COMUNICAT DE PRESĂ

Noul raport „Mediul de afaceri” constată că Moldova și-a îmbunătățit practicile de reglementare a afacerilor, dar mai există provocări

29 octombrie 2013Washington, DC, 29 octombrie 2013—Un nou raport al Grupului Băncii Mondiale constată că pasul reformelor de reglementare în Europa și Asia Centrală rămâne unul puternic, 19 economii implementând anul trecut 65 reforme în scopul îmbunătățirii reglementării afacerilor.

Raportul Mediul de afaceri 2014: Înțelegerea reglementărilor pentru întreprinderile mici și mijlocii arată că eforturile de consolidare a instituțiilor juridice și de reducere a complexității și costurilor proceselor de reglementare au fost justificate în cazul antreprenorilor din Europa și Asia Centrală. Regiunea a întrecut Asia de Est și Pacificul, fiind a doua cea mai favorabilă pentru afaceri după economiile cu venituri înalte din Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

Raportul constată că, începând cu 2009, 92 procente de economii din Europa și Asia Centrală și-au îmbunătățit procesul de lansare a unei afaceri, un progres cu mult mai mare comparativ cu alte regiuni. Datorită acestor eforturi, în prezent aceasta este regiunea cu cel mai facil grad de lansare a afacerilor, devansând economiile cu venituri înalte din OCDE. Răspunzând la criza financiară, 73 procente din economiile din regiune au reformat procedurile de insolvabilitate în decursul aceleiași perioade, iar 85 procente au ușurat achitarea impozitelor.

„Aderarea la Uniunea Europeană (UE) în 2004 a fost un factor motivatoriu puternic pentru unele economii din regiune,” a declarat Augusto Lopez-Claros, Director, Analiză și indicatori globali, Grupul Băncii Mondiale. „Raportul nostru constată că aceste economii au continuat calea reformelor economice și instituționale cuprinzătoare și ambițioase chiar și după aderarea la UE, asigurând că ele pot concura cu partenerii lor mai dezvoltați, cu venituri înalte. Pe lângă aceasta, raportul constată că în întreagă Europă și Asie Centrală există vești încurajatoare. Din 20 economii care au redus cel mai mult lacunele prin practici mai bune de reglementare a afacerilor începând cu anul 2009, nouă sunt din regiune: Armenia, Georgia, Kosovo, Ucraina, Belarus, Federația Rusă, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Moldova și Polonia.”

Raportul de anul acesta clasează Moldovei poziția 78 din 189 de state examinate. Moldova şi-a consolidat sistemul tranzacţiilor cu bunurile creditorilor garantaţi prin introducerea unor temeiuri noi, mai diverse pentru a fi exceptaţi de la măsurile de asigurare şi consecutiv o separare mai facilă a patrimoniului, totodată a fost perfecţionată şi diversificată procedura de restructurare. În plus, a fost facilitat procesul de achitare a obligaţiilor fiscale pentru persoanele juridice prin introducerea unui sistem electronic pentru completarea şi achitarea taxei pe valoarea adăugată, impozitul pe venit, taxei pentru amenajarea teritoriului şi a impozitului pe bunurile imobile. Finalmente, Moldova a facilitat și a eficientizat procedura de insolvabilitate prin introducerea noilor mecanisme de restructurare, reducerea posibilităților pentru atacare a actelor procedurale emise în cadrul procesului, adăugarea prevederilor mai clare în privința măsurilor de asigurare și stabilire a termenilor limită pentru diferite faze ale procesului de insolvabilitate.

„În ultimul an Moldova a realizat îmbunătățiri în domeniul achitării impozitelor și soluționării insolvabilității,” a remarcat Abdoulaye Seck, Directorul de țară al Băncii Mondiale pentru Moldova. „Însă, pentru a realiza pe deplin obiectivul important de a obține o creștere durabilă, bazată pe exporturi, țara trebuie să întreprindă în continuare pași curajoși cu scopul de a asigura o protecție mai bună a investitorilor, de a facilita comerțul transfrontalier și de a ușura eliberarea permiselor de construcție. Grupul Băncii Mondiale este gata să susțină țară și să împărtășească practici internaționale pentru a facilita dezvoltarea sectorului privat.”

Singapore ocupă prima poziție în clasamentul global de ușurință a desfășurării afacerilor. Lista primelor 10 economii cu reglementările cele mai favorabile afacerilor este completată de RAS Hong Kong, China; Noua Zeelandă; Statele Unite; Danemarca; Malaiezia; Republica Coreea; Georgia; Norvegia și Marea Britanie.

Pe lângă clasamentele globale, în fiecare an Mediul de afaceri raportează despre economiile care și-au îmbunătățit cel mai mult indicatorii față de anul precedent. Cele 10 economii din topul listei de anul acesta sunt (în ordinea îmbunătățirilor): Ucraina, Rwanda, Federația Rusă, Filipine, Kosovo, Djibouti, Coasta de Fildeș, Burundi, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei și Guatemala. Totuși provocările persistă: cinci din primele țări care au realizat îmbunătățiri anul acesta (Burundi, Coasta de Fildeș, Djibouti, Filipine și Ucraina) se află încă în a doua jumătate a clasamentului global de ușurință a desfășurării afacerilor.

Contacte media
În Chișinău
Victor Neagu
tel : +373 22 200706
vneagu@worldbank.orgCOMUNICAT DE PRESĂ NR.:
2014/ECA

Api
Api

Welcome