COMUNICAT DE PRESĂ

Remitenţele către ţările aflate în curs de dezvoltare rezistă încă în faţa recentei crize

8 noiembrie 2010
WASHINGTON, DC, 8 noiembrie 2010 – Remitenţele către ţările aflate în curs de dezvoltare au constituit o sursă de finanţare externă care a rezistat în faţa recentei crize financiare globale, cu un flux care se aşteaptă să ajungă la 325 miliarde USD până la sfârşitul anului curent, în creştere de la 307 miliarde USD în anul 2009, în conformitate cu ultimul Anuar al Migraţiei şi Remitenţelor publicat de Banca Mondială pentru anul 2011 (Migration and Remittances Factbook 2011). La nivel mondial, se aşteaptă ca fluxul remitenţelor să ajungă la valoarea de 440 miliarde USD până la sfârşitul acestui an.

Banca Mondială estimează că, după ce vor fi înregistrat un proces de recuperare până la finele anului curent, remitenţele înregistrate către ţările în curs de dezvoltare vor continua să crească şi în 2011 şi în 2012, fiind posibilă depăşirea cifrei de 370 miliarde USD peste doi ani.

„Remitenţele constituie o sursă vitală de sprijin financiar care sporeşte în mod direct veniturile familiilor celor care migrează pentru a munci,” a declarat dl. Hans Timmer, Director pentru Perspective de Dezvoltare, în cadrul Băncii Mondiale. „Remitenţele duc la investiţii sporite în sănătate, educaţie şi afaceri de mici dimensiuni. Urmărind mai bine tendinţele înregistrate la nivelul migraţiei şi remitenţelor, oficialii care elaborează politici pot lua decizii avizate pentru a proteja şi pentru a valorifica acest flux masiv de capital, care este de trei ori mai mare decât fluxurile de asistenţă socială oficiale,” a mai declarat dl. Timmer.

În 2009, principalele ţări din care au provenit remitenţele au fost SUA, Arabia Saudită, Elveţia, Rusia, şi Germania. La nivel mondial, în 2010 principalele destinaţii ale remitenţelor au fost India, China, Mexic, I-lele Filipine, şi Franţa. Cu toate acestea, ca pondere în PIB, remitenţele sunt mai semnificative pentru ţările mai mici — cu peste 25% în unele ţări.

În timp ce ţările cu venituri mari rămân în continuare sursa principală a remitenţelor, migraţia între ţările aflate în curs de dezvoltare este mai sporită decât aceea dintre ţările în curs de dezvoltare către ţările cu venituri mari, care aparţin OECD.

La nivel regional, variaţiunile înregistrate între regiunile aflate în curs de dezvoltare sunt semnificative, cu scăderi ale remitenţelor în 2009 către Europa, Asia Centrală, America Latină şi Caraibe, Orientul Mijlociu, Africa de Nord şi Africa Sub-sahariană, mai mari decât aşteptările*.  Fluxurile către Asia de Sud au crescut în anul 2009 mai mult decât aşteptările, iar cele către Asia de Est şi zona Pacificului au crescut doar în limite modeste.

„În anii 2008 şi 2009, remitenţele au reprezentat încă şi mai mult adevărate surse salvatoare pentru ţările sărace, avându-se în vedere declinul masiv al fluxurilor de capital privat, generat de către criză,” a declarat dl. Dilip Ratha, Directorul Unităţii pentru Migraţie şi Remitenţe în cadrul Băncii Mondiale. „Cu toate acestea, rata mare a şomajului determină multe ţări care primesc emigranţi să plafoneze fluxul de emigranţi, ceea ce probabil va încetini creşterea volumului remitenţelor. De asemenea, evoluţia anumitor monede poate şi ea influenţa fluxul remitenţelor, în mod absolut imprevizibil,” a mai adăugat Ratha.

În plus faţă de riscurile legate de criză, există şi anumite schimbări majore, de natură structurală şi de reglementare, care se manifestă pe piaţa globală a remitenţelor. Reglementările menite să combată infracţionalitatea financiară au devenit un obstacol în calea adoptării unor noi tehnologii mobile de transfer de bani, pentru remitenţele internaţionale. „Este nevoie să se reanalizeze imediat reglementările ce guvernează remitenţele prin telefonia mobilă şi să se reducă riscurile operaţionale,” a spus dl. Ratha.

Conform anuarului pe anul 2011, în fruntea destinaţiilor emigranţilor se află SUA, urmată de Rusia, Germania, Arabia Saudită, şi Canada. Principalele ţări de destinaţie pentru emigranţi, în raport cu populaţia proprie, sunt Qatar (87%), Monaco (72%), şi Emiratele Arabe Unite (70%), Kuweit (69%), şi Andorra (64%). Se aşteaptă ca Mexic–SUA să constituie cel mai mare  coridor al migraţiei mondiale în acest an, urmat de Rusia–Ucraina, Ucraina–Rusia, şi Bangladesh–India.

Tabelul 1: Perspectivele remitenţelor către ţările aflate în curs de dezvoltare, în perioada 2011-12

 

2007

2008

2009

2010e

2011p

2012p

miliarde USD

           

  Ţări în curs de dezvoltare

278

325

307

325

346

374

  Asia de Est şi Zona Pacificului

71

85

86

91

98

106

  Europa şi Asia Centrală

39

46

35

37

39

43

  America Latină şi Caraibele

63

65

57

58

62

69

  Orientul Mijlociu şi Africa de Nord

32

36

34

35

37

40

  Asia de Sud

54

72

75

83

87

92

  Africa sub-sahariană

19

21

21

21

22

24

             

  Ţări cu venituri mici

17

22

22

24

26

29

  Ţări cu venituri medii

262

303

285

301

319

345

             

  Nivel mondial.

385

443

416

440

464

499

             

Rata de creştere (%)

           

  Ţări în curs de dezvoltare

22,8%

16,7%

-5,5%

6,0%

6,2%

8,1%

  Asia de Est şi Zona Pacificului

23,7%

20,2%

0,3%

6,4%

7,2%

8,5%

  Europa şi Asia Centrală

38,5%

16,5%

-22,7%

3,7%

6,5%

10,4%

  America Latină şi Caraibele

6,9%

2,2%

-12,0%

2,0%

7,6%

10,0%

  Orientul Mijlociu şi Africa de Nord

21,5%

11,8%

-6,3%

5,3%

4,5%

6,7%

  Asia de Sud

27,1%

32,5%

4,5%

10,3%

5,1%

6,3%

  Africa sub-sahariană

46,7%

14,9%

-3,7%

4,4%

4,5%

6,7%

             

  Ţări cu venituri mici

27,6%

32,5%

2,4%

8,2%

8,7%

9,0%

  Ţări cu venituri medii

22,5%

15,7%

-6,0%

5,8%

6,0%

8,0%

             

  Nivel mondial.

21,1%

15,1%

-6,1%

5,8%

5,4%

7,5%

e= estimat; p=prognozat
Sursa: Estimări ale Băncii Mondiale, realizate pe baza datelor preluate din Balanţa de Plăţi a FMI privitoare la Anuarul Statistic de Plăţi pe anul 2009, precum şi pe baza datelor comunicate de băncile centrale, de agenţii naţionale de statistică, precum şi de birourile de ţară ale Băncii Mondiale.

* Începând din anul 2009, regiunea aflată în curs de dezvoltare din Europa şi Asia Centrală exclude Polonia, care a fost reclasificată ca ţară cu venituri mari. Analiza trendurilor au condus la reclasificarea Poloniei.

Contacte media
În Washington
Merrell Tuck
tel : +1 (202) 473-9516
mtuckprimdahl@worldbank.org
Rebecca Ong
tel : +1 (202) 458-0434
rong@worldbank.org
Mehreen A. Sheikh
tel : +1 (202) 458-7336
msheikh1@worldbank.org

COMUNICAT DE PRESĂ NR.:
2011/168/DEC

Api
Api

Welcome