COMUNICAT DE PRESĂ

e-Guvernare în România – de la opțional la obligatoriu

31 mai 2013ASIGURAREA UNOR SERVICII MAI BUNE, DE DOUĂ ORI MAI REPEDE, LA JUMĂTATE DIN COSTUL ACTUAL

BUCUREȘTI, 31 mai 2013—Banca Mondială și Ministerul pentru Societatea Informațională au organizat un workshop denumit “e-Government Transformation: Moving from Nice-to-Have to Must-Have” în București în data de 30 mai, ca parte a activităților regionale ale Băncii pe tema specializarea inteligentă și agenda digitală.

Experți și specialiști în tehnologiile informației și comunicațiilor (ICT), cât și participanți care lucrează în domeniul în cadrul aparatului și instituțiile și-au împărtășit reciproc experiențele legate de guvernarea digitală. Workshop-ul a fost conceput ca un schimb de idei despre strategiile, cadrele și abordările elaborate de UE, și deja implementate cu succes în diferite țări.

România s-a angajat intr-un demers ambițios de aliniere la cele mai recente tendințe în e-guvernare și de introducere a sistemelor electronice celor mai avansate în furnizarea de servicii publice pentru cetățenii săi", a declarat Dan Nica, Ministrul pentru Societatea Informațională. „Acest lucru înseamnă remodelarea fluxurilor si proceselor administrative pornind de la evenimentele concrete din viață reală. Această abordare se reflectă în noua Strategie Națională, Agenda Digitală pentru România, și în unele proiecte recente, cum ar fi eliberarea online a actelor de stare civilă și registrul agricol electronic."

Prin e-guvernare cetățenii și întreprinderile pot accea mai ușor agențiile și instituțiile guvernamentale pe cale electronică, și nu mai este nevoie să aștepte la coadă sau să aibă de-a face cu documentele pe hârtie. Guvernarea electronică oferă servicii mai bune, de două ori mai repede, la jumătate din costul actual ", a declarat Elisabetta Capannelli, manager de țară pentru România la Banca Mondială. „E-guvernarea nu este doar despre activarea proceselor existente prin mijloace digitale. Ea implică regândirea și transformarea căilor institușionale în uz, având la bază beneficii și așteptări ale cetățenilor care determină o astfel de re-conceptualizare."

Workshop-ul a abordat posibile căi de eliminare a decalajului de cunoștințe dintre factorii de decizie și cei care implementează, astfel încât să fie posibilă o colaborarea puternică și continuă între instituții. Participanții au discutat despre tendințele viitoare, astfel încât ele să poată fi luate în calcul pentru strategia de e-guvernare și pentru coșul de servicii care trebuie conceptualizate. Participanții au abordat capacitatea diferitelor organizații, care folosesc sisteme diverse, de a lucra împreună pentru schimbul de informații, precum și problemele legate de autentificarea utilizatorului, sign-on, protecția datelor, precum și accesul securizat al instituțiilor.

Banca Mondială a mai avut experiențe pozitive asemănătoare în România, inclusiv cu proiectul recent Economia Bazată pe Cunoaștere, implementat de Ministerul pentru Societatea Informațională în colaborare cu alte ministere. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaștere a accelerat participarea a 255 de comunități dezavantajate din acest punct de vedere la societatea și economia bazate pe cunoaștere din România. Proiectul a fost recunoscut pentru succesul său de mai multe instituții naționale și internaționale, inclusiv de către Comisia Europeană, Institutul European de Administrație Publică, și International Project Management Association, printre altele.

Contacte media
În București
Daniel Kozak
tel : +4021 2010 388
dkozak@worldbank.org
În Washington
Kristyn Schrader-King
tel : +1-202-458-2736
kschrader@worldbank.org


COMUNICAT DE PRESĂ NR.:
2013/ECA/077

Api
Api

Welcome