Skip to Main Navigation
BRIEF 01 septembrie 2020

Portofoliul de dezvoltare urbană în România

Animația ilustrează o serie de rezultate cheie ale portofoliului de dezvoltare urbană al Băncii Mondiale în România din 2018 și până în prezent, precum și principalele obiective stabilite pentru perioada următoare.

World Bank Group


76% dintre români trăiesc într-un oraș sau o zonă periurbană, iar acestea generează 97% din producția economică a României (procentaje calculate folosind o nouă metodologie globală pentru analizarea gradului de urbanizare).  O dezvoltare urbană corectă conduce la creștere economică de care beneficiază atât cetățenii din mediul urban, cât și ceilalți 24% de români din zone limitrofe care ar trebui să beneficieze de acces egal la oportunitățile oferite de orașe, cum ar fi accesul la educație, locuri de muncă, infrastructură de sănătate și diverse opțiuni pentru activități de agrement.

De zeci de ani, orașele românești au oferit multe motive de mândrie. La începutul anilor 1900, București, capitala, a fost supranumit „Micul Paris”, datorită numeroaselor influențe franceze asupra arhitecturii și societății locale, precum și a replicii faimosului Arc de Triumf. În România centrală, la munte, micul oraș Sinaia găzduiește primul castel european iluminat complet cu curent electric și anume Castelul Peleș, construit în 1888. Un an mai târziu, Timișoara, în vestul României, a devenit primul oraș din Europa cu iluminat stradal electric.

Image


Astăzi, Bucureștiul este un oraș în creștere, cu un Produs Intern Brut pe cap de locuitor la paritatea puterii de cumpărare care a depășit media Uniunii Europene, iar alte orașe secundare din țară devin hub-uri ale prosperității și inovării. Municipiul Bucureşti alături de cei șapte poli de creștere regionali - Brașov, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Iași, Ploiești şi Timișoara concentrează 50% din populația țării și generează 75% din veniturile firmelor din România.

Orașele sunt esențiale pentru creșterea economică a României, iar autoritățile publice joacă un rol cheie în susținerea și dezvoltarea acestora. Pentru a răspunde provocărilor întâmpinate de orașele românești, Banca Mondială derulează proiecte în cadrul unui portofoliu complex în domeniul dezvoltării urbane. Mai mult de zece proiecte implementate au fost dedicate acestui sector de la deschiderea biroului din București din anul 1991. Alte opt servicii de asistență tehnică sunt în curs de derulare și constau în peste 70 de activități distincte. Aceste proiecte sunt implementate în parteneriat cu guverne centrale și locale, precum și în permanentă consultare cu părți interesate atât din interiorul cât și din afara țării. Prin intermediul asistenței tehnice, Banca Mondială sprijină orașele din România în a fi cât mai:

  • Competitive
  • Verzi și reziliente
  • Echitabile și juste
  • Bine guvernate

În perioada următoare, Banca Mondială continuă să lucreze cu municipalități din întreaga țară pentru a dezvolta orașele secundare și regiunea București - Ilfov, consolidând astfel creșterea economică a României. În plus, ajută guvernul central să elaboreze prima politică urbană a României menită să ghideze o coordonare mai bună a resurselor și a proiectelor de dezvoltare și, astfel, să încurajeze o dezvoltare economică sustenabilă și inclusivă. 

Sumar proiecte în curs de implementare


DESCARCĂ RAPOARTELE BĂNCII MONDIALE

Armonizarea proiectelor finanțate de la bugetul de stat și prin fonduri europene în regiuni din România

O propunere pentru o mai bună coordonare și armonizare a investițiilor publice regionale și locale din România, cu accent pe Planul Național de Dezvoltare Locală de 10 miliarde de dolari (cel mai mare program de investiții finanțat de la bugetul de stat din România).

Ghiduri de investiții în infrastructură publică locală

 

Un cadru de prioritizare cuprinzător pentru investițiile în infrastructură publică locală și regională, efectuate prin intermediul Planului Național de Dezvoltare Locală (PNDL) și cu un set de instrumente pentru implementarea acestor cadre de prioritizare în alte țări.

Strategia națională de locuire

 

Prima strategie națională în domeniul locuirii în România, cu propuneri clare pentru o mai bună direcționare a resurselor publice și pentru deblocarea resurselor private pentru a rezolva nevoile și problemele de locuire din țară.

Prioritizarea proiectelor în Alba Iulia

 

A fost dezvoltat un cadru pilot de prioritizare de proiecte pentru liste cuprinzătoare și diversificate de proiecte (similare cu cele din majoritatea strategiilor de dezvoltare locală). Cadrul a fost utilizat în proiectarea Programului Operațional Regional 2014-2020, precum și de o serie de administrații subnaționale din România.

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru polul de creștere Ploiești pentru perioada 2014 - 2020

Elaborată în paralel cu un proiect axat pe proiectarea Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, aceasta a fost prima strategie integrată de dezvoltare urbană pregătită pentru accesarea fondurilor UE pentru perioada de programare 2014-2020 în cadrul axei 4 a POR 2014- 2020 (cu fonduri dedicate pentru capitalele de județ). Strategia a servit ca model pentru celelalte 38 de astfel de strategii care au fost pregătite ulterior pentru celelalte reședințe de județ din România.

Poli de creștere mai puternici

 

A fost elaborat un set de recomandări pentru consolidarea economiilor locale ale principalelor motoare economice din România, din afara Bucureștiului.

Îmbunătățirea eficienței energetice în polii de creștere din România

 

A fost implementat instrumentul TRACE al Băncii Mondiale (Tool for Rapid Assessment of City Energy / Instrument pentru evaluarea rapidă a energiei orașului) în cei 7 poli de creștere din România, pentru a determina zonele / sectoarele cu cele mai mari beneficii din intervențiile de eficiență energetică și cu propuneri concrete despre cum ar putea fi obținute aceste beneficii.

Îmbunătățirea planificării spațiale, condiție preliminară pentru dezvoltare urbană durabilă

 

 

Luând în considerare planificarea centralizată a perioadei comuniste și lipsa planificării din cadrul anilor de tranziție post - 1989, orașele românești necesită instrumente de planificare spațială mai bune pentru a rezolva disfuncțiile majore (de exemplu, extinderea necontrolată), precum și alte probleme (de exemplu, terenurile de tip brownfield - zone industriale dezafectate). Documentul propune o nouă modalitate de proiectare și utilizare a instrumentelor de planificare spațială și teritorială.

Orașe competitive: Remodelarea geografiei economice a României

 

A fost aplicat cadrul analitic dezvoltat în „World Development Report 2009: Reshaping Economic Geography” în contextul României, iar principalele recomandări au fost preluate în Strategia Națională de Dezvoltare Teritorială (sdtr.ro).

Propuneri pentru Programul Operațional Regional 2014-2020

 

Pachet cuprinzător de propuneri, cu accent pe o gamă largă de probleme - de la sprijin mai eficient pentru beneficiari, la cadre de implementare mai puternice și criterii îmbunătățite de prioritizare a proiectelor.

Strategii integrate pentru comunități urbane marginalizate

 

Dezvoltarea unui cadru pilot de implementare pentru proiecte de dezvoltare locală administrate de comunitate, folosind cadrul CDD (Community Driven Development / Dezvoltare Administrată de Comunitate) al Băncii. Cadrul a fost adoptat atât în ​​POR 2014-2020, cât și în Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și a servit ca exemplu pentru alte țări ale UE.

România: Catching-Up Regions

 

Recomandări specifice pentru proiectarea unei abordări de dezvoltare urbană durabilă, pentru programele operaționale finanțate de Uniunea Europeană pentru perioada de programare 2014-2020.

România Metropolitană

 

Raportul oferă o serie de recomandări pentru consolidarea zonelor metropolitane și a aglomerărilor urbane în vederea susținerii creșterii economice la nivel regional și național în România.