publication

Studiul privind comerțul în MoldovaImage

Studiul privind comerțul în Moldova evaluează performanța comerțului extern al Republicii Moldova și oferă recomandări de politici pentru a stimula exporturile

Citiți rezumatul studiului aici.

În pofida creșterii economice puternice din anul 2000, Moldova rămâne una dintre cele mai sărace țări din regiune. Dependența excesivă de remitențe, dependența exportului de un număr redus de produse, precum și crearea de locuri de muncă interne insuficiente face economia Moldovei extrem de vulnerabilă la condițiile externe.

Fiind o economie mică și deschisă, potențialul de dezvoltare al Moldovei este legat de strategia de integrare comercială și de investiții. Republica Moldova este situată între două piețe mari: Uniunea Europeană (UE), care absoarbe mai mult de jumătate din exporturile Moldovei, și Federația Rusă.

Reducerea distanței economice pînă la piețele regionale mari și obținerea beneficiilor de la deschidere este esențială pentru depășirea constrângerilor structurale ale Moldovei și stimularea creșterii conduse de export. Obiectivul Studiului privind comerțul în Moldova este de a contribui la o mai bună înțelegere a factorilor și provocărilor care stau la baza performanțelor comerțului exterior al Republicii Moldova și de a identifica reformele de politici care pot spori competitivitatea firmelor exportatoare din Moldova și valoarea adăugată a exporturilor lor.


" Pentru a încuraja exporturile, țara trebuie să adere la lanțurile de valoarea regionale și globale pentru a deveni mai eficientă în ceea ce deja produce și pentru a inova. Atragerea investițiilor, atât străine cât și locale, sunt de asemenea importante. "

Gonzalo Varela

Economist în domeniul comerțului

Restul raportului este structurat după cum urmează: (ii) secțiunea doi rezumă analiza performanței la export a Moldovei; (Iii) secțiunea trei se axează pe constrângerile aferente competitivității Moldovei; (Iv) în secțiunea patru, autorii analizează scenarii de politică comercială alternative și implicațiile acestora pentru economia moldovenească; (V) secțiunea cinci sintetizeaza analize cu privire la constrângerile privind competitivitatea agriculturii și a exporturilor existente, în timp ce secțiunea șase evaluează performanța zonelor economice libere din Moldova. În secțiunea finală, autorii prezintă recomandările de politici.

Moldova: analiza competitivității comerțului (ENG)

Cât de bun este ZLSAC pentru Moldova? Analiza opțiunilor de politici comerciale (ENG)

Analiza competitivității în sectorul agricol (ENG)

Performanța zonelor economice libere în Moldova (ENG)


multimedia