OPINIE

Moldova: e timpul să fie accelerate reformele

15 noiembrie 2013


Qimiao Fan, Directorul regional al Băncii Mondiale pentru Belarus, Moldova și UcrainaÎn ultimii zece ani Moldova a realizat progrese importante în dezvoltarea sa. Economia a crescut în mediu cu 4,7 procente, în timp ce rata sărăciei s-a redus de la 29 procente în 2003 la 16,6 procente în 2012. Țara a depășit cu bine criza economică globală și cu un management macroeconomic prudent și continuu se prognozează atingerea unei creșteri a PIB-ului de 5,5 procente în 2013. De asemenea, Moldova se poate mândri cu un acces aproape universal la educație și progrese semnificative în combaterea bolilor infecțioase. În ultimii ani ea a pus bazele unui sistem mai durabil de asistență socială, care direcționează mai bine beneficiile către sărăci. În rezultat, din 2009-2012 cota transferurilor bănești direcționate în cheltuielile generale pentru asistență socială s-a majorat de la 9 la 31 procente.

În pofida acestor realizări, Moldova rămâne una din cele mai sărace țări din Europa. Venitul național brut al țării a fost de 2.250 dolari SUA în 2012. În pofida creșterii cuadruple față de 2002, acesta reprezintă doar o pătrime din indicele vecinului său vestic din UE, România. Creșterea PIB a fost volatilă și vulnerabilă la șocurile economice și nu a generat locuri de muncă. Țara se clasează pe poziția 89 din 148 economii în Indicatorul Competitivității Globale pentru 2013-2014, realizat de Forumul Economic Global. Calitatea serviciilor de educație și sănătate rămâne a fi joasă și afectează cel mai mult persoanele cele mai sărace. Conform Programului de evaluare internațională a elevilor (PISA) din 2009, Moldova figurează la coada clasamentelor europene în materie de calitate a educației. Circa 60 de procente de elevi nu au nivelul de proficiență de bază în citire și matematică, iar elevii din zonele rurale au o performanță cu mult mai proastă. Rata mortalității în rândul adulților cu vârsta între 15-60 de ani este în mediu cu 50 procente mai înaltă decât în UE, în timp ce incidența mortalității cauzată de boli cronice este înaltă. Pe lângă aceasta, productivitatea agriculturii rămâne relativ scăzută și creșterea este constrânsă de evenimente climatice extreme frecvente.

Pentru a susține progresele recente și pentru a depăși provocările existente, Moldova trebuie să accelereze reformele în mai multe domenii.

În primul rând, Moldova trebuie să sporească competitivitatea întreprinderilor sale private prin îmbunătățirea în continuare a mediului de afaceri, sporirea eficacității instituțiilor publice și asigurarea accesului la finanțare pe termene mai lungi, în special pentru companiile mici și mijlocii. O prioritate majoră este necesitatea consolidării stabilității și transparenței în sectorul financiar. Evenimentele recente legate de Banca de Economii și atacurile raider asupra altor bănci comerciale au accentuat necesitatea urgentă de a avea reglementatori puternici și independenți care pot asigura o supraveghere adecvată și pot întreprinde acțiuni prompte de sancționare, atunci când e nevoie.

În al doilea rând, țara trebuie să continue creșterea calității educației și serviciilor de sănătate, să abordeze provocările demografice și să protejeze persoanele sărace și vulnerabile. Acest lucru va fi realizat doar cu eforturi ferme și determinate menite să amelioreze performanța instituțiilor de învățământ și medicale, calitatea personalului și eficacitatea, eficiența și echitatea cheltuielilor publice.

În al treilea rând, este imperativ să fie abordate efectele devastatoare ale evenimentelor climatice asupra agriculturii și mediului rural, să fie ameliorată gestiunea resurselor naturale și să fie asigurată o dezvoltare durabilă prin consolidarea eficacității și securității energetice. Aceste acțiuni îi vor proteja pe cei mai vulnerabili și vor stimula rezistența țării la șocurile externe.

Dar cel mai important lucru este că Moldova trebuie să-și intensifice eforturile de îmbunătățire a guvernării, transparenței și responsabilizării tuturor instituțiilor publice și să combată corupția. Acest demers este esențial pentru a reduce în continuare sărăcia și a asigura prosperitate tuturor.

Parafarea Acordului de Asociere și Acordului de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător cu UE, în cadrul Summitului Parteneriatului Estic de la Vilnius, luna aceasta, prezintă o oportunitate istorică pentru Moldova de a accelera ritmul reformelor. Noi, Grupul Băncii Mondiale, suntem pregătiți să susținem Moldova în eforturile sale de a face țara un loc cu adevărat mai bun pentru toți cetățenii săi.

Qimiao Fan, Directorul regional al Băncii Mondiale pentru Belarus, Moldova și Ucraina


Contacte media
În Chișinău
Victor Neagu
tel :  +373-22-200706
vneagu@worldbank.org

Api
Api

Welcome