Learn how the World Bank Group is helping countries with COVID-19 (coronavirus). Find Out

COMUNICAT DE PRESĂ

Doing Business 2011

04 noiembrie 2010
România îşi menţine constantă poziţia în clasamentul Doing Business
Ţările din Asia Centrală se situează printre liderii globali în domeniul reglementărilor de îmbunătăţire a mediului de afaceri

Washington, D.C., 4 noiembrie 2010 — Dintre toate economiile din lume, Kazahstan este statul care şi-a îmbunătăţit cel mai mult reglementările din domeniul afacerilor în ultimul an, conform publicaţiei Doing Business 2011: Making a Difference for Entrepreneurs (Afacerile în 2011: Îmbunătăţirea situaţiei întreprinzătorilor), a opta ediţie dintr-o serie de rapoarte anuale publicate de IFC şi Banca Mondială.

Kazahstan a îmbunătăţit condiţiile necesare pentru demararea unei afaceri, pentru obţinerea autorizaţiilor de construire, protejarea investitorilor, precum şi pentru comerţul transfrontalier. Drept rezultat, a avansat 15 poziţii în clasamentul ţărilor privitor la uşurinţa în a desfăşura o afacere, ajungând pe locul 59 între alte 183 de ţări. Tadjikistan şi Ungaria, şi ele aflate printre cele 10 economii substanțial îmbunătățite, au avansat câte 10 poziţii şi, respectiv, şase poziţii.  Cehia a avansat şi ea 16 poziţii, ajungând acum pe locul 63.

În clasamentul Doing Business 2011 România se situează pe locul 56, cu o poziţie mai jos în comparaţie cu anul 2010, când se afla pe locul 55. România a pus în aplicare modificări substanţiale ale legislaţiei privind falimentul, introducând, printre altele, şi o procedură de soluţionare extrajudiciară, ceea ce a facilitat abordarea cazurilor de insolvenţă. De asemenea, în România au fost modificate reglementările privind autorizaţiile de construcție, pentru a reduce taxele percepute în acest sens şi timpul necesar obţinerii acestora. În România au mai fost operate şi modificări cu privire la fiscalitate, introducându-se astfel o nouă cotă minimă a impozitului pe profit, ceea ce a dus la creşterea impozitelor achitate de mulţi operatori economici. Domeniile cu cele mai semnificative modificări legislative privitoare la afaceri sunt închiderea activităţii comerciale, obţinerea autorizaţiilor de construcție şi achitarea impozitelor (care a devenit mai dificilă).

În ultimii cinci ani, aproximativ 85% dintre economiile lumii au ușurat modul în care funcţionează întreprinzătorii locali, printr-un total de 1511 măsuri de îmbunătăţire a reglementărilor din domeniul afacerilor. Doing Business 2011 prezintă pentru prima oară o nouă metodă de măsurare ce evidenţiază cât de mult s-au modificat reglementările din domeniul afacerilor în cele 174 de ţări, începând din anul 2005. Prin astfel de măsuri, Georgia a fost cea mai activă la nivel mondial din punctul de vedere al reformării reglementărilor de afaceri.

Timp de opt ani la rând, Europa de Est şi Asia Centrală au constituit cea mai activă regiune din punctul de vedere al îmbunătăţirii legislaţiei din domeniul afacerilor, pentru operatorii economicii înregistraţi în ţările din aceste zone. În trecut, multe schimbări au fost modificate de perspectiva aderării la Uniunea Europeană. Mai recent, criza financiară a determinat demararea unor noi activităţi. În ultimul an, 21 din 25 de ţări şi-au îmbunătăţit legislaţia în domeniul afacerilor pentru agenţii economicii înregistraţi în ţările respective.

„Economiile cel mai afectate de criza financiară — în special cele din Europa Centrală — au avut în vedere în ultimii ani reforme legislative, de natură să faciliteze încercarea IMM-urilor de a se repune pe picioare şi de a crea locuri de muncă,” a declarat Svetlana Bagaudinova, unul dintre autorii raportului. Jumătate dintre reformele aduse procedurilor de insolvenţă care au făcut obiectul raportului şi care s-au produs în ultimul an au avut loc în Europa de Est şi Asia Centrală. Măsurile care facilitează demararea unei afaceri, precum şi înregistrarea şi achitarea taxelor şi impozitelor au fost un numitor comun pentru ţările din această zonă.

Referitor la seria rapoartelor Doing Business
Doing Business analizează reglementările care se aplică agenţilor economici dintr-o anumită ţară pe toată durata ciclului de viaţă al acestora, inclusiv afaceri şi operaţiuni noi, comerţ exterior, fiscalitate şi închiderea unei afaceri. Doing Business nu determină toate aspectele mediului de afaceri care sunt relevante pentru societăţile comerciale şi pentru investitori. De exemplu, nu măsoară gradul de securitate, stabilitatea macroeconomică, corupţia, nivelul de calificare, sau puterea sistemelor financiare. Constatările acestui raport au stimulat dezbaterile economice în peste 80 de ţări şi a facilitat şi apariţia unui grup de cercetare din ce în ce mai mare care se concentrează pe modul în care reglementările dedicate societăţilor comerciale este legat de rezultatele economice în toate ţările.

Informaţii privitoare la Grupul Băncii Mondiale
Grupul Băncii Mondiale constituie una dintre cele mai mari surse din lume de finanţare şi de cunoștințe pentru ţările în curs de dezvoltare. Acest Grup reuneşte cinci instituţii înrudite: Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (International Bank for Reconstruction and Development - IBRD), Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare (International Development Association - IDA), Corporaţia Financiară Internaţională (International Finance Corporation - IFC); Agenţia de Garantare Multilaterală a Investiţiilor (Multilateral Investment Guarantee Agency - MIGA) şi Centrul Internaţional de Soluţionare a Litigiilor privind Investiţiile (International Centre for Settlement of Investment Disputes - ICSID). Fiecare instituţie joacă un rol distinct în misiunea de combatere a sărăciei şi de îmbunătăţire a standardelor de viaţă pentru locuitorii ţărilor în curs de dezvoltare.

Contacte media
În Europa Centrală şi de Est şi Asia Centrală
Ilya Sverdlov
tel : +7 (495) 411-7555
isverdlov@ifc.org
În Europa de Sud
Slobodan Brkic
tel : +381 (11) 30-23-750
sbrkic@ifc.org
În România
Daniel Kozak
tel : +4 021 20 10 324
dkozak@worldbank.orgApi
Api