Discursuri şi transcrieri

Transformarea e-guvernării: de la opțional la obligatoriu

31 mai 2013


Elisabetta Capannelli, director de țară, Banca Mondială România Workshop: “e-Government Transformation: Moving from Nice-to-Have to Must-Have” București, România

În forma pregătită pentru livrare

Stimate domnule Ministru Nica, doamnelor și domnilor,

Îmi face o deosebită plăcere să urez bun venit tuturor participanților la acest seminar privind transformarea e-guvernării. Evenimentul este organizat de Ministerul pentru Societatea Informațională și Banca Mondială și face parte din activitatea regională a Băncii legată de specializarea inteligentă și agenda digitală.

În special, aș dori să urez bun venit vorbitorilor noștri și tuturor reprezentanților guvernului, organizațiilor neguvernamentale și ai sectorului privat.

Vă mulțumesc pentru timpul alocat participării la acest seminar. Sperăm că veți înțelege mai bine cum pot să fie transformate serviciile de e-guvernare din România.

Seminarul de astăzi dorește să faciliteze schimbul de păreri și experiențe privind strategiile, cadrele și abordările dezvoltate în Europa și implementate cu succes în multe țări. 

După cum știți, definițiile e-guvernării diferă mult.  Cu toate acestea, există o temă comună.

În esență, e-guvernarea înseamnă folosirea tehnologiilor informației și comunicațiilor (ITC) pentru îmbunătățirea procedurilor de guvernare în beneficiul cetățenilor, întreprinderilor și guvernului în sine.  

Ați putea crede că această definiție este simplistă, însă mie mi se pare fascinantă.

e-guvernarea nu înseamnă doar optimizarea procedurilor existente prin folosirea mijloacelor digitale.

Implică mai degrabă regândirea și transformarea modului în care instituțiile guvernamentale funcționează, beneficiile și așteptările cetățenilor aflându-se în centrul acestei reconceptualizări.

Aceasta se poate face prin integrarea verticală și orizontală a sistemelor de guvernare pentru a favoriza depășirea frontierelor de comunicare dintre diferite instituții, agenții și departamente guvernamentale.

Cu ajutorul e-guvernării, cetățenii și întreprinderile au mai ușor acces la agențiile și instituțiile guvernamentale și se poate evita statul la coadă sau folosirea documentelor pe hârtie.

Cine nu ar dori să beneficieze de timpul suplimentar și de sentimentul de autonomizare pe care e-guvernarea le oferă?

În ultimul deceniu, dezvoltarea e-guvernării a avut un ritm semnificativ, țările din Uniunea Europeană aflându-se în fruntea procesului de accelerare a tranziției Europei spre o economie bazată pe cunoaștere.

Recenta criză economică a generat un sprijin suplimentar pentru e-guvernare, deoarece a forțat guvernele să regândească modul în care pot oferi servicii mai bune, de două ori mai repede, la jumătate din costul actual. 

Totuși, în ciuda acestui „debut” pozitiv al serviciilor de e-guvernare pentru cetățeni, întreprinderi și guvern, înaintăm prea încet. 

Prin interacțiunile Băncii Mondiale cu instituțiile guvernamentale, am învățat să recunoaștem semnalele de avertizare legate de investițiile ITC care nu sprijină optimizarea funcțiilor guvernamentale.

Cu niveluri reduse de colaborare între instituțiile guvernamentale, administrațiile continuă să funcționeze compartimentat, ceea ce duce la fragmentarea eforturilor, bugetelor și a personalului.

Coordonarea activă a activităților de e-guvernare și colaborarea concertată sunt esențiale pentru realizarea transformării serviciilor de e-guvernare din România.

ITC reprezintă cheia succesului unei țări și de aceea am devenit parteneri cu România în diferite proiecte cu componente ITC, incluzând proiectul recent aprobat privind administrarea veniturilor fiscale sau proiectul privind economia bazată pe cunoaștere, acum finalizat și implementat de Ministerul pentru Societatea Informațională care a ajutat la accelerarea folosirii e-guvernării în peste 250 de comunități defavorizate din România.


" România știe cât de importantă este existența unei e-guvernări eficiente și optimizate.  "

România știe cât de importantă este existența unei e-guvernări eficiente și optimizate.  

Așadar, prin seminarul de astăzi, sper că vom putea:

  1. Să învățăm cum să eliminăm decalajele legate de cunoaștere dintre cei care concep politicile și cei care le implementează, pentru a permite colaborarea durabilă și continuă dintre instituții
  2. Să înțelegem tendințele viitoare, astfel încât să le luăm în considerație atunci când conceptualizăm modul de transformare a serviciilor de e-guvernare și
  3. Să învățăm cum să concepem interoperabilitatea și managementul accesului, din perspectiva sistemelor, dar și a informațiilor, pentru a facilita comunicarea între instituții.

Pare să fie o agendă bogată și importantă și vă încurajez pe toți să participați activ la aceste discuții interesate. 

Vă doresc tuturor să beneficiați din plin de această conferință, iar celor care au venit din alte părți, le doresc să aibă o ședere plăcută în București.

Dau acum cuvântul domnului Nica, ministrul pentru Societatea Informațională. 

Vă mulţumesc!


Contacte media
În Bucharest
Daniel Kozak
tel : +4021 2010 388
dkozak@worldbank.org

Api
Api

Welcome