publication

Reducerea sărăciei şi prosperitatea partajată în Moldova: progrese şi perspectiveImage

Prezentare generală
  • Republica Moldova a înregistrat o creștere economică rapidă în ultimii zece ani, însoțită de un progres semnificativ în reducerea sărăciei și prosperitate partajată.
  • Creșterea a fost determinată în principal de remitențe și pensii, și într-o măsură mai mică de salarii mai mari în sectoarele non-agricole, decât de creșterea ocupării forței de muncă.
  • Fiind una dintre cele mai sărace țări din Europa și Asia Centrală, Moldova trebuie să continue progresele înregistrate prin abordarea provocărilor structurale.

Image

Republica Moldova a înregistrat o creștere economică rapidă în ultimii zece ani, care a fost însoțită de reducerea sărăciei și performanțe bune în prosperitate partajată. Cu toate acestea, Moldova rămâne una dintre cele mai sărace țări din Europa și se confruntă cu provocări în susținerea progresului.

Descărcați raportul: Evaluarea sărăciei în Moldova 2016

 

Provocările pentru progrese includ inegalitățile spațiale și între grupuri, în special din cauza accesului inegal la bunuri, servicii și oportunități economice. Mai mult decât atât, consolidarea piețelor muncii persistent slabe pentru a stimula ocuparea forței de muncă, în special în sectoarele non-agricole, este esențială pentru susținerea progreselor spre obiectivele gemene de reducere a sărăciei și extindere a prosperității partajate și pentru abordarea problemelor asociate cu o populație în curs de îmbătrânire într-o manieră responsabilă din punct de vedere fiscal.

Image

În consecință, asigurarea viabilității sistemului de pensii și îmbunătățirea asistenței sociale sunt domenii necesare ale reformei, în special în contextul presiunilor fiscale, îmbătrânirea populației, precum și vulnerabilității sporite a celor săraci la șocuri.


" Consolidarea mijloacelor de existență ale micilor agricultori este extrem de importantă, deoarece sectorul agricol asigură în continuare 30 la sută din ocuparea forței de muncă, iar alți 24 la sută fiind angajați în activităţi agricole de mică intensitate. Deoarece majoritatea micilor fermieri nu sunt antrenaţi în activităţi comerciale, atunci urbanizarea, conectivitatea și angajarea în muncă în afara gospodăriilor agricole reprezintă cele mai bune opţiuni de ieşire din sărăcie.  "

Alex Kremer

Director de ţară pentru Moldova

Image

 

Descărcați capitolul privind sectorul agricol și transformarea sa structurală

 

 

Evaluarea Sărăciei în Moldova 2016 include trei direcții de analiză: acest raport, care examinează tendințele și factorii determinanți ai sărăciei și prosperității partajate; atât și analizele însoțitoare – „Diagnosticul locurilor de muncă în Moldova" și „Transformarea structurală a exploataţiilor agricole mici din Republica Moldova: implicaţii pentru reducerea sărăciei şi prosperitatea împărtăşită."

Diagnosticul locurilor de muncă diagnostic explorează în detalii provocările principale în calea cererii și ofertei muncii, în timp ce analiza transformării structurale se concentrează asupra sectorului agricol, cu scopul de a determina dacă acesta poate devein un factor determinant al progreselor.