COMUNICAT DE PRESĂ

Noua politică a Băncii Mondiale privind accesul la informaţii intră în vigoare începând cu 01 iulie 2010

3 iunie 2010
WASHINGTON, 3 iunie 2010 — Banca Mondială a declarat astăzi că este pe cale să demareze implementarea primei etape a noii sale politici privind Accesul la Informaţii începând cu data de 1 iulie, ceea ce constituie una dintre primele reforme majore pe care Banca le realizează pentru a-şi spori gradul de eficienţă, impact şi responsabilizare.
 
Această nouă politică plasează Banca în poziţia de lider în ceea ce priveşte transparenţa, în rândul organizaţiilor multilaterale. În acest fel, Banca trece de la o abordare care preciza categoriile de informaţii care putea fi făcute publice conform politicilor aplicabile publicităţii, la politici care facilitează disponibilitatea publică a tuturor informaţiilor aflate în posesia Băncii şi care nu se află în mod clar pe lista excepţiilor, cum ar fi informaţiile personale privitoare la personal şi documentele deliberative.

Noua politică oferă un acces mult sporit la informaţii în legătură cu proiectele aflate în curs de implementare, pentru a da publicului posibilitatea să urmărească un proiect pe toată durata ciclului de viaţă a proiectului.
 
Noua politică privind Accesul la Informaţie este mai mult decât o simplă modificare a politicilor.  Constituie o schimbare enormă pentru această instituţie, atât în ceea ce priveşte modul în care relaţionăm cu lumea exterioară, cât şi modul în care gestionăm informaţiile pe care le avem,” a spus Jeff Gutman, vicepreşedinte, responsabil cu Politicile Operaţionale şi Servicii de Ţară (Operations Policy and Country Services).
 
Banca va da publicităţii mult mai multe informaţii cu privire la deciziile-cheie care au fost luate în cadrul etapelor de elaborare şi implementare ale proiectelor, pentru a spori gradul de cunoaştere a operaţiunilor sprijinite de Bancă, precum şi pentru a obţine rezultate superioare legate de procesul de dezvoltare. Noile informaţii care vor fi disponibile includ şi decizii luate în cadrul şedinţelor de Analiză a Conceptelor de Proiect (Project Concept Review), misiunile de supervizare a proiectelor, precum şi evaluări ale proiectelor la mijlocul perioadei de implementare. Printre informaţiile care vor fi disponibile începând de la 01 iulie, menţionăm următoarele:

 • procesele verbale ale şedinţelor Board-ului;
 • rezumatele realizate de persoanele care prezidează şedinţele Board-ului şi ale Comitetului (Committee of the Whole meetings);
 • Rezumate ale altor discuţii;
 • Rapoartele Anuale ale Comitetelor Board-ului;
 • Situaţia de implementare şi Rapoartele privind Rezultatele (fragmente);
 • Declaraţiile financiare anuale auditate ale împrumutaţilor din cadrul proiectelor (pentru care se emite o invitaţie la negociere după data de 01 iulie 2010);
 • Analiza performanţei portofoliului de ţară;
 • Note de prezentare pentru proiectele de finanţare şi planuri de consultări pentru analizele de politici care se supun consultărilor externe.

Experienţa altor instituţii şi ţări care au adoptat politici de publicitate de această amploare demonstrează în mod clar că ne aşteaptă o curbă a învăţării foarte abruptă, însă Banca este angajată faţă de principiul că acesta este fundamentul acestei noi politici – maximizarea accesului la informaţie, pentru a îmbunătăţi calitatea procesului de dezvoltare,” a declarat Peter Stephens, preşedintele Grupului de Lucru pentru Accesul la Informaţie şi Director pentru Afaceri Externe.
 
În special, o mare provocare pentru Bancă va fi să urmărească toate informaţiile istorice care sunt eligibile spre a fi date publicităţii cu începere din 1 iulie şi să gestioneze creşterea anticipată a volumului de solicitări până la momentul în care noile sisteme sunt complet funcţionale, iar personalul este instruit şi familiarizat cu modalitatea de implementare a acestei politici. Banca va continua şi după data de 01 iulie să-şi instruiască personalul, să-şi modernizeze sistemele, să declasifice documentele istorice eligibile şi să-şi rafineze procedurile de lucru.
 
Pregătirile au demarat în noiembrie 2009 — atunci când Consiliul Directorilor Executive ai Băncii au aprobat noua politică — pentru a da în folosinţă sistemele şi procesele necesare pentru implementare. Acestea includ următoarele:

 • Modernizarea, extinderea, sau crearea unor noi sisteme IT, şi îmbunătăţirea capacităţii de utilizare a bazelor de date şi a interfeţei de acces pentru toţi utilizatorii;
 • Crearea şi automatizarea proceselor de lucru, pentru a facilita publicitatea proactivă pe site-ul extern al Băncii;
 • Pregătirea a mii de documente istorice, eligibile pentru publicitate, cu începere din 01 iulie 2010;
 • Elaborarea unui program de instruire şi asigurarea resurselor de sprijin la implementare, pentru peste 10.000 angajaţi;
 • Realizarea unei strategii de actualizare şi redefinire a funcţiei de informare publică şi a abordării procesului de furnizare a informaţiilor publice prin centrele publice de informare aflate în teritoriu;
 • Alinierea cadrului de traduceri al Băncii la noua politică; şi
 • Analiza şi modificarea definiţiilor legate de clasificarea informaţiilor.

Am conlucrat cu mai multe organizaţii ale societăţii civile pentru pregătirea acestei modificări de politici şi solicitarea de sprijin cu privire la problema complexă a ‘accesului’ pentru diverse grupuri de factori de interes, în special cu privire la capitalele din ţările îndepărtate aflate în curs de dezvoltare, precum şi cu privire la traduceri şi la modalităţile în care putem ajuta la testarea noului sistem şi la identificarea oricăror posibile obstacole neprevăzute,” a declarat Marwan Muasher, Prim Vicepreşedinte pentru Afaceri Externe.
 
Noua politică, ce se întemeiază pe prevederile Legii privind Accesul la Informaţie din India şi pe Legea privind Liberul Acces la Informaţiile de Interes Public aplicabilă în SUA, mai include şi prevederi care ne vor permite declasificarea în timp a anumitor informaţii – după 5, 10, sau 20 de ani – recunoscut fiind faptul că sensibilitatea informaţiile scade odată trecerea timpului. Se introduce de asemenea şi dreptul de contestare.
 
Orice solicitant poate depune o contestaţie în cazul în care consideră că Banca a refuzat dreptul de acces în mod inadecvat sau fără motiv la anumite informaţii disponibile public în conformitate cu prevederile noii politici, sau în cazul în care solicitantul doreşte publicarea unor informaţii de interes public ce sunt restricţionate conform politicii respective,” a spus Anne-Marie Leroy, prim vicepreşedinte şi Consilier General, World Bank Group.
 
Noua Politică privind Accesul la Informaţii se aplică IBRD şi IDA. IFC şi MIGA îşi propriile politici de publicitate a informaţiilor.
 
Această nouă politică este disponibilă online şi va fi tradusă în mai multe limbi străine, inclusiv limbile arabă, chineză, franceză, portugheză, rusă şi spaniolă. 

Alte reforme interne întreprinse de Banca Mondială se referă la domenii critice, cum ar fi eficientizarea împrumuturilor, acordarea unei ponderi mai mari ţărilor aflate în curs de dezvoltare în cadrul activităţii instituţiei, sporirea personalului din ţările aflate în curs de dezvoltare pentru a acorda o asistenţă mai bună beneficiarilor în activitatea lor de reducere a gradului de sărăcie, şi furnizarea de acces gratuit şi facil la vastele baze de date pe care Banca le deţine în domeniul dezvoltării.

Contextul şi evoluţia politicii
 
Banca a emis prima Directivă privind Publicitatea Informaţiilor în anul 1985. Consiliul Directorilor Executivi a aprobat prima politică a Băncii în domeniul publicităţii informaţiilor în 1993. Această politică a evoluat în ultimii 15 ani, Directorii Executivi şi Conducerea Băncii revizuind periodic această politică şi extinzându-i aria de acoperire în repetate rânduri, în anii 2001, 2002, 2003 şi 2005.
 
Noua Politică privind Accesul la Informaţii Publice se întemeiază pe consultări interne şi externe care au fost susţinute în 33 de ţări, precum şi prin intermediul site-ului extern al Băncii, care au fost realizate în perioada martie – iunie 2009.  Această nouă Politică reflectă părerile statele membre, ale organizaţiilor societăţii civile, profesori universitari, parlamentari, presă, sectorul privat, organizaţii internaţionale, finanţatori, şi personal al Băncii.

Contacte media
David Theis
tel : 001 202-458-8626Api
Api

Welcome