COMUNICAT DE PRESĂ

Parteneriat Global pentru Responsabilizare Socială: Solicitare de propuneri pentru Moldova

21 februarie 2013Data limită pentru prezentarea propunerilor:  Joi , 14 martie, 2013

Diapazon de finanțare orientativ:  500 000 dolari SUA – 1 000 000 dolari SUA

Parteneriatul Global pentru Responsabilizare Socială (GPSA) este o coaliție de donatori, guverne și organizații ale societății civile (OSC), care are ca scop îmbunătățirea rezultatelor de dezvoltare prin susținerea activităților de consolidare a capacităților în vederea realizării legăturii inverse cu cetățenii și asigurării unei participări sporite. GPSA va contribui la realizarea reformelor de guvernanță la nivel de țară și la îmbunătățirea nivelului serviciilor prestate. Pentru a atinge acest obiectiv, GPSA oferă sprijin strategic și susținut inițiativelor OSC de responsabilitate socială menite să consolideze transparența și răspunderea.

GPSA anunță prima solicitare globală de propuneri de proiecte. În Moldova, GPSA va susține propuneri de responabilizare socială din partea organizațiilor societății civile, care să se refere la:

 • Monitorizarea calității serviciilor de educație publică, astfel încât informația obținută să poată fi folosită de Ministerul Educației și de alte instituții relevante în scopul îmbunătățirii sistemelor de monitorizare oficială. Propunerile vor trebui să încerce să sprijine optimizarea rețelei de facilități, în curs de realizare în prezent, în vederea îmbunătățirii serviciilor prestate și a rezultatelor de dezvoltare.
 • Consolidarea capacității instituționale a organizațiilor societății civile, care activează în domeniul  responsabilității sociale.

Propunerile se pot centra pe unul, sau mai multe, din domeniile prioritare menționate mai sus.

Modalitățile GPSA de finanțare prin intermediul granturilor vor sprijini următoarele activități:

 • Inițiative și programe de responsabilizare socială.
 • Activități de mentorat și consolidare a capacităților organizațiilor societății civile (OSC) în curs de formare, inclusiv pe bază de grant. Propunerile înaintate de către OSC trebuie să fie argumentate cu dovezi de activitate în domeniul responsabilității sociale, iar OSC  trebuie să aibă statut de persoană juridică în una din țările pentru care "au optat" și activitățile trebuie să se desfășoare într-una din aceste țări.
 • Consolidarea capacității instituționale a organizațiilor societății civile care lucrează în domeniul responsabilității sociale (SAcc).
 • Poate fi acordat  sprijin în valoare de până la 100% din costul total al proiectului.
 • Poate fi acordat  sprijin în valoare de până la 50% din bugetul total de organizare.
 • Pot fi sprijinite proiecte cu o durată de 3 - 5 ani.

Ce reprezintă o organizație a societății civile din perspectiva Parteneriatului Global pentru Responsabilizare Socială (GPSA)?

 • organizațiile neguvernamentale,
 • organizațiile mass-media non-profit,
 • organizațiile de caritate,
 • organizațiile de cult,
 • organizațiile profesioniste,
 • sindicatele din câmpul muncii ,
 • Organizațiile muncitorești,
 • Asociații ale reprezentanților locali aleși,
 • Fundații,
 • Instituțiile de elaborare de politici,
 • Institutele de cercetare.

Criterii de eligibilitate pentru organizațiile societății civile:

 • Statutul juridic: beneficiarul trebuie să fie o persoană juridică din Republica Moldova și să prezinte documente care atestă statutul juridic;
 • Reprezentarea: Criteriile-cheie sunt legăturile comunitare, responsabilizarea față de membrii sau beneficiarii săi, diversitatea și sensibilitatea de gen;
 • Guvernanță: politici și practici de management intern sănătoase, care să conțină dimensiuni organizaționale, cum ar fi roluri și responsabilități clare de management, metode clare de planificare și organizare a activităților, capital uman, resurse financiare și tehnice, precum și parteneriate;
 • Transparență: inclusiv divulgarea surselor de finanțare , responsabilitatea financiară și transparența guvernării;
 • Capacitatea fiduciară: capacitate de a respecta politicile aplicabile ale Băncii Mondiale cu referire la granturi;
 • Capacitatea instituțională: o scară adecvată a operațiunilor, disponibilitatea de facilități și echipamente;
 • Competență: Echipa de executare propusă posedă competențe relevante și experiență în toate domeniile pentru care au fost propuse activități;
 • Realizări argumentate: organizația poate prezenta dovezi ale experienței sale (cel puțin 3-5 ani) în domeniul menționat în apelul de propuneri de proiecte, precum și o viziune care  se potrivește cu obiectivele GPSA.

Pentru informații suplimentare și prezentarea cererilor în formă electronică vă rugăm să vizitați: www.worldbank.org /gpsa

Pentru ajutor în completarea cererii în formă electronică vă rugăm să contactați: gpsa@worldbank.org

Pentru informații cu privire la întrunirea de orientare va rugăm sa o contactați pe Veronica Cretu: veronica@cretu.md

COMUNICAT DE PRESĂ NR.:
Public Announcement

Api
Api

Welcome