COMUNICAT DE PRESĂ

Europa de Est şi Asia Centrală conduc lumea în domeniul îmbunătăţirii reglementării afacerilor pentru antreprenori

20 octombrie 2011
Washington D.C., 20 octombrie 2011 - Noul raport al CFI şi al Băncii Mondiale constată că, pentru al nouălea an consecutiv, Europa de Est şi Asia Centrală sunt înaintea altor regiuni în îmbunătăţirea reglementărilor pentru antreprenori.

Mediul de afaceri 2012: Desfăşurarea afacerilor într-o lume mai transparentă, publicat astăzi, evaluează reglementările care afectează companiile locale în 183 economii. Raportul face un clasament al economiilor în 10 domenii de reglementare a afacerilor, cum ar fi lansarea unei afaceri, rezolvarea insolvabilităţii şi comerţul transfrontalier. Anul acesta metodologia studiului a fost extinsă şi include indicatori legaţi de conectarea la energia electrică. În lista economiilor celor mai performante în domeniul uşurinţei desfăşurării afacerilor două ţări din Europa şi Asia Centrală sunt printre primele trei ţări din lume: Moldova ocupă locul doi, urcând 18 poziţii de la 99 la 81, iar Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei ocupă locul trei, urcând 12 poziţii de la 34 la 22.

Pe parcursul ultimului an, în regiune, 21 de economii din 24 şi-au îmbunătăţit reglementările cu privire la companiile locale prin implementarea unui număr total de 53 de reforme în domenii ca rezolvarea insolvabilităţii, obţinerea autorizaţiilor de construcţie, executarea contractelor şi protecţia investitorilor. În mijlocul unei crize economice mondiale, 40 procente din economiile din regiune şi-au îmbunătăţit procedurile de insolvabilitate prin implementarea unor măsuri ca modificarea legilor cu privire la faliment.

Clasată a 16-a, Georgia este în fruntea regiunii în ceea ce ţine de uşurinţa desfăşurării afacerilor. Georgia a continuat programul său extins de reforme prin simplificarea lansării afacerilor şi lărgirea accesului la credite. Începând cu 2005 ea a introdus coduri noi comercial şi vamal, un registru restructurat al proprietăţii, o reformă judiciară extinsă şi un birou de credite.

Armenia a urcat şase poziţii în clasamentul global, ocupând locul 55, prin implementarea a cinci reforme regulatorii şi instituţionale în perioada iunie 2010 - mai 2011, cele mai multe în regiune. Cipru a urcat pe locul 40 prin consolidarea protecţiei investitorilor.

Federaţia Rusă a simplificat procesul de înregistrare a proprietăţii, a redus numărul documentelor necesare pentru comerţ şi a redus costurile de conectare la energia electrică prin intermediul revizuirii tarifelor de conectare. Georgia, Letonia, FRI Macedonia, Moldova, Federaţia Rusă şi Ucraina au implementat fiecare câte patru reforme de reglementare.

Datele noi arată că îmbunătăţirea accesului la informaţia cu privire la reglementarea afacerilor ajută antreprenorii. „Sporirea transparenţei şi accesului la informaţia cu privire la reglementare este importantă pentru crearea unui mediu de afaceri mai sănătos”, a declarat Sylvia Solf, autorul principal al raportului. „La momentul de faţă, 60 procente din economiile din Europa de Est şi Asia Centrală oferă un acces facil la orarul taxelor sau cerinţele privind documentaţia necesară pentru comerţ, lansarea afacerilor, autorizaţiile de construcţie sau conectarea la energia electrică.”

O măsură nouă care priveşte modul în care economiile şi-au modificat reglementările în domeniul afacerilor pe parcursul ultimilor şase ani denotă că toate economiile din Europa de Est şi Asia Centrală au făcut mediile de reglementare mai favorabile afacerilor. „Cercetările demonstrează că un mediu optimizat de reglementare a afacerilor contribuie la creşterea economică a ţării”, a declarat Augusto Lopez-Claros, Director, Indicatori Globali şi Analiză, Grupul Băncii Mondiale. „Simplificând reglementările şi lărgind accesul la credite, ţările din Europa de Est şi Asia Centrală sporesc în continuare oportunităţile pentru antreprenori.”

Despre seria de rapoarte Mediul de afaceri

Mediul de afaceri analizează reglementările care se aplică afacerilor unei economii pe parcursul ciclului lor de viaţă, inclusiv lansarea şi operarea, comerţul transfrontalier, plata impozitelor şi rezolvarea insolvabilităţii. Indicatorul agregat de uşurinţă a desfăşurării afacerilor se bazează pe 10 indicatori şi cuprinde 183 economii. Clasamentele din anii precedenţi sunt calculate retrospectiv, ţinând cont de adăugarea indicatorilor noi, corectarea datelor şi schimbările metodologice în indicatorii existenţi, astfel încât să ofere o materie semnificativă de comparaţie pentru companii şi investitori. Mediul de afaceri nu măsoară toate aspectele mediului de afaceri care au importanţă pentru companii şi investitori. Spre exemplu, el nu măsoară securitatea, stabilitatea macroeconomică, corupţia, nivelul de calificare sau rezistenţa sistemelor financiare. Constatările sale au stimulat dezbateri de politici în peste 80 economii şi au permis un volum crescând de cercetări privind modul în care reglementarea la nivel de companie se referă la rezultatele economice în diverse economii.

Despre Grupul Băncii Mondiale

Grupul Băncii Mondiale este una din cele mai mari surse de finanţare şi cunoaştere din lume pentru ţările în curs de dezvoltare. El cuprinde cinci instituţii strâns asociate: Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD) şi Asociaţia Internaţională de Dezvoltare (AID), care împreună constituie Banca Mondială, Corporaţia Financiară Internaţională (CFI), Agenţia de Garanţii Investiţionale Multilaterale (AGIM) şi Centrul Internaţional de Soluţionare a Litigiilor Investiţionale (CISLI). Fiecare instituţie joacă un rol distinct în misiunea de combatere a sărăciei şi îmbunătăţire a standardelor de viaţă pentru oamenii din lumea în curs de dezvoltare. Pentru mai multă informaţie, vă rugăm să vizitaţi www.worldbank.org, www.miga.org şi www.ifc.org.

Contacte media
În Europa Centrală şi de Est
Ilya Sverdlov
tel : +7 (495) 411-7555
isverdlov@ifc.org
În Europa de Sud
Slobodan Brkic
tel : +381 (11) 30-23-750
sbrkic@ifc.org

COMUNICAT DE PRESĂ NR.:
2011/10/20/ECA

Api
Api

Welcome