Doing Business, Polska 2013 r.

6 sierpnia 2013Polska zanotowała największy postęp w skali globalnej pod względem ułatwień w prowadzeniu lokalnej działalności gospodarczej. Polska nie tylko skróciła w ostatnim czasie proces rejestracji działalności gospodarczej w przypadku krajowych przedsiębiorców, ale usprawniła również proces przeniesienia praw własności, ułatwiła płacenie podatków, skróciła czas potrzebny na wyegzekwowanie należności z tytułu umów, a także wzmocniła proces związany z postępowaniem upadłościowym.

Adam Staszkiewicz to dobry przykład na to, że reformy otoczenia biznesu w Polsce przynoszą wymierne efekty.

Ten 22-letni mężczyzna zarejestrował swoją nową firmę cateringową w jeden dzień, podczas gdy w przeszłości rejestracja działalności gospodarczej trwała wiele dni.

„To właściwie nie było trudne, musiałem tylko pójść do urzędu, wziąć kilka formularzy, wypełnić je i trochę poczekać”, mówi Adam.

Odkąd założył firmę cateringową rok temu, w odpowiedzi na rosnący popyt ze strony szybko rozwijającej się bazy klientów Adam zatrudnił już pięcioro dodatkowych pracowników, w tym swoją matkę, która wcześniej była bezrobotna.

„Cieszymy się, że możemy prowadzić firmę rodzinną, bo dzięki temu nie musimy pracować dla kogoś innego”, mówi Jolanta Staszkiewicz, matka Adama.


" Zdajemy sobie oczywiście sprawę z tego, że ponad trzy czwarte gospodarki opiera się na małych i średnich firmach, dlatego też pomaga to całej gospodarce i być może stanowi jedną z przyczyn, dla których polska gospodarka jako jedyna (w Europie) nie wpadła w ciągu ostatnich pięciu lat w recesję "

Robert Dziublowski

właściciel i prezes warszawskiej firmy konsultingowo-inwestycyjnej

Polska zanotowała największy postęp w skali globalnej pod względem ułatwień w prowadzeniu lokalnej działalności gospodarczej. Polska nie tylko skróciła w ostatnim czasie proces rejestracji działalności gospodarczej w przypadku krajowych przedsiębiorców, ale usprawniła również proces przeniesienia praw własności, ułatwiła płacenie podatków, skróciła czas potrzebny na wyegzekwowanie należności z tytułu umów, a także wzmocniła proces związany z postępowaniem upadłościowym.

„Zdajemy sobie oczywiście sprawę z tego, że ponad trzy czwarte gospodarki opiera się na małych i średnich firmach, dlatego też pomaga to całej gospodarce i być może stanowi jedną z przyczyn, dla których polska gospodarka jako jedyna (w Europie) nie wpadła w ciągu ostatnich pięciu lat w recesję”, mówi Robert Dziubłowski, właściciel i prezes warszawskiej firmy konsultingowo-inwestycyjnej.


Image

W wyniku reform gospodarczych Polska uplasowała się na 55 miejscu wśród 185 gospodarek świata, jak podaje raport Międzynarodowej Korporacji Finansowej (IFC) i Banku Światowego za 2013 rok.  Jednak z tego samego rankingu wynika, że w innych kategoriach, takich jak uzyskiwanie pozwoleń na budowę i dostępu do energii elektrycznej, kraj spadł na dalsze miejsca, co pokazuje, że Polska powinna kontynuować reformatorskie wysiłki.

„Niestety w niektórych dziedzinach, takich jak prawo podatkowe czy prawo budowlane, mamy pewne zapóźnienia, ale wierzę, że w okresie kilku lat  zdeterminowany rząd może osiągnąć bardzo duże postępy na tych obszarach”, powiedział Jarosław Gowin, były minister sprawiedliwości.

Dalsze postępy w dziedzinie otoczenia biznesu w Polsce przełożą się na jeszcze lepszą sprzedaż i większą liczbę pracowników w przyszłości, twierdzi Adam, właściciel firmy cateringowej, dodając, że swoją działalność rozwija „krok po kroku”.

„Jak najbardziej planujemy dalszą ekspansję, ale musimy działać stopniowo, ponieważ na wszystko potrzeba środków i inwestycji”, konkluduje Adam.


55
miejscu wśród 185 gospodarek świata, jak podaje raport Doing Business 2013
Źródło »


MAPA PROJEKTUWelcome