Informacje wykorzystywane do budowy polskiej gospodarki

25 marca 2015Firma budowlana Capital Park buduje nową Polskę, a przynajmniej nową Warszawę. W tym celu potrzebuje dostępu do inwestycji zagranicznych.  Capital Park jest w trakcie budowy wielkiego, nowego osiedla na przedmieściach Warszawy, w którym znajdą się setki lokali mieszkalnych. 

Zdaniem Michała Koślacza z Capital Park jasne i zrozumiałe informacje finansowe są wręcz niezbędne do pozyskania środków na finansowanie inwestycji. „Informacje sporządzone zgodnie z międzynarodowymi standardami finansowymi to więcej kapitału”, twierdzi. „A to przekłada się na większą stabilność w polskiej gospodarce – im więcej firm będzie stosować tego rodzaju standardy finansowe, jakie stosujemy w Capital Park, tym lepiej.”

Capital Park, podobnie jak wiele innych polskich przedsiębiorstw, może korzystać z wysiłków mających na celu dostosowanie pracy polskich księgowych i biegłych rewidentów  do międzynarodowych standardów, określanych fachowo jako  Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, w skrócie MSSF. W oparciu o wskazówki Banku Światowego i finansowanie ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, sprawozdawczość finansowa w Polsce staje się bardziej przejrzysta i zrozumiała, co ma kluczowe znaczenie dla przyciągnięcia inwestycji.


" Informacje sporządzone zgodnie z międzynarodowymi standardami finansowymi to więcej kapitału. Im więcej firm będzie stosować tego rodzaju standardy finansowe, tym lepiej. "

Michał Koślacz

firma Capital Park

Image

Na parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Piotr Kajczuk z GPW obserwuje debiut giełdowy Vigo Systems. Vigo to polska spółka specjalizująca się w budowie miniaturowych detektorów podczerwieni wykorzystywanych na całym świecie dla celów wojskowych, a także w badaniach kosmosu. Vigo dołącza do grona około 500 spółek notowanych na GPW w Warszawie. 

Jak mówi Piotr Kajczuk, sukces giełdy opera się na informacji. „Dostęp do informacji powinien być równy - taki sam dla wszystkich. MSSF tworzą wspólny język komunikacji i porozumienia na rynku.”

Zdaniem ekspertów zastosowanie międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej w Polsce ma istotne znaczenie dla krajowej gospodarki, ponieważ bardziej transparentne i zrozumiałe informacje finansowe są fundamentem zaufania, a zaufanie to warunek konieczny dla inwestycji. „Przejrzystość to jeden z priorytetów”, mówi Małgorzata Mazurkiewicz, dyplomowana księgowa. „Świat jest globalną wioską, dlatego chcąc inwestować i pozyskiwać inwestycje musimy przestrzegać globalnych standardów.”

Od bilansu do etyki

Globalne standardy to także etyka, jak podkreśla Roland Python stojący na czele Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, z którego środków finansowany jest projekt szkoleń dla przyszłych księgowych i rewidentów. „W skład programu szkoleniowego wchodzi bardzo ważny moduł poświęcony etyce. Nie chodzi tylko o przestrzeganie standardów i wytycznych, ale generalnie o podkreślenie roli etyki w środowisku finansowym.” 

Program szkoleniowy jest kompleksowy i nakierowany na kształtowanie umiejętności potrzebnych w miejscu pracy, twierdzi Krzysztof Burnos z Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. „Sądzę, że jesteśmy w trakcie całego procesu: biegli rewidenci mają już za sobą szkolenie teoretyczne, a teraz rozpocznie się drugi etap – bardzo ważne warsztaty o praktycznym charakterze”. 


" Przejrzystość to jeden z priorytetów. Świat jest globalną wioską, dlatego chcąc inwestować i pozyskiwać inwestycje musimy przestrzegać globalnych standardów. "

Małgorzata Mazurkiewicz

księgowa


Ekonomiści przypominają, ze stawką jest długofalowa stabilność leżąca u podstaw wzrostu i dywersyfikacji polskiej gospodarki. Im więcej inwestycji kapitałowych, tym więcej nowych i rozwijających się firm oraz miejsc pracy, a także większe możliwości oszczędzania pieniędzy.  

Dzięki profesjonalnym szkoleniom i międzynarodowym standardom polskie przedsiębiorstwa mogą tworzyć biznes plany wysokiej jakości, pozyskiwać inwestycje zagraniczne i stosować się do regulacji unijnych.  

W krótkim horyzoncie czasowym skorzystają na tym poszczególne firmy. W długim okresie, zdaniem ekonomistów, skorzysta cała gospodarka.
projekty na mapieWelcome