COMUNICAT DE PRESĂ

Grupul Banca Mondială a furnizat $11,9 miliarde ţărilor din Europa şi Asia Centrală în anul fiscal 2014

15 iulie 2014


WASHINGTON, 15 iulie 2014 – Grupul Banca Mondială* a pus la dispoziţie suma de $11,9 miliarde ţărilor din Europa şi Asia Centrală (ECA) în cursul anului fiscal 2014, pentru programele implementate de statele respective cu scopul de a reduce gradul de sărăcie şi de a susţine prosperitatea comună în această regiune. Din această sumă, BIRD/AID (Banca Internaţională Pentru Reconstrucţie și Dezvoltare/Asociaţia Internaţională de Dezvoltare) a furnizat sprijin în valoare de $5,6 miliarde, IFC a avut şi ea angajamente în valoare de $4,7 miliarde, iar MIGA (Agenţia Multilaterală de Garantare a Investiţiilor) a furnizat $1,6 miliarde pentru asigurarea riscurilor politice şi pentru îmbunătăţirea calităţii creditului.

Banca Mondială - Banca Internaţională Pentru Reconstrucţie și Dezvoltare (BIRD) / Asociaţia pentru Dezvoltare Internaţională (ADI)

Cu 47 de proiecte, cele $5,6 miliarde acordate de Banca Mondială pentru asistenţă în regiune în ultimul an fiscal reprezintă $4,7 miliarde în angajamente din partea BIRD1 şi $0,9 miliarde din partea Asociaţiei Internaţionale de Dezvoltare2.

Angajamentele Grupului Banca Mondială în Europa şi Asia Centrală în anul fiscal 2014

(1 iulie 2013 – 30 iunie 2014), exprimate în miliarde USD

BIRD

4,7

ADI

0,9

IFC

4,7

MIGA

1,6

Total

11,9

În plus, Departamentul Băncii Mondiale pentru Europa şi Asia Centrală a întocmit o importantă lucrare de cercetare şi analiză pe tema problemelor critice manifestate în regiune în anul fiscal curent. Pe de altă parte, Banca Mondială a semnat şi un număr de 33 de contracte pentru servicii rambursabile de consultanță (Reimbursable Advisory Services) cu guvernele a 11 ţări din regiune, totalizând $45 milioane. În cadrul acestor contracte se acordă consultanţă tehnică pentru susţinerea reformelor din domeniul pensiilor şi învăţământului, din sectorul public, precum şi pentru consolidarea capacităţii instituţionale, planificarea şi gestionarea investiţiilor în infrastructuri, precum şi pentru alte proiecte.

“Regiunea Europa şi Asia Centrală a fost cel mai serios afectată de criza economică globală din anul 2009, şi a înregistrat cel mai lent ritm de recuperare. Deşi s-a înregistrat o revenire modestă, începând din anul 2010, PIB-ul a crescut cu numai 2,2% în 2013, iar pentru 2014 creşterea se aşteaptă să fie doar de 1,7%,” a declarat Laura Tuck, Vicepreşedinte al Băncii Mondiale pentru Regiunea Europa şi Asia Centrală. “În ultimul an fiscal Banca Mondială a venit în sprijinul clienţilor cu operaţiuni inovative, adaptate nevoilor beneficiarilor. Am luat măsuri rapide şi eficiente pentru a putea reacţiona la urgenţe cum ar fi criza din Ucraina şi inundaţiile catastrofale din Bosnia şi Herţegovina şi Serbia din luna mai“.

Grupul Banca Mondială şi-a intensificat asistenţa acordată Ucrainei pentru a contribui la stabilizarea economiei şi pentru a sprijini asigurarea serviciilor publice de importanţă critică. În mai 2014, Consiliul a aprobat împrumuturi BIRD însumând $1,4 miliarde, care printre altele au finanţat şi două mari operaţiuni de investiţii pentru a îmbunătăţi gradul de asigurare a serviciilor municipale, precum şi un Împrumut pentru Politicile de Dezvoltare (DPL) vizând multiple sectoare în valoare de $750 milioane. În plus, Consiliul a mai aprobat şi un proiect de investiţii al IFC în sumă de $250 milioane pentru a sprijini activităţile unei societăţi comerciale private din domeniul avicol. Aceste patru proiecte fac parte din asistenţa generală oferită de Grupul Banca Mondială Ucrainei, anunţată în martie 2014, intenţia fiind aceea de a furniza asistenţă în valoare totală de $3,5 miliarde până la sfârşitul anului 2014.

La mijlocul lunii mai, Bosnia şi Herţegovina (BiH) şi Serbia au fost afectate de cele mai grave inundaţii înregistrate în ultimii 120 de ani. Până la 30 iunie, Banca Mondială aprobase credite în sumă de $100 milioane pentru Proiectul de Reabilitare de Urgenţă în urma Inundațiilor pentru Bosnia şi Herţegovina, sumă menită să finanţeze achiziţionarea unor bunuri de importanţă vitală ca importurile de electricitate, precum şi refacerea infrastructurii locale. Proiectul a fost pregătit în timp record pentru a putea remedia situaţia gravă a ţării şi este finanţat prin instrumentul de reacţie în situaţii de criză (Crisis Response Window) al Asociaţiei Internaţionale de Dezvoltare. De asemenea, Banca şi autorităţile din BiH conlucrează pentru a consolida sistemele de protecţie împotriva inundaţiilor şi pentru implementarea unor sisteme de avertizare timpurie, inclusiv prin intermediul unui credit de $24 milioane acordat Proiectului de Apărare Împotriva Inundaţiilor pe râul Drina (Drina Flood Protection Project), care este menit să îmbunătăţească capacitatea de management a inundaţiilor pe râul Drina în în interiorul și în jurul localităţilor Bijelijna şi Goražde. Această capacitate de reacţie combinată şi imediată va veni în sprijinul procesului de redresare economică în zonele afectate.

În Serbia, Banca a contribuit în cooperare cu guvernul local, UE și ONU la Evaluarea Necesităților pentru Redresare, și este în curs de restructurare a proiectului de reabilitare a drumurilor astfel încât să se acorde prioritate secţiunilor de drum deteriorate în urma inundaţiilor. De asemenea, Banca Mondială mai pregăteşte şi un împrumut pentru reabilitarea de urgenţă, conform solicitării guvernului, care să poată finanța nevoile stringente.

Strategia Băncii Mondiale pentru ţările ECA

Strategia pentru Regiunea ECA se concentrează pe doi piloni principali: 1) competitivitatea şi prosperitatea comună prin crearea de locuri de muncă, şi 2) sustenabilitatea de mediu, socială şi fiscală, inclusiv prin luarea de măsuri în domeniul schimbărilor climatice. Guvernanţa şi problemele de discriminare de gen continuă şi ele să constituie priorităţi tematice în cadrul intervenţiilor avute în vedere pe ambii piloni.

  • Sporirea competitivităţii şi prosperitatea comună prin crearea de locuri de muncă

Banca sprijină competitivitatea şi crearea de locuri de muncă în regiune în mai multe modalităţi. S-a îmbunătăţit accesul la finanţare pentru IMM-urile din Bosnia şi Herţegovina şi Croaţia; s-a contribuit la îmbunătăţirea competenţelor şi creşterea flexibilităţii pe piaţa muncii din Fosta Republică Yugoslavă a Macedoniei (FYR); s-a investit în infrastructură în Azerbaijan şi Ucraina; s-a contribuit la consolidarea reglementărilor din sectorul financiar, din mediul de afaceri, precum la îmbunătăţirea politicilor care susţin inovaţia din FYR Macedonia şi Serbia şi s-a furnizat consultanţă cu privire la inovaţie, schimburi comerciale şi sisteme logistice în Polonia şi Turcia.

Banca a publicat câteva rapoarte importante privitoare la regiunea aceasta în cursul anului fiscal. Raportul intitulat „Înapoi la muncă: creşterea economică şi locurile de muncă în Europa şi Asia Centrală“ (Back to Work: Growing with Jobs in Europe and Central Asia) analizează motivele pentru care rata şomajului în ţările ECA este mare, în timp ce crearea de locuri de muncă este scăzută, în ciuda eforturilor de reformă impresionante depuse în multe ţări din regiune şi a unei decade de creştere economică înainte de criza din 2009.

Raportul intitulat „Prosperitate comună: facilitarea progresului în Europa şi Asia Centrală“ (Shared Prosperity: Paving the Way in Europe and Central Asia) sugerează o nouă abordare a procesului de dezvoltare, care combină dorinţa de creştere economică cu caracterul incluziv al creşterii respective.

Pentru această regiune, Banca a lansat un raport intitulat „Dezvoltarea diversificată, valorificarea resurselor naturale în Eurasia“ (Diversified Development: Making the Most of Natural Resources in Eurasia) în cursul acestui an fiscal, întocmit în parteneriat cu Banca de Dezvoltare Eurasiatică (Eurasian Development Bank). În raportul citat se constată că deţinerea de resurse naturale nu trebuie neapărat să reprezinte un blestem - poate să fie şi o binecuvântare - dacă ţările respective îşi gestionează corect veniturile, îşi investesc profitul în consolidarea capitalului fizic şi uman şi îşi ameliorează cadrul instituţional.

  • Sustenabilitatea de mediu, socială şi fiscală, inclusiv prin luarea de măsuri în domeniul schimbărilor climatice

Banca Mondială sprijină Armenia şi Croaţia în eforturile lor de a-şi îmbunătăţi eficienţa şi sustenabilitatea fiscală a propriilor lor „reţele de siguranţă“ şi a sistemelor de pensii proprii. De asemenea, Banca ajută la îmbunătăţirea sistemelor  de sănătate din Bulgaria, Croaţia, Kosovo, Moldova, România, Tadjikistan şi Uzbekistan. Pe de altă parte, Banca depune eforturi pentru a consolida coeziunea socială prin sprijinirea procesului de dezvoltare determinată de comunitate şi de responsabilizare socială în Republica Kyrgyză şi în Tadjikistan. În România, Banca Mondială ajută administraţia publică locală să-şi îmbunătăţească oportunităţile de natură economică şi serviciile publice pentru comunităţile dezavantajate, inclusiv pentru romi şi pentru tinerii şomeri.

Banca Mondială colaborează cu autorităţile statelor pentru a concepe şi pentru a implementa reforme menite să îmbunătăţească eficienţa şi sustenabilitatea financiară a sistemelor de pensii, a sistemelor de protecţie socială, precum şi a celor de sănătate. Raportul intitulat „Piramida inversă: sistemele de pensii se confruntă cu provocări de natură demografică în Europa şi Asia Centrală“ (Inverting Pyramid: Pension Systems Facing Demographic Challenges in Europe and Central Asia) descrie modul în care sistemele de pensii din regiune se confruntă cu presiuni crescânde din partea populaţiilor aflate  în curs de îmbătrânire, pe de-o parte, şi din partea forţei de muncă, aflată în scădere, pe de altă parte, iar ţările respective necesită reforme ale sistemelor de pensii comprehensive, pe termen lung şi sustenabile din punct de vedere social, astfel încât să se poată proteja persoanele în vârstă, sărace, dar şi generaţiile viitoare.

Adaptarea la condiţiile climatice şi eficienţa energetică rămân priorităţi strategice pentru ţările din Regiunea Europa şi Asia Centrală, cea mai mare consumatoare de energie din lume. O mai bună eficienţă energetică susţine atât câştigurile de mediu, cât şi cele economice. În Belarus, Bosnia şi Herţegovina şi Turcia, Banca lucrează pentru susţinerea acestor beneficii prin reforme de politici publice (cum ar fi preţurile la energie) şi investiţiile în infrastructura publică şi în industria privată, inclusiv energii renegerabile şi randament energetic. Economiile de energie cumulative, realizate la nivelul portofoliului de proiecte susţinute de Banca Mondială în această regiune sunt echivalente cu scoaterea din trafic a unui număr de 1,4 milioane de autovehicule.

Pe de altă parte, Banca Mondială conlucrează cu ţările partenere pentru a le ajuta să se adapteze schimbărilor climatice. În altă ordine de idei, Banca sprijină îmbunătăţirea managementului resurselor de apă (protecţia împotriva inundaţiilor, reducerea pierderilor de apă, eficienţa irigaţiilor) în Kazahstan; agricultura inteligentă din punctul de vedere al climei (trecerea către recolte mai rezistente) în Tadjikistan; şi îmbunătăţirea capacităţii instituţionale pentru o mai bună prognozare a condiţiilor meteo şi pentru monitorizarea schimbărilor climatice în Federaţia Rusă.

Pentru a facilita schimbul de idei şi soluţii pe baza cărora să se gestioneze mai bine schimbările climatice, Banca organizează anual Forumul de Informaţii în domeniul Schimbărilor Climatice din Asia Centrală (Central Asia Climate Knowledge Forum). A doua ediţie a forumului, susţinută în mai 2014, s-a finalizat cu un apel lansat din partea ţărilor din Asia Centrală pentru formularea unui program regional dedicat rezistenţei în faţa schimbărilor climatice, care va fi întocmit de către Banca Mondială în parteneriat cu guvernele ţărilor din Asia Centrală şi cu partenerii de dezvoltare implicaţi. În plus, seria de rapoarte dedicate Reducerii Gradului de Vulnerabilitate a Sistemelor Agricole din Albania în faţa Schimbărilor Climatice  studiază provocările şi oportunităţile care sunt create în sectorul agricol în ţări ca Albania, FRY Macedonia, Moldova, şi Uzbekistan.

Corporația Financiară Internaţională (IFC)

Anul acesta Corporația Financiară Internaţională (IFC) a sprijinit dezvoltarea sectorului privat în ţările ECA printr-o finanţare de $4,7 miliarde angajate, aferente unui portofoliu de 117 proiecte, inclusiv $1,2 miliarde alocate pentru fonduri mobilizate de la diverşi parteneri. Pe de altă parte, IFC a implementat şi un program de consultanţă solid în valoare de $40 milioane, care se concentrează pe proiectele din ţările IDA, pe ţări cu situaţii fragile şi afectate de conflicte precum şi de schimbările climatice.

“IFC a înregistrat un nou an dinamic în Europa şi Asia Centrală, în timp ce performanţele economice slabe din zona euro şi instabilitatea politică din anumite ţări din această regiune au continuat să afecteze multe ţări şi multe companii din această zonă,” a declarat Tomasz Telma, Director pentru Europa şi Asia Centrală în cadrul IFC. “Eforturile IFC de a furniza asistenţă procesului de dezvoltare a sectorului privat s-a concentrat pe susţinerea IMM-urilor, pe dezvoltarea pieţelor de capital,pe abordarea problemelor legate de schimbările climatice, pe îmbunătăţirea securităţii alimentare prin sprijinirea sectorului agroalimentar, precum şi pe sporirea participării sectorului privat la infrastructură.”

Câteva date importante privitoare la programul IFC care abordează aceste priorităţi regionale:

  • Companiile din regiune au fost şi ele susţinute puternic prin îmbunătăţirea accesului la finanţare. IFC a furnizat o finanţare în sumă de $1,1 miliarde băncilor pentru acordarea de împrumuturi unor societăţi de dimensiuni mai mici, inclusiv aproximativ €150 milioane ca investiţii de capital la Raiffeisen Bank International care să fie canalizate către IMM-uri prin sucursalele acesteia din Europa Centrală şi de Est.
  • IFC a continuat să construiască şi să consolideze pieţele de capital regionale cu mai multe proiecte de referinţă, de exemplu prin emiterea primelor obligaţiuni corporative străine în Armenia.
  • IFC a angajat de asemenea peste $600 milioane în diverse tranzacţii dedicate schimbărilor climatice.
  • Sectorul agroalimentar din această zonă a primit un ajutor constând din $400 milioane în angajamente pentru proiecte menite să sporească producţia de produse alimentare din zonă şi creşterea securității alimentare. Aceasta a inclus şi primul angajament în sumă de $175 milioane din pachetul total oferit de IFC de $250 milioane pus la dispoziţia companiei MHP, principalul producător avicol din Ucraina, pe fondul provocărilor cu care se confruntă pe piaţă.
  • În condiţiile în care bugetele publice se confruntă cu diverse probleme, dezvoltarea unor parteneriate public-private (PPP-uri) a constituit o prioritate pentru guvernele ţărilor ECA. Echipa de consultanţă a Băncii Mondiale pe problema PPP-urilor susţine implementarea CASA-1000 în Asia Centrală, un proiect de transport de energie electrică pe baza căruia se va transporta energie hidroelectrică pe timp de vară generată în Kyrgyzstan şi Tadjikistan către Afghanistan şi Pakistan.
  • IFC a sprijinit dezvoltarea infrastructurii de transport şi a infrastructurii municipale, inclusiv două noi linii de tramvai la Izmir, în Turcia, îmbunătăţirea sistemelor de încălzire centrală în Timișoara şi Botoşani (România), precum şi un proiect care a primit şi un premiu, care a constat în construirea unui terminal modern în cadrul Aeroportului International din Zagreb (Croaţia).
  • IFC a avut un impact în zonele mai puţin dezvoltate şi în zonele de frontieră ale regiunii, investind peste $600 milioane.

Agenţia Multilaterală de Garantare a Investiţiilor (MIGA)

În anul fiscal 2014 Agenţia Multilaterală de Garantare a Investiţiilor (MIGA) a furnizat asistenţă în cadrul a şase proiecte, cu $1,6 miliarde asigurare pentru riscuri politice şi îmbunătăţirea calităţii creditului în Europa şi Asia Centrală (ECA). Prin aceste garanţii Agenţia a continuat să susţină sectorul financiar al acestei regiuni -  un focus puternic al MIGA asupra ţărilor din ECA. Sprijinul de referinţă acordat de MIGA băncii Exim Bank din Ungaria în acest an a reprezentat primul exemplu de valorificare a serviciului de îmbunătăţire a calităţii creditului printr-o emisiune de obligaţiuni.

“Sprijinul acordat ţărilor cu venituri medii constituie un pilon important al strategiei MIGA,” a declar Keiko Honda, Vicepreşedintele executiv al MIGA şi Director Executiv. “Proiectele pentru care MIGA oferă asigurare în regiune sunt de natură să sporească capacitatea băncilor de a oferi împrumuturi, să diversifice tipurile de servicii financiare disponibile persoanelor fizice şi juridice, şi să atragă surse noi de capital pentru a menţine cursul ascendent al industriei.”

-----------------------------------------------------------------

* Instituţiile care aparţin Grupului Bănca Mondială şi care contribuie la acest rezultat financiar sunt următoarele: Banca Mondială, alcătuită din BIRD (BIRD - International Bank for Reconstruction and Development), furnizează servicii de finanţare, managementul riscului şi alte servicii financiare ţărilor cu venituri medii unde activează. Asociaţia Internaţională de Dezvoltare (IDA - International Development Association), furnizează împrumuturi fără dobândă şi diverse finanţări celor mai sărace ţări; Corporația Financiară Internaţională (IFC - International Finance Corporation), face investiţii în capitaluri proprii, şi furnizează împrumuturi, garanţii, precum şi servicii de consiliere întreprinderilor din sectorul privat în ţări aflate în curs de dezvoltare; Agenţia Multilaterală de Garantare a Investiţiilor (MIGA - Multilateral Investment Guarantee Agency), este organismul din cadrul Grupului BM care se ocupă de asigurarea riscului politic.

(1) BIRD furnizează servicii de finanţare, managementul riscului şi alte servicii financiare ţărilor unde activează.

(2) IDA este un fond al Băncii Mondiale care furnizează credite cu dobânzi mici sau fără dobândă şi diverse finanţări unui număr de 79 dintre cele mai sărace ţări din lume.Contacte media
În Washington, DC
Kristyn Schrader-King (World Bank)
tel : +1-202-458-2736
Kschrader@worldbank.org
În Belgrade
Slobodan Brkic (IFC)
tel : +381 11 3023 750
SBrkic@ifc.org
În Washington, DC
Mallory Saleson (MIGA)
tel : +1-202-473-0844
Msaleson@worldbank.org


COMUNICAT DE PRESĂ NR.:
2015/028/ECA

Api
Api