Polska przyjmuje mądre podejście do zmian klimatu

24 kwietnia 2014Bank Światowy, przez udzielenie pomocy technicznej, pomógł rządowi Polski w stworzeniu jednostki modelowania klimatu dla resortów finansów, gospodarki i środowiska. Jednostka ta analizuje obecnie możliwości zmniejszenia emisji dwutlenku węgla w Polsce które można by zastosować bez szkody dla jej długoterminowego potencjału rozwoju gospodarczego.

Polska poradziła sobie ze złożonym procesem transformacji w latach 90-tych ubiegłego wieku, jednak obecnie stoi przed nowym wyzwaniem: restrukturyzacji w sposób przyjazny dla klimatu.  

Znalezienie odpowiedzi na to zagadnienie jest celem niedawno zorganizowanych warsztatów.  Wchodzą one w skład jednostki modelowania klimatu stworzonej przez Ministerstwo Finansów we współpracy z Ministerstwem Gospodarki i Ministerstwem Środowiska, w połączeniu z pomocą techniczną Banku Światowego.

Warsztaty umożliwią przedstawicielom administracji z resortów finansów, gospodarki i środowiska zbieranie i wymianę pomysłów z przedstawicielami administracji publicznej i czołowymi ekspertami akademickimi.


" Obecnie organizujemy warsztaty samodzielnie, przy pomocy Banku Światowego. Zbieramy know-how, zatem ma to dla nas kluczowe znaczenie, jako proces uczenia się i dzielenia się doświadczeniami "

Magdalena Zachłod-Jelec

Ministerstwo Finansów

Image

“Projekt narodził się z potrzeby, bardzo fundamentalnej potrzeby polskiego rządu uzyskania odpowiedzi na bardzo złożone pytania dotyczące wpływu polityki w zakresie klimatu na sytuację budżetu i gospodarki,” dodaje Sylwia Waśniewska z Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami, działającego pod nadzorem Ministerstwa Środowiska.

Mimo, że Polska ma jeden z najniższych w UE wskaźników zużycia energii per capita, jej rosnąca gospodarka znajduje się wśród najmniej efektywnych pod względem emisji, ponieważ ponad 90% energii elektrycznej jest generowane w oparciu o posiadane przez nią bogate zasoby węgla.

Jako państwo członkowskie UE, Polska musi uzyskać zgodność z politykami w zakresie energii i klimatu do 2020 r., co oznacza między innymi zmniejszenie emisji dwutlenku węgla.

W związku z tym, jednym z kluczowych punktów troski polskich decydentów jest spełnienie wymagań w zakresie regulacji klimatycznych UE bez uszczerbku dla długoterminowego wzrostu gospodarczego kraju.


" Moim zdaniem, największa korzyść dla Ministerstwa Gospodarki to nawiązanie współpracy z innymi ministerstwami w zakresie modelowania, którym nasz resort wcześniej się nie zajmował. "

Agnieszka Boniewicz

Ministerstwo Gospodarki

Image

Jak dotąd, nowe interakcje pomiędzy administracją publiczną a czołowymi ekspertami akademickimi zaowocowała stworzeniem krajowego planu, który w perspektywie długoterminowej pomoże zbudować w Polsce gospodarkę o obniżonym poziomie emisji.

Plan koncentruje się na źródłach czystej energii, efektywności energetycznej, zarządzaniu materiałami, technologiach niskoemisyjnych, zarządzaniu odpadami, oraz nowych wzorcach konsumpcji.

“Teraz, kiedy mamy własny model, będziemy mogli bardziej aktywnie uczestniczyć w police klimatycznej,” mówi Boniewicz.

Urzędnicy zaangażowani w kwestie polityki gospodarczej, środowiskowej i finansowej mówią, że dzięki nowej jednostce modelowania klimatu można będzie teraz mierzyć wpływ poszczególnych działań polityki gospodarczej na klimat – i uwzględnić go w procesie podejmowania decyzji.MAPA PROJEKTUWelcome