OPINIE

Femeile pot schimba România

7 martie 2014


Elisabetta Capannelli, Ana Maria Mihăescu

Cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, conducerea la nivel de țară a Grupului Băncii Mondiale dorește să mulțumească femeilor din România pentru contribuția lor la viaţa şi activităţile societăţii. Confirmam angajamentul nostru de a trece prin filtrul genului toate activitățile Băncii în România pentru o creştere favorabilă incluziunii și pentru a sprijini eforturile țării de a reduce inegalitățile dintre bărbați și femei. 


Elisabetta Capannelli, Manager de Ţară pentru România, Banca Mondială

„Potrivit unor estimări recente, există între 1.200.000 și 2.500.000 de cetățeni romi în România (adică între 6% și 12% din totalul populației). Însă romii sunt săraci, vulnerabili și excluși din punct de vedere social, iar acest lucru limitează mult șansele lor de a contribui la creșterea economică a țării. Gradul de risc de sărăcie al populației rome din România, de 84%, este de aproape trei ori mai mare decât în cazul populației non-rome învecinate. Diferenţa dintre genuri constituie o problemă majoră, iar situația este mult mai sumbră pentru fetele și femeile rome în ceea ce privește statutul, educația și accesul lor la slujbe. Investiția în femeile rome va declanșa un lanț de efecte pozitive în ceea ce privește schimbările sociale. Femeile rome pot oferi speranță pentru generațiile viitoare, dacă au acces la un sistem sanitar și de educație mai bun, la condiții de trai mai bune. Trebuie create politici eficiente care să vizeze în primul rând femeile, investind în educația lor, în includerea și sprijinirea lor pe piața muncii. La Banca Mondială, deținem cunoștințele și capacitatea de a demonstra că incluziunea în general, și incluziunea femeilor rome în special, sunt lucruri fireşti de făcut, precum şi măsuri inteligente din punct de vedere economic. Aceasta face parte din misiunea mea și sper că femeile din România mi se vor alătura în a asigura împreună un echilibru de gen în creşterea incluzivă.”


" Investiția în femeile rome va declanșa un lanț de efecte pozitive în ceea ce privește schimbările sociale. Femeile rome pot oferi speranță pentru generațiile viitoare, dacă au acces la un sistem sanitar și de educație mai bun, la condiții de trai mai bune.  "
Image

Elisabetta Capannelli

Manager de Ţară pentru România, Banca Mondială


Ana Maria Mihăescu, Șeful Misiunii Corporaţiei Financiare Internaţionale (IFC) în România

„Fiind preocupată de egalitatea de gen și diversitate, din momentul în care am preluat conducerea portofoliului IFC pentru România, m-am concentrat asupra stimulării participării femeilor în sectorul privat din România – în calitate de lideri de top, antreprenori, angajați talentați, consumatori conștienți și factori interesaţi, ca mijloc de a promova şi de a susţine incluziunea și egalitatea de gen în societate.”


Image

Femeile din Biroul de Țară al Băncii Mondiale vă salută.


Api
Api

Welcome