COMUNICAT DE PRESĂ

România în centrul finanțării pieței interne

12 martie 2014


A patra conferință anuală “World Bank Government Bond Market” discută perspective și provocări pentru piețele de obligațiuni în monedă locală

București, 12 martie 2014 - A patra conferință anuală “World Bank Government Bond Market”, organizată de Banca Mondială, Ministerul Finanțelor Publice și Banca Națională a României se desfășoară la București în perioada 12-14 martie. Evenimentul de anul acesta oferă perspectiva investitorilor și guvernelor asupra prognozelor și provocărilor pentru piețele de obligațiuni în monedă locală.

În ultimul deceniu, guvernele țărilor cu economii emergente au crescut proporția finanțărilor piețelor interne, în principal în monedă locală. În prezent, peste 80 la sută din datoria publică suverană în țările emergente este către piețele interne.

În timp ce continuă să existe posibilitatea de a îmbunătăți eficiența acestor piețe, această tendință de finanțare pe piața internă este de așteptat să continue. Aceasta determină economiile de piață emergente să continue o reformă pe piața datoriilor care să le permită satisfacerea nevoilor de finanțare într-un mod rentabil la niveluri prudente de risc.

Piața datoriei publice românești este un exemplu de reforme complexe pentru a îmbunătăți funcționarea și eficiența acesteia. Ca o recunoaștere a acestui progres și a îmbunătățirilor în piața datoriei de stat interne, România a câștigat vizibilitate internațională și a atras interesul investitorilor la nivel mondial. La începutul anului 2013, România a fost inclusă în doi indici majori pe piața de obligațiuni la nivel mondial, care cuprind cele mai importante economii de piață emergente de astăzi.

Ministerul Finanțelor Publice, în strânsă coordonare cu Banca Națională a României, pune în aplicare un program de reformă pentru limitarea riscurilor financiare la care se expune portofoliul guvernamental și pentru dezvoltarea pieței de împrumut guvernamental astfel încât să fie sprijinită dezvoltarea sectorului financiar în general.

,,Sprijinirea dezvoltării sectorului financiar este una dintre prioritățile noastre”, a spus Liviu Voinea, Ministru delegat pentru Buget. ,,Sprijinirea piețelor interne pentru îmbunătățirea stabilității financiare și a fluxurilor de capital este legată de macrostabilitate și este în conformitate cu agenda G20. România are nevoie de capital suplimentar pentru a susține rata de creștere economică și pentru a continua convergența cu standardele Uniunii Europene.”

,,România trebuie să facă eforturi pentru a atrage capital într-un mediu internațional din ce în ce mai competitiv”, a spus Elisabetta Capannelli, managerul de țară pentru România al Băncii Mondiale. ,,Piețele de obligațiuni în monedă locală vor finanța investiții în afaceri și infrastructură, sectoare care la rândul lor sprijină creșterea economică, creează locuri de muncă și elimină sărăcia.”

Grupul Banca Mondială sprijină Ministerul Finanțelor Publice pentru consolidarea practicilor de gestionare a datoriei publice și a numerarului, cu câteva aspecte care pot îmbunătăți piața internă de obligațiuni a României. Aceste aspecte includ un cadru de reglementare și operațional mai robust pentru gestionarea numerarului și tranzacțiilor de gestionare a răspunderii, cartografierea modernizării infrastructurii de tranzacționare  pentru executarea efectivă a tranzacțiilor pe piața primară și secundară a Trezoreriei române, și consolidarea capacității personalului din Trezorerie pentru aplicarea unei gestiuni active a numerarului, și a unui sistem de gestionare a răspunderii.

Reprezentanți ai ministerelor de finanțe, ai băncilor centrale, ai autorităților de supraveghere din douăzeci de țări cu economii emergente, investitori locali și internaționali, precum și reprezentanți ai piețelor particpă la eveniment. Ei vor discuta tendințele, temele și posibilele obstacole care posibil vor contura piețele interne de obligațiuni în anii care urmează.

În paralel cu conferința se va desfășura și un atelier tehnic destinat oficialilor din țările reprezentate, pe tema generală a dezvoltării piețelor interne de obligațiuni, axat pe politicile și instrumentele pentru stabilirea prețurilor și transparență.

Contacte media
În București
Daniel Kozak
tel : +4021 2010 388
dkozak@worldbank.org


COMUNICAT DE PRESĂ NR.:
2014/ECA/053

Api
Api

Welcome