/ECA

Api
Api