BRIEF

Alăturați-vă grupului online de discuții despre schimbările climatice din România

05 februarie 2014Ca stat membru al UE, Guvernul României se angajează în lupta împotriva schimbărilor climatice și urmărește o creștere economică ecologică, cu emisii de carbon reduse. O bună înțelegere a impactului schimbărilor climatice și posibilitățile de câștig pentru ambele părţi și integrarea acțiunilor de temperare și adaptare în politicile, programele și strategiile naționale va constitui un pas esențial în schimbarea traseului de dezvoltare către o economie ecologică, rezistentă la schimbările climatice și cu emisii reduse de carbon în România.

Există un număr tot mai mare de profesioniști In România care sunt implicați în domeniul schimbărilor climatice.  Banca Mondială şi Ministerul Mediului si Schimbărilor Climatice, prin intermediul programului de Consultanță Tehnică pentru Schimbările Climatice în România, sponsorizează grupul online de discuții Schimbările Climatice în România (RO CC).  Grupul online de discuții RO CC va fi un forum online pentru profesioniștii interesați de și/sau care lucrează cu probleme legate de schimbări climatice în România pentru a face schimb de cunoștințe și experiențe care vizează integrarea și promovarea problemelor de schimbări climatice în dezvoltarea de politici, programe și planuri.

Grupul online de discuții RO CC este un instrument de comunicare cu acces liber care urmează principiile libertății de exprimare și susține responsabilitatea individuală pentru mesajele trimise de către abonați. Având un număr de aproximativ 250 de abonați în prezent, este format din persoane din medii etnice și culturale diverse. Cerem tuturor abonaților să dea dovadă de considerație și respect față de alții atunci când participă la discuții. 

Mesajele trimise listei de mesagerie a grupului ar trebui să aibă legătură cu problemele de schimbări climatice din România. Comunicările comerciale, de publicitate sau în masă nu ar trebui distribuite prin intermediul listei de adrese. Pentru a preveni transmiterea de mesaje nedorite și reclame comerciale către abonați, lista de distribuţie este moderată.

Vă rugăm să consultați secțiunea Referință Rapidă de mai jos cu privire la modul de înscriere în lista de distribuţie, publicare de mesaje sau părăsirea grupului.

Vă invităm să vă alăturaţi acestei platforme şi să bucuraţi de serviciile de schimb de informații și discuții deschise despre problemele legate de schimbări climatice în România oferite de grupul online de discuții.


*******************************************************************
REFERINȚĂ RAPIDĂ:

Pentru a vă abona (înscrie):  join-romania-cc@lists.worldbank.org (Calitatea de membru este confirmată automat, când solicitantul confirmă abonarea făcând clic pe link-ul primit la adresa email imediat după ce sistemul a înregistrat cererea.)

Pentru a vă dezabona:  leave-romania-cc@lists.worldbank.org
Pentru a publica mesaje:  romania-cc@lists.worldbank.org

Pentru mai multe informații despre sau probleme tehnice cu privire la utilizarea listei de adrese, vă rugăm contactați romania-cc-owner@lists.worldbank.org

Pentru orice sugestii pentru îmbunătățirea serviciilor grupului online de discuții România CC și dezvoltarea comunității de practică CC, vă rugăm contactați pe Dl. Jian Xie de la Banca Mondială la jxie@worldbank.org