COMUNICAT DE PRESĂ

Moldova trebuie să accelereze ritmul reformelor pentru a reduce sărăcia și a asigura prosperitate tuturor

13 noiembrie 2013CHIȘINĂU, 13 noiembrie 2013 – Directorul regional al Băncii Mondiale pentru Belarus, Moldova și Ucraina, Qimiao Fan, a efectuat o vizită la Chișinău în perioada 10-13 noiembrie, pentru a discuta cu autoritățile statului și partenerii de dezvoltare ai Moldovei suportul curent oferit de Grupul Băncii Mondiale pentru agenda de dezvoltare a țării.

Discuțiile cu Președintele Timofti, Prim-ministrul Leancă și alți membri ai Guvernului, cât și cu lideri ai partidelor politice și parlamentari, s-au concentrat pe domeniile principale de asistență ale Grupului Băncii Mondiale în următorii patru ani. Consiliul Directorilor executivi al Grupului Băncii Mondiale a discutat recent Strategia de Parteneriat cu Țara (SPT) pentru Moldova pentru anii 2014-2017. Noua SPȚ va oferi circa 570 milioane dolari SUA pentru trei piloni: (i) sporirea competitivității, (ii) consolidarea capitalului uman și reducerea riscurilor sociale și (ii) promovarea unei Moldove verzi, curate și rezistente, pentru a asista țara în implementarea Strategiei sale Naționale de Dezvoltare „Moldova 2020”.

„În discuțiile purtate cu decidenții politici și liderii partidelor din Moldova am reiterat disponibilitatea Grupului Băncii Mondiale de a asista țara în realizarea unei game largi de priorități de reformă”, a declarat dl Fan. „Accelerarea reformelor este critică pentru a reduce sărăcia și a asigura prosperitate tuturor.”

În special, sunt necesare eforturi mai concertate de îmbunătățire a guvernării și mediului de afaceri, îndeosebi în sectorul financiar. „Pentru a asigura politici monetare eficace și o supraveghere adecvată a sectorului financiar, competențele și independența Băncii Naționale a Moldovei și a altor reglementatori financiari trebuie să fie pe deplin protejate prin lege”, a accentuat dl Fan.

În cadrul vizitei dl Fan a discutat cu autoritățile și despre statutul de implementare al proiectelor în derulare și pregătirea unor proiecte noi.

Din momentul aderării Moldovei la Banca Mondială în 1992, peste un miliard de dolari SUA au fost alocați pentru 49 de operațiuni la nivel de țară. În prezent, portofoliul Băncii Mondiale include 11 proiecte active, angajamentele totale constituind 205,7 milioane dolari SUA. Domeniile de asistență includ reforma regulatorie și dezvoltarea afacerilor, educația, asistența socială, guvernarea electronică, sănătatea, aprovizionarea cu apă și canalizare, agricultura și altele. Corporaţia Financiară Internaţională a oferit investiții totale în sumă de 191 milioane dolari SUA, iar Agenţia Multilaterală de Garantare a Investiţiilor a oferit garanții totale în sumă de 95 milioane dolari SUA. Ambele instituții sunt membre ale Grupului Băncii Mondiale.

Contacte media
În Chișinău
Victor Neagu
tel : +373-22-200706
vneagu@worldbank.org


COMUNICAT DE PRESĂ NR.:
2014/ECA

Api
Api

Welcome