REPORTAJ

Banca Mondială susține egalitatea pentru femeile din România

02 aprilie 2014


Image

IFC, through its Banking-on-Women Program, has established a loan agreement with Garanti Bank to help Romanian women run their own businesses.


Idei principale
  • România a înregistrat progrese semnificative în îmbunătățirea egalității între sexe în ultimii cincizeci de ani, dar rămân în continuare probleme serioase.
  • Rapoarte recente ale Grupului Băncii Mondiale și ale IFC, ale Forumului Economic Mondial și ale Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare evidențiază domeniile specifice în care se confruntă femeile din România cu cele mai mari obstacole economice.
  • Noua strategie pentru operațiunile Grupului Băncii Mondiale în România cuprinde elemente-cheie pe trei principii şi anume îmbunătățirea accesului la oportunități economice, creșterea nivelului de educație, precum și creșterea gradului de exprimare a opiniei și de luare a măsurilor pentru femei.

De-a lungul ultimilor 50 de ani, statutul juridic al femeilor s-a îmbunătățit în România, așa cum s-a întâmplat şi în întreaga lume. Totuși, în ciuda acestui progres, multe provocări legate de abordarea vulnerabilităților femeilor ca grup social încă persistă. Ca răspuns la această situație, Grupul Băncii Mondiale (GBM) a făcut din egalitatea între sexe una dintre provocările cheie pentru a fi abordate în România.

În concordanţă cu articolul recent Femeile, Afacerile și Legea 2014: Eliminarea Restricțiilor pentru a Spori Egalitatea între Sexe, multe legi încă îngreunează participarea totală a femeilor la viața economică din România - inclusiv dificultatea ridicată în obținerea unui loc de muncă sau în începerea unei afaceri. Raportul, un raport comun IFC-Banca Mondială care măsoară gradul în care legile, regulamentele și instituțiile fac diferenţierea între femei și bărbați în moduri care pot afecta interesul femeilor, capacitatea acestora de lucru sau de a înființa și conduce o afacere, constată că normele discriminatorii din țară împiedică femeile să acceadă la anumite locuri de muncă, restricționează accesul la capital pentru firmele deținute de femei și limitează capacitatea femeilor de a lua decizii legale.

Confruntarea Problemelor

Din păcate, aceste probleme nu se limitează doar la domeniul legal. Barierele din calea implicării femeilor în oportunități economice subliniate de acest raport sunt reflectate în mod similar şi în alte zone ale țării. În general, România se clasează chiar la mijlocul țărilor evaluate pentru egalitatea între sexe în cadrul Indexului Global al Diferenței între Sexe al Forumului Economic Mondial(FEC) și pentru Măsurile de Conferire a Puterii Femeilor de către Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PDNU). Ambele resurse recunosc progresele pe care România le-a făcut în ultimele decenii, subliniind în același timp efortul care trebuie încă depus.

Cu scopul de a face față acestor provocări, Grupul Băncii Mondiale din România a identificat domenii cheie de angajament care pot distribui în cadrul celor trei principii viitoarea strategie pentru operațiunile Grupului Băncii Mondiale în România: crearea unui guvern al secolului 21, stimularea creșterii economice și crearea de noi locuri de muncă precum și creșterea incluziunii sociale. În cadrul acestor principii, GBM va integra femeile prin intermediul cadrelor de monitorizare și evaluare, va scoate în evidenţă locuri de muncă care să stimuleze productivitatea și să extindă oportunitățile de angajare si în rândul femeilor și va viza analiza genului, acțiuni și activităţi de monitorizare care pot îmbunătăți includerea socială - în special în rândul femeilor ce aparţin etniei rome.


" Multe societăți au făcut progrese, mișcându-se gradual în a eradica formele înrădăcinate de discriminare împotriva femeilor, si totuși mai sunt multe de făcut. "

Jim Yong Kim

Președintele Grupului Băncii Mondiale

Abordarea decalajelor

Acest angajament crescut în raport cu genul din cadrul strategiei va contribui la îmbunătățirea activității economice din România peste granițe și va avea un impact deosebit asupra a trei domenii-cheie: acordarea educației, acces la oportunități economice precum şi opinie şi acțiune. În timp ce doar câteva lacune legate de gen persistă în educația din România, acestea sunt totuși pronunțate. Atunci când sunt combinate cu accesul femeilor la oportunitățile economice dar şi cu libertatea de exprimare a opiniei şi de luare a măsurilor - două zone în care diferențele dintre sexe sunt evidențiate în mod special - aceste lacune limitează creșterea includerii, limitează reducerea sărăciei și restricționează prosperitatea comună.

Accesul la oportunități economice

În cazul în care România îşi va atinge obiectivul de a avea o rată de ocupare a locurilor de muncă de 70%, ea trebuie să crească nivelul de angajare pentru femei. Există diferențe între sexe în cadrul ocupării forței de muncă, la  nivelul salarial, la spiritul antreprenorial și la nivelul pensiilor. Statistic, există un decalaj între sexe de 15 puncte procentuale, între bărbați și femei în rata de participare la forța de muncă - mai mult decât în Uniunea Europeană per ansamblu. Diferența de remunerare între femei și bărbați a fost, de asemenea, estimată la 9,7% în 2012, astfel reflectând segregarea ocupațională și discriminarea la locul de muncă.

Mai mult, femeile din România reprezintă mai puțin de o treime din proprietarii de afaceri. Pentru a aborda această provocare, IFC, prin intermediul Programului său Banking pentru Femei, a stabilit un acord de împrumut cu Garanti Bank pentru a ajuta femeile din țară să-şi conducă propriile afaceri.

Acordarea educației

Lacune în educație există nu numai între bărbații și femeile din România, dar, de asemenea, între diferite segmente ale femeilor din întreaga țară. De exemplu, femeile de etnie romă, în medie, frecventează cursurile școlare doar 5 ani - jumătate din media pentru alte grupuri de femei din țară. De asemenea, există diferenţe mari între femeile din mediul rural și urban, cu aproape 68% dintre femeile din mediul urban care finalizează învățământul secundar în comparație cu doar 42% dintre femeile din mediul rural.

Libertatea de exprimare a opiniilor şi de luare a măsurilor

Femeile au o prezență limitată în procesul de luare a deciziilor publice, cu doar 12% din locurile din parlamentul național fiind deținute în prezent de către femei. Doar 19% dintre miniștri sunt femei. Violența în familie este o altă manifestare a lipsei de libertate de exprimare a opiniilor de luare a măsurilor pentru femeile din România. În cele aproape 48.000 de cazuri de violență domestică înregistrate oficial în perioada 2004-2008 cele mai multe victime au fost femei adulte cu vârste cuprinse între 25 şi 45 de ani. Dovezile empirice care leagă violența bazată pe gen de sentimentul de proprietate arată că violența în familie este redusă față de femei care dețin case și alte bunuri. Acest drept de proprietate oferă securitate economică și fizică, crește stima de sine și oferă femeilor opțiuni de ieșire dintr-o relație abuzivă.

Această ordine de zi, deși descurajatoare, trebuie îndeplinită cu scopul de a plasa femeile și bărbații pe poziții de egalitate - atât din punct de vedere economic, cât și social. Prin abordarea acestei provocări, Grupul Băncii Mondiale ajută deschizând calea pentru un viitor mai bun atât pentru femeile cât și pentru bărbații din România - permițând tuturor să-şi trăiască viața la potențialul maxim, fie al ei sau al lui. 


Api
Api